2024. február 14., szerda

Szent Bálint Napja

 Paramahamsza Vishwananda Szent Bálint napján a szeretetről szól: 


Mindenki valamilyen formában kifejezi a szeretetét és ezt tegyétek csak továbbra is, ne csak azért mert ma van Szent Bálint Napja. Szent Bálint 269-ben született. A szeretet már rég előtte is létezett. A mai napon az így köszöntik egymást az emberek: 'Boldog Bálint Napot!' De mi ennek az eredete? Tudja valaki? Ki tudja, hogy ki is volt ez a Szent Bálint?' A hallgatóságból valaki azt válaszolja, hogy 'Egy szent.' 'Igen, köszönöm, egy szent volt', mondja Guruji és nevet. 'De hogyan vált szentté? Ti mindannyian ünneplitek ezt a napot, igaz? Üzletet csináltak  belőle, de eltekintve az üzleti részétől. Ezen a napon a szeretetünket akarjuk kifejezeni. Persze, mára már minden megváltozott, ez is üzletté vált. Néhány ravasz ember meglátta benne az üzletet, mint ahogy sok minden másban is. Tudjátok, a Bibliában van egy nagyon szép gondolat, ami azt mondja, hogy: ' Az az igazi barát, aki képes az életét adni a barátjáért.' Szent Bálint az olaszországi Terni nevű város püspöke volt. Az életét adta azért, hogy megmentse egy pár életét. Mártírhalált halt, hogy megvédjen egy párt. És mielőtt meghalt, a következőket mondta: ' Aki ezen a napon rólam megemlékezik, azért Istenhez fogok fohászkodni, hogy erősödjék benne a szeretet és hogy igaz baráttá váljon.' Ez Szent Bálint rövid története. Az, aki életét adta, hogy megvédje a szeretetet. Ezt a szeretet legmagasabb formájának tekintjük. Tehát ünneljétek a bennetek lévő szeretetet, mint ahogy azt sokszor mondom, ne csak ma, de minden nap. És Radharani kegyelméből váljatok olyanná, mint ő. Tudjátok, még hány más szent is - nemcsak Radharani -, milyen sokan szeretik Istent?! 
'Meg fogjátok tapasztalni, hogy ez az isteni szeretet kifejezhető. Ha ők képesek rá, akkor ti is képesek vagytok erre, nem igaz? Tehát, ha a szentek elérték az Istenivel való eggyéválást, akkor legyetek erősek és mondjatok igent, mondjátok azt, hogy 'igen erős vagyok' és ne adjátok fel.  Szólongassátok az Úrat szívetekben, míg Ő majd kinyitja szívetek kapuját és azt mondja: 'Itt vagyok, mit szeretnél?' És legyetek felkészülve a válasszal, amikor azt kérdi tőletek, hogy mit akartok.  Tudjátok  pontosan, hogy mit akartok kérni Tőle! Jai Gurudev!" Paramahamsa Vishwananda

2024. január 8., hétfő

Bhagavad Gita online tanfolyam

 

Most csütörtökön indul 18 héten át a Bhagavad Gita tanfolyamunk Mesterünk Paramahamsa Vishwananda tanítása alapján. Ha szeretnél mélyebb betekintést nyerni az 'Élet Könyvébe', várunk sok szeretettel. Az órákon alkalmanként is részt lehet venni. Előismeret nem szükséges.

🙏

2023. december 30., szombat

Köszöntő az Új Esztendőre"Egy új esztendő közeledik, minden évben egy új év kezdődik. Mindig megismétlődik, de csak a naptár változik. Az emberek az év befejeztével új ígéreteket tesznek azt fogadva maguknak, hogy 'Akkor most a jövő évtől ezt és ezt fogom tenni.' Igazából azonban az lenne a szép, ha az emberek azt az ígéretet tennék maguknak, hogy az elméjüket változtatják meg, még akkor is, ha az nem olyan egyszerű. Nagy erőfeszítést kell tenned érte, mert tényleg nem egyszerű változtatni az elmén. Valaki mást megváltoztatni könnyű, de önmagadat, az már sokkal nehezebb. Kezd el magadon változtatni, ahelyett, hogy odamennél valaki máshoz azt mondanád neki, hogy 'Változzál meg!' Tehát kezd el magadat megváltoztatni, mielött valaki mást akarnál megváltoztatni.

Ha pedig te magad megváltoztál és túlléptél önmagadon, akkor felajánlhatod, hogy segítesz valakinek abban, hogy ő is változzon. És ha ezt segítségként teszed, akkor az nem személyes. A segítség nem büszkeségből vagy egoból születik, hanem szeretetből, mert tiszta szívből azt kívánod a másiknak, hogy ő is eljusson arra a szintre, ahová te is eljutottál. Ha valaki valami nem jót tett, te azt fogod mondani neki: "Nézd ezt így vagy úgy is csinálhatod. Kívánok Mindannyiotoknak Boldog Új Esztendőt! Jai Gurudev." Paramahamsa Vishwananda

2023. december 8., péntek

Bölcseletek a Mestertől

 Ha erőfeszítéseket teszel, látni fogod, hogy amit Ő akar számodra, az igazából az, amire valóban szükséged van az életedben. Lehet, hogy most még nem érzékeled, de később majd érzékelni fogod. Ez az Isteni Akarat és az egyéni akarat egybefonódása. És a Guru ott áll és mindennek a szemlélője. Paramahamsa Vishwananda

2023. december 6., szerda

Szent Miklós Napja

 

Krisztus után 245-ben Kis-Ázsia-i Anatóliában, Patara városában született, egy gazdag család gyermekeként. Már gyermekkorában is történtek vele csodák. Alig kezdte el iskoláit, mikor Patara városában nagy járvány tört ki, és mint kisgyermek, árvaságra jutott. Ezért a szüleitől örökölt hatalmas vagyonával Patara érsekéhez a város kolostorába költözött. Az Ő felügyelete mellett nevelkedett, s gyermekévei alatt megszerette a kolostori életet, majd iskoláinak befejeztével a papi hivatást választotta. Életét az emberiségnek és a gyerekek tanítására szentelte. Bárki kérte, mindig segített. Ember szeretete, segítőkészségének híre messze földre eljutott. Az emberek kezdték imáikba foglalni a nevét. 270-ben Jeruzsálembe tartó zarándokuton történtek miatt a tengerészek védőszentjévé vált ! Zarándok utról visszafelé, betért imádkozni Anatólia fővárosába, Myra városba, ahol legendás körülmények között püspökké választották. 52 évig volt püspök. Évek alatt a szeretete, a gyerekekkel, emberekkel való törődése miatt annyira megszerették, hogy nem csak püspökük, de még vezetőjüknek is tartottak. Vagyonát a gyerekek és az emberek megsegítésére fordította. Egyszerű emberként élt a nép között, miközben tanított és szeretetet hírdetett. Éhínség idején a teljes egyházi vagyont a nép étkeztetésére fordította, amiért szembe került az Egyházzal.Minden este órákig sétált a városka utcáin, beszélgetett az emberekkel, figyelt a gondjaikra. Így történt a legendáját alkotó eset is, ami valójában megtörtént:A kolostor szomszédságában él egy elszegényedett nemes ember, aki úgy elnyomorodott, hogy betévő falatra is alig jutott. Három férjhez menés elött álló lánya azon vitatkozott egy este, hogy melyikük adja el magát rabszolgának, hogy tudjon segíteni a családon, és hogy a másik férjhez tudjon menni. Ekkor ért a nyitott ablak alá Miklós püspök , és meghallotta az alkut. Visszasietett a templomba, és egy marék aranyat kötött keszkenőbe, és bedobta az ablakon. A lányok azt hitték csoda történt. Majd egy év múlva ugyanebben az időben még egy keszkenő aranyat dobott be a második lánynak. Kisiettek, mert lépteket hallottak az ablak alól, s akkor látták, hogy egy piros ruhás öregember siet el a sötétben. Harmadik évben ezen a napon nagyon hideg volt, és bepalánkolva találta az ablakot. Ekkor felmászott a sziklaoldalban épült ház tetejére, és a nyitott tűzhely kéményén dobta be az aranyat. A legkisebb lány éppen ekkor tette harisnyáját a kandalló szerű tűzhelybe száradni, és az pont bele esett. Az ismeretlen jótevőről kezdték azt hinni, a hóborította Taurus hegyről, mivel mindig ilyenkor télen történtek ezek a csodák, hogy maga a Tél-Apó jön el ezekkel az ajándékokkal. Az idő folyamán mégis kitudódott a titok, hogy a jótevő maga Miklós püspök. Ugyanis a legkisebb lánynak bedobott aranyban volt egy olyan darab, amit a helyi aranykereskedő előzőleg adományozott Miklós püspöknek egy szerencsés üzletet követően. Ezt felismerve, már mindenki tudta, hogy ki a titokzatos segítő! De kiderült ez abból is, hogy december 5-én a névnapja előestéjén a hideg idő beköszöntével rendszeresen megajándékozta a gyerekeket mindenféle édességgel. Ezért az adakozásaiért a nép elnevezte " Noel Baba" -nak, ami azt jelenti " Ajándékozó Apa". A keresztényüldözések alatt őt is elfogták, éheztették, kínozták, de kivégezni nem merték. Hosszú, békés öregkort ért meg. A legenda szerint lelkét ( 342 december 6-án ) angyalok vitték végső nyughelyére, ahol egy tiszta forrás eredt. Ebből a tiszta forrásból áradó szeretettel küldi legendája a mai gyerekekhez utódát,a Mikulást.Szent Miklós sírja a Myratemplomban

2023. november 5., vasárnap

Kartik hava

Az évnek ezen időszaka az Úr Krisna számára nagyon kedves, hisz számos Leela-ja (játéka), így a Govardhana Leela és a Ras Leela ebben a hónapban történtek. Úgy tartják, hogyha ebben a hónapban ami imát felajánlasz Krisnának, annak a spirituális haszna (punya) jóval több, mint más hónapokban. Az írások szerint, ha valaki e különleges időszakban böjtöl, az anyagi világ hatásai gyengülnek és a spirituális fejlődésünk felgyorsul.

Hagyomány úgyan, hogy ebben a hónapban bizonyos napokon böjtölünk, de Paramahamsza Vishwananda nagyon világosan kihangsúlyozta, hogy rajtad áll, hogy böjtölsz-e vagy sem és ha igen, te döntsd el annak a módját. Mint a legtöbb dolognál a Bhakti útján nincsenek előírt szabályok, hogy hogyan végezzünk bizonyos rituálokat, mert minden embernek megvan a maga egyéni Istenhez fűződő kapcsolata.

Az Ekadashival kapcsolatos infó: Ekadashi minden lunáris két hét tizenegyedik napjára esik a hindú hagyomány szerint, illetve a nyugati naptár szerint havonta kétszer. A hindúizmusban úgy tartják, hogy az Ekadashi napja kedvező és ezt a napot az Úrnak Vishnunak ajánljuk fel. Ha úgy döntesz, hogy böjtölsz ezen a napon, ajánlott nem fogyagyszani gabonaféléket, de lehet egy könnyű diétát tartani, ami tartalmazhat, dióféleségeket, tejet, gyümölcsöt, stb.

2023. november 4., szombat

Bölcseletek a Mestertől

 


A Guru azért születik le, hogy megszabadítsa az emberiséget a vágyak és a világ iránti ragaszkodás enyésző tüzétől, emlékeztetve mindenkit Isten Szeretetére. Paramahamsza Vishwananda

2023. október 18., szerda

Navaratri


Az Istenanya a teremtő energát, a shaktit jelenti. Ez az energia teremtette a Világmindenséget és ez az energia tartja fenn.
Navaratri szanszkrit szó, jelentése Nava = kilenc és Ratri = éjszakák. A kilenc éjszaka során az Istenanya különböző aspektusait ünnepeljük.

2023. szeptember 23., szombat

Ma ünnepeljük Radharani születésnapját

 Ma ünnepeljük Radharani születésnapját

"Mindig, amikor Radhe Shyam-t énekeljük, természetesen Radha és Krishna képmása jelenik meg előttünk,de kik is valójában Radha és Krishna? Krishna a Tiszta Szeretet és Radha a Bhakti és az egyik nem tud létezni a másik nélkül. Ezért ábrázolják őket mindig együtt és ezért, ha róluk beszélünk, mindig kettőjüket említjük. Radhe Shyam jelentése prema bhakti- szeretet és odaadás. Ha ez a Tiszta Szeretet, ha ez az igaz odaadás megébred benned, eljutunk az Önmagvalósuláshoz. Tudatosítani kell magunkban, hogy miért vagyunk itt. Az élet olyan, mint amikor beszállunk egy csónakba, ami a Szamszára óceánján visz bennünket. A csónakot a Szatguru evezi. Te melyik csónakba akarsz beszállni? Ismerned kell az irányt, ahova csónak visz, ne szállj be egyszerűen egy csónakba, amiről nem tudod, hogy hová tart! Engedd, hogy megébredjen benned az odaadás, ami vezetni fog a spirituális utadon. Hagyd, hogy a Tiszta Szeretet vezessen. Ha megébred benned a Tiszta Szeretet, az elme nem fog többé különbséget tenni. Mert az elme mindenben Istent fogja felismerni." Paramahamsza Vishwananda

2023. szeptember 7., csütörtök

Ma ünnepeljük az Úr Krisna földi leszületésének napját

 

Sri Krisnát az Úr Visnu nyolcadik inkarnációjának tartják és egyben a legmagasztosabbnak. Úgy mondjuk, hogy Rá gondolva és emlékezve határtalan öröm és boldogság tölt el bennünket, hisz az Úr Krisna maga az öröm megtestesülése volt életének minden területén. Nincs még egy Isten, akihez annyi romantikus tulajdonságot társítanának, lényét valamennyi isteni tulajdonság beragyogta.

Születésnapját az idén augusztus 7.-én ünnepeljük világszerte.

"Krisna a Szeretet megtestesülése. Most, a születésnapja alkalmából, kérd Őt arra, hogy benned is megszülessen. Kérd Őt arra, hogy benned megtestesüljön.“


Paramahamsa Vishwananda

2023. augusztus 4., péntek

Bölcseletek a Mestertől

 A Guru azért születik le, hogy megszabadítsa az emberiséget a vágyak és a világ iránti ragaszkodás enyésző tüzétől, emlékeztetve mindenkit Isten Szeretetére. Paramahamsza Vishwananda

❤️

2023. augusztus 1., kedd

Bölcseletek a Mestertől

 

"Tudjátok mi a különbség köztetek és a szentek között?

Az, hogy a szentek nem aggódnak." Paramahamsza Vishwananda

2023. május 30., kedd

Paramahamsza Vishwananda Dél-Afrikában adott interjúja

 https://www.youtube.com/watch?v=k1qoZDN21jQ

Paramahamsza Sri Szvámi Vishwananda Dél - Afrikában adott interjúja:
1. rész:
Bhakti Marga, magának a névnek a jelentése 'Az Odaadás Ösvénye' és magában foglalja az odaadás minden formáját, mindazt, ami közelebb visz bennünket Istenhez, mindaz, ami közelebb visz Isten Szeretetéhez. Amit szeretnék elérni, hogy az emberek folytonosan emlékezzenek Isten Szeretetére, bármit is tesznek, bárhol is legyenek, egy dolog amit mindíg magukban hordoznak, ez az univerzális Szeretet. Ez az, amire megpróbálom emlékeztetni az embereket. Van egy csodálatos versszak a Bhagavad Gitában, amit az Úr Krishna mond Arjunának:....'Tenned kell a kötelességedet. Ha nem teszed, a pokolra jutsz. Ezt összefüggéseiben kell megértenünk. Arjuna a harcmezőn állt és nem akar harcolni. Amikor körülnéz, az egész rokonságával találja magát szemben, akiket jól ismert: nagybátyja, unokatestvérei. Krishna így szólt hozzá: 'Ha harcolsz, pokolra jutsz, ha nem harcolsz, pokolra jutsz. Tehát mindkét út oda vezet....nincs más út. Majd így folytatja: 'Harcolj, de elméd irányuljon rám. Tedd a kötelességedet - ez az, amire Krishna emlékeztet mindannyiunkat - , arra, hogy tegyük a kötelességünket a világban, de az elménk irányuljon Istenre. Legyünk hálásak, azért, amink van az életben.
Karma - bármit is teszel az életben, mindig van ok és okozat (action-reaction). Tehát bármit is teszünk az életben, van ok és okozat és ez kihat ránk, kihat az elkövetkezendő életeinkre, vagy ha elérjük Istent, akkor örökkön Benne időzünk. Ez a mi felfogásunk, ez a mi hitünk. És hogy miért vagyunk ezen az úton, ez nem csak úgy véletlenül történik, nem csak egyszerűen megtörténik. Kellett hogy történjen valami, amivel ezt kiérdemelted (szanszkritul érdem: 'good puna') és ennek az érdemnek köszönhetően kerülsz a spirituális útra. Ha pedig nem tettél érdemre méltót, (bad puna), valami rosszat cselekszel az életedben, van aki bűnőzővé válik, amik lehetnek múlt életeinek következménye, amit előző életeinkben tettünk. Ezt jelenti nagyjából a karma.
Hinduként hiszünk a reinkarnációban és tudjuk, hogy aszerint hogy mit teszünk egy életünk során, vagy elérjük Istent, vagy további életek követik egymást. Ha ez tudatosul bennünk, mert nagyon sokszor az emberek ezt természetesnek veszik. Azt mondják magukben, 'Ok, ha most nem sikerült, akkor majd a következő életemben. De, hogy milyen lesz a következő élet, azt senki sem tudja, igaz? Ezért mondom, hogy egyetlen egy életben is elérhető Isten.
Atma Kriya Yoga egyike a legfontosabb technikáknak, mert közvetlenül egy nagy jógitól ered, magától, Mahavatar Babajitól, aki legyőzte a halált és örökké, ma is él. Tudjátok, mi valamennyien egy bizonyos céllal születtünk. És az első számú céliunk, hogy elfogadjuk azt, ami a dolgunk, legyen az bármi is. És ha megtanuljuk elfogadni azt, akkor elindulunk a felsőbb Dharmank felé. Ez azt jelenti, nagyon sokszor látható a spirituális úton, hogy az emberek beszélnek a Dharmáról, 'Mi az én Dharmám?', És mindenki arra számít, hogy azt a választ kapja, 'Igen, neked gyógyítanod kell, valami nagyon magas spirituális dolgot kell tenned. De ez nem igaz! A Dharma elsősorban az, amivel az életedben foglalkozol, ami a munkád. Ez a te Dharmád. És ha elkezded szeretni, azt, amit csinálsz, akkor elindulsz az igazi Dharmád irányába.

2023. május 19., péntek

Bölcseletek a Mestertől


A bhakti könnyű út, de csak azoknak, akik nem kötnek kompromisszumot saját egójukkal, elméjükkel, tudattalanságukkal és rossz szokásaikkal. Paramahamsza Vishwananda