2015. március 31., kedd

Hogyan fogadjunk el mindent Isten ajándékaként? - Szrí Szwámi Vishwananda


Kérdés: Hogyan fogadjunk el mindent Isten ajándékaként?

Szwámi Vishwananda: "Ez a legnehezebb. Könnyű elfogadni egy ajándékot amit másoktól kapunk, de sokszor nagyon nehéz ajéndékként elfogadni azt, amit Isten ad nekünk. Úgyanis az emberek sokszor azt hiszik, hogy ők tudnak mindent a legjobban, ők tudják, hogy mi a jó nekik. Ha Isten ad valamit, az nem azt jelenti, hogy az kapjuk, amit feltétlenül szeretnénk. S amikor nem azt kapjuk, amit szeretnénk, azt mondjuk, hogy 'ez bizony nem Isten akarata.' Ha elfogadjuk Isten akaratát, az először is azt jelenti, hogy önmagunkat fogadjuk el. Másodsorban pedig hogy elfogadunk mindent, ami az életünkben történik. Mert Isten tudja, hogy mi a legjobb nekünk. Sokszor olyan helyzeteket teremt Isten, amit nagyon nehéz elfogadni, de a végen azután mégis minden jó lesz. Eleinte azt mondjuk, 'Oh, Istenem, miért történt ez?', és nem találsz megoldást, hogy hogyan kerüljél ki belőle, míg el nem jutsz arra a pontra, hogy elfogadod azt. Végül kénytelen vagy elfogadni a helyzetet, még akkor is ha az sokáíg tart, kénytelen leszel elfogadni. S ha elfogadtad, érezni fogod, hogy béke költözik beléd, hogy megbékélsz, mégpedig elsősorban önmagaddal. Mert amikor elfogadod, amit Isten adott neked, a megoldást is látni fogod, hogy hogyan kerülj ki belőle. Mert Isten nem ad olyat, amit ne tudnál kezelni. Ez a Biblában is meg van írva, hogy Isten mindenkor csak azt adja neked, amit képes vagy kezeleni."

2015. március 29., vasárnap

Ráma Isten tanításából

Szwámiji egy történetet mesél Ráma életéből:"Ráma át akart kelni az óceánon, hogy eljusson Lanka szigetére, hogy kiszabaditsa Szitát. Sok napon át böjtölt és Varunahoz az óceán istenéhez igy imádkozott: ' Hárits el minden az útunkból, hogy át tudjunk kelni!' De a tenger istene még harmad napjára sem jelent meg. Ettől Lakshmana, Ráma fiútestvére haragra gerjedt - ő egyébként is hirtelenharagú volt. Fogta a nyilát és igy szólt az óceánhoz: 'Óceán, vizedet elapasztom!' Amikor Ráma ezt meglátta, odasietett testvéréhez: 'Testvérem, mit teszel? Kedves testvérem, engedd hogy mondjak neked valamit. Az, amit te most tenni próbálsz az nem más, mint hogy a Mayával (illuzió) akarod a Mayát elpusztitani, de ez lehetetlen'. Az illuziót nem lehet illuzióval megsemmisiteni. Az, amit itt látsz, az illuzió és hogyan akarod az illuziót illuzióval megölni?' Az illuziót csakis Isten nevének zengetésével és spirituális gyakorlással lehet feloldani." Sri Swami Vishwananda

A hit és a bizalom

"Bíznod kell. A hit és a bizalom együtt feltárja előtted a benned lévő tág teret, a benned rejlő nagyságot, s felismered, hogy ez a nagyság nem más, mint maga Isten és csakis Neki köszönhetsz mindent, mert mindent Tőle kapsz, nem pedig ettől az éntől, az egotól és a büszkeségtől. " Sri Swami Vishwananda

2015. március 26., csütörtök

A bennünk munkálkodó energiákról

Az erőnk (Shakti) Istentől ered. Tudnunk kell azonban, hogy minden negatív energiát, mint gyűlöletet, elkeseredést, dühöt vagy féltékenységet tranzformálni tudod pozitív energiává, például szeretetté, örömmé vagy üdvösséggé. Szri Szwámi Vishwananda mindig arra bárorít bennünket, hogy a szeretetet találjuk meg mélyen önmagunkban, ami nemcsak azt szolgálja, hogy magunk körül egy csodálatos, harmónikus környezetet teremtünk, hanem segít, hogy Isten felé elmélyítsük szeretetteljes kapcsolatunkat. Sri Swami Vishwananda

2015. március 25., szerda

Váljatok a szeretet eszközévé

"A szeretet a legfontosabb dolog és mindannyian ezen Isteni Szeretet hordozóivá kell hogy váljunk. S ahhoz, hogy azzá válhassunk, először is fel kell ismernünk a szeretet fontosságát, mert csak a szeretet az, amin keresztül a világ változni tud. Csak a szeretet az, ami képes harmónát és békét teremteni. A szeretetnek sok aspektusa van és az egyik közülük a harmónia, a másik pedig az egység. Miként Krishna mondta a Gitában: Egy igazi jógi először engem kell hogy önmagában megvalósitson, azután pedig a  megvilágosult önvalón keresztül engem mindenben meglátnia. Mint ahogy tegnap Krishna furulyájának története kapcsán mondtam: csak önmagunkat kell átadni. Csak ezt kell tennünk! Adjátok át magatokat Isten kezébe. Legyetek készek, hogy mindig Isten hirnökei legyetek. Váljatok az Ő eszközévé és árasszátok e Szeretet a világba." Sri Swami Vishwananda

2015. március 24., kedd

Asato ma sat gamaya...

Ha meg akarod valósítani igaz önvalódat, figyelj befelé. Nagy kincs rejlik ott. Minden ember különleges. Minden embernek megvan a saját feladata, dharma-ja. Imádkozzatok, hogy beteljesítsétek inkarnációtok célját. Ezért mondjuk az alábbi imát: 
Asato ma sat gamaya, Tamaso ma jyotir gamaya, Mrityor ma amritam gamaya.
A szentek renszeresen mondták ezt a mantrát, renszeresen imádkozták. Jelentése: 
Vezess bennünket a tudatlanságból az igazsághoz, a sötétségböl a fénybe, a halálból a halhatatlanságba. 
Mert halhatatlanok vagyunk. Amikor korlátozzuk magunkat, akkor tudatlanok vagyunk, mert nem vagyunk képesek látni a Valóságot. Akkor az árnyékban vagyunk. Azért imádkozunk, hogy a tudatlanság árnyéka szünjék meg, hogy a fényben, az isteni tudás birtokában lehessünk; így halandóságunk halhatatlansággá lesz, ez pedig az Atma, a Lélek. Sri Swami Vishwananda

2015. március 22., vasárnap

Az imátkozásról

"Amikor imádkozol és azt mondod magadban: "Renden, most akkor imádkozom. Biztos, hogy elégedett lesz velem és eljön hozzám." De tudjátok, Ő mindig elégedett veletek, akár látjátok Őt, akár nem, Ő veled van! Amikor behunyod a szemed és Istent szólítod - akármelyik megnyilvánulási formájában -, ott lesz veled és meghallgatja minden imádat. Akár látod Őt, akár nem, Ő veled van. Ez emlékeztet engem arra, amit Krisztus mondott: Áldottak azok, akik nem látnak és mégis hisznek. 
Ő mindent hall, sőt, tudja, hogy mikor adhatja meg neked azt, amire kéred Őt és mikor állsz készen arra, hogy megkaphasd. Amikor kezelni tudod, akkor fogja megadni."

2015. március 21., szombat

Máriajelenés

Amikor Visham-ot (akkoriban így nevezték Szrí Szwámi Vishwananda-t) 2000-ben megismertem, gyakran jelent meg előtte a Szűzanya. Ez megtörtént vele akár egy nagyváros forgatagában bevásárlás közben is. Ilyenkor hírtelen térdre ereszkedett és kezeit imára zárva felfelé tekintett. Ajka olykor mozgott. Volt mikor mosolygott, volt mikor arcán könnycseppek gördültek végig. Mi, akik kisérői voltunk, nem láttunk semmit, így kicsit zavartan ácsorogtunk és közben imádkoztunk. Ugyankakkor éreztük, hogy valami különleges eseménynek lehetünk tanui. Egy egy ilyen jelenés során Visham lénye teljesen átszellemült. Amikor megint tudtunk vele beszélni, megpróbáltuk kifaggatni őt: Hogy nézett ki Mária? Mit viselt? Hogyan állt előtte? Milyen volt a fátyla? Milyen szinű volt a ruhája? Visham szeretettől átszellemülve beszélt Máriáról. Oly áhitattal beszélt Máriáról, hogy számunkra nagy élményt jelentett hallgatni szavait. Egy selytést kaphattunk arról, milyen is lehet Mária szeretete. Mesélt például arról, hogy milyen szép volt Mária fátyla. "A mögötte ragyogó fény olyan világos volt, hogy az el nem képzelhető. Fényesebb mint a Nap fénye!“ Sok kis angyal vette őt körül, némelyeknek nem volt kedve énekelni és kicsit unottan nézelődtek...” Visham gyakran kapott Máriától üzenetet, amit felírt és azután azt felolvasta nekünk. Csodálatos élmény volt őt ebben az átszellemült állapotban átélni. (egy németországi tanitvány élménye)

2015. március 20., péntek

Ő mindenkit egyformán szeret

"Tudd, hogy mindenki, legyen bármilyen is, méltó hogy Isten kegyelmében részesüljön, hisz Ő mindenkit úgy szeret, amilyen. Csak neked kell először önmagadat szeretned." Sri Swami Vishwananda

2015. március 19., csütörtök

"Én vagyok az Út..."

"Jézus az mondta, hogy minden út rajta keresztül vezet, "Én vagyok az Igazság, Én vagyok a Fény, Én vagyok az Út." Gondoljátok, hogy amikor Jézus ezeket a szavakat mondta, akkor fizikai formájáról beszélt? Nem, nem arról beszélt, hanem magára Krisztusra gondolt, aki ott él minden emberben.Ennek a Krisztusnak életre kell kelnie bennünk és miközben megértjük azt amit mondott, át kell ültetnünk azt a gyakorlatba. "Áldottak a lelkiekben szegények, mert Ők meglátják Istent!" Csodálatos, úgye? Amikor tiszta a szivünk. Amikor a szív megtisztul minden negativitástól, amit mi magunk teremtettünk, ha megtisztult a sziv, akkor átragyog rajta Isten fénye! Meditálj tehát és zengesd Isten nevét. Énekeld azt, hogy 'Szeretet vagyok!' Tedd ezt mindig' Amikor az elméd nyugtalan, amikor fáj a szived, énekeld ezt hangosan. Ez el fogja csendesiteni az elmédet.
Eleinte ismételd hangosan, azután csak gondolatban, mig az szavak el nem jutnak a szivedhez és a sziv azután magától ezt fogja lüktetni, 'Szeretet vagyok!'" Sri Swami Vishwananda

2015. március 15., vasárnap

Hogyan kezeljük az elmét

"Hagyd, hogy az elme a saját játszmáját játsza.  Összpontosíts és amikor azt veszed észre, hogy az elme ide-oda csapong, hozd vissza. Mert ha már tudatában vagy annak, hogy az elme csapong, ez azt jelenti, hogy kezelni is tudod, tehát le tudod állítani. Ekkor már nem azonosulsz vele és tudod hogy  az elme nem te vagy, Ezét vagy képes megfigyelni. Mert ha az elme te lennél, akkor nem lennél képes megfigyelni azt." Sri Swami Vishwananda

2015. március 14., szombat

2015. március 12., csütörtök

Az igaz szeretetről

"Küldetésem, hogy a szeretetet terjesszem. Az isteni szeretetet. Maga a 'szeretet' szó manapság sokmindent jelent, mert az emberek elfelejtették a szeretet igazi jelentését. Ez a feltétel nélküli szeretet az, ami meg fogja változtatni a világot." Sri Swami Vishwananda

2015. március 11., szerda

A böjti időszak

"Miért böjtölünk? Miért olyan fontos a böjt? Istennek tetsző dolog? Örömünket leljük benne? Vannak, akik azért böjtölnek, mert azt mondják, hogy a böjt ideje alatt többet gondolnak Istenre. Vannak akik azért böjtölnek, hogy lefoggyanak, tehát diétáznak. Mind a két esetben rossz a megközelítés, mert amikor böjtölünk, mi is történik velünk? Azt mondjuk magunkban, hogy jó, bizonyos dolgokat elengedek, de nem csak a böjti időszakban kell dolgokat elengedni. Dolgokat tényleg el kell engedni, nem pedig gondolkodni azokról, vagy örülni annak, hogy mi jön a böjt után. Nem. Én ezt nagyon gyakran mondom, mint tudjátok az emberek ugyan ma böjtölnek, de gondolatban már a holnapban vannak: "Mit fogok enni, mivel fogom megszakítani a böjtömet?" Ez pedig helytelen, ez nem böjtölés. Ha ezért böjtöltök, hogy lefoggyatok, persze hogy le fogtok adni néhány kilót. De ha az önvalóért böjtöltök, annak felemelkedéséért, az az igazi böjti időszak, ami mindenek felett áll és ami minden vallásban jelen van az ünnep időszakában. Ezt nem csak a  hinduizmusban, a kereszténységben és a moszlém hagyományokban találhatóak meg, hanem mindenhol, hisz a böjtölés nagyon fontos." Sri Swami Vishwananda

2015. március 10., kedd

Holi Ünnepe Vrindavanban

Szrí Szwámi Vishwananda számos tanítványával ismét zarándokúton volt, ezúttal Vrindavan-ban, Szrí Krishna szülőföldjén. Ott ünnepelték a Holi ünnepét, a színek ünnepét, amiről Szwámiji többek között ezt mondta:
"Ha a Holi ünnep során a különböző színeket összekeverjük, az egyes színek eltűnnek. Minden szín egybe olvad... ez Krishna jelképe, aki mindennek a Termetője. Akkor is, ha úgy tűnik, hogy létezik egyéniség (individualitás) - valójában csak az Egy létezik.!" Sri Swami Vishwananda - A Szeretet Királya


2015. március 8., vasárnap

Vrindaván-"I lost my heart in Vrindavan"Szri Szwámi Vishwananda jelenleg Indiában, Vrindavanban van. E csodálatos helyet Shri Krishna szellem lengi át. Nézd meg e csodálatos filmet!


2015. március 6., péntek

Előadás és OM Healing Budapesten, március 7.-én

A Mantra jelentőségéről a jelen kor számára,
majd OM Healing

2015. március 7. szombaton du. 6-8 h
A Mantra jelentöségéről a jelen kor számára....
A "Mantra Projekt" bemutatása és annak alkalmazása a mindennapjainkban.
Az előadást OM Healing követi, mely eredete több ezer évre nyúlik vissza. Az OM Healing, mint a
fizikai, mint a mentális, érzelmi és spirituális szinten egyensúlyt teremt. A gyakorlás során képesek
vagyunk negatív érzelmeket elengedni, így a belső béke és szeretet megerősödik bennünk. Az OM
hangot egy bizonyos módon csoportosan zengetve felerősítik a gyógyító folyamatokat.
Ezt az ősrégi technikát Mahavatar Babaji adta át közvetlen tanítványának, Szrí Szwámi
Vishwanandanak, a Földanya és minden élőlény gyógyulásáért.

Mahavatar Babaji a Himalaya nagy Halhatatlan Jógija.
Szrí Szwámi Vishwananda megvalósult spirituális Mester, Mauríciusz Szigetéről származik és a Bhakti
Marga (Az odaadás Útja) Közösség megalapítója. Tanításának három pillére a „Szeretet, Türelem és
Egység“ megtapasztalása, melyek elengedhetetlenek a sprituális fejlődésünk útján. Jelenlétében
megtapasztalhatjuk a végtelen szeretetet.
„Küldetésem, hogy megnyissam az emberek szívét“ Szrí Szwámi Vishwananda

További OM Healing: 2015 Április 18.-án, du. 17.30-19.00 h
Helyszín: Szeretet Iskolája, Bp. Várna u. 22, www.szeretetiskolaja.hu
Részvételi díj: költséghozzájárulás (terembér, utiköltség)
Bejelentkezés nem szükséges, de kérünk gyere úgy, hogy pontosan tudjunk kezdeni!
További információ: paramahamza@gmail.com, marthaboehm@gmx.net
Bhakti Marga magyar nyelvü blogja: http://swamivishwananda-hu.blogspot.de/

Sok szeretttel várunk Mindenkit!

2015. március 5., csütörtök

A mantra használatáról


"Ragaszkodj Isten bármely nevéhez, ahhoz, amelyikhez közel érzed magad, - nem kell hogy tiz nevet használj, csak egyre van szükséged. Ha kaptál guru mantrát a Mesteredtől, akkor csak a guru mantrát zengesd, ha nincs, de Isten valamelyik megnyilvánulási formájához közel érzed magad, akkor arra összpontosits. Sokkal intenzivebb, ha egy nevet ismételsz, mintha tizet. Az ember azt hiszi, ha tiz mantrát használ, akkor szellemi fejlődése felgyorsul. De ez nem igy van. Nem fog gyorsabban fejlődni. Sőt, fejlődése lassabb lesz, mert azt jelenti, hogy amikor egy nevet használsz az olyan, mint amikor egy lyukat ásol és abból vizet nyersz, mig ha tiz lyukat ásnál, de egyikből sem fog viz jönni. Tehát, ha Isten nevét zengetni akarod, akkor ezt csak egy névvel tedd." Sri Swami Vishwananda

2015. március 4., szerda

A szenvedés természetéről és az Atma Kriya Jógáról

"Amikor mélyen magadban azt érzed, hogy nem vagy elégedett, amikor azt érzed, hogy szíved vágya nem teljesült, akkor a vágy tovább él benned. A vágy újra meg újra előjön, a kívánságok véget nem érnek, ezt fájdalom követi és szenvedés. Addig, amíg vannak kívánságaid - ami természetes -, addíg amíg véges dolgokra vágysz, természetes, hogy szenvedni fogsz. Ki akar szenvedni? Van aki tényleg szenvedni akar ebben a világban? Senki sem akar szenvedni, még az sem, aki öngyilkosságot követ el. Miért lesz valaki öngyilkos? Mert menekülni akar a szenvedés elöl. Van aki Istenhez imádkozik, reggeltől estig meditál. Mit gondolsz, miért teszi? Hogy kilépjen a világ szenvedéséből. Tehát az élet célja, hogy boldogok legyünk, hogy elérjük az örök boldogságot. S az emberiség ezért van itt. A többi csak másodlagos. De manapság az emberek Istent tették a második helyre, sőt a harmadik helyre, miután a világi dolgok beteljesülése vált oly csodálatossá, hogy így ez került az első helyre! A szenvedés csodálatos ruhát ölt, s így könnyen csapdába esel. S abban a pillanatban, ahogy belekerülsz, ő boldog. A Maya Dévi-nek (istennő) nagy hatalma van, mert mindenki beleesik a csapdájába. Még a szentek is, de ők tisztában vannak életük céljával. A jógik, a szadúk, azok, a megvilágosult emberek ismerik a céljukat, ők tudják hogy mit akarnak. Felismerik, hogy mi a valós és tisztában vannak, hogy belül mire vágynak. Mi a valóság?  Megmutatni magadnak, hogy mi az, amit igazán akarsz, amit a szíved akar; mélyen befelé hallgatni, hogy megszabadulj a világ szenvedésétől. Nem arra gondolik, hogy meg kell halnod. Jivan Mukti-vá válhatsz (jiva mukti az, aki még földi élete során megvilágosodik - a ford.megj.) Élhetsz ebben a világban, de ugyakkor légy a világ része, s így fogsz tudni szert tenni boldogságra. Fel fogod fedezni ezt az érzést, élvezni fogod és ismerni. Ahhoz, hogy ezt elérd, ennek számos módja van. Az imádság segít elcsendesíteni az elmét. A bhajan éneklés áldásban részesít; amikor énekelsz, megfeledkezel magadról és ez segít hogy kifejleszd magadban a bhakti-t (ami önátadást, odaadást jelent- ford. megj.). De még ez sem a beteljesülés. A végső beteljesülés erejére a meditáció réven teszel szert. " Sri Swami Vishwananda
Mahavatar Babaji és Szrí Szwámi Vishwananda egy olyan jógarendszert adott át a világnak, ami segít felébreszteni bennünk a feltételnélküli szeretet képességet, a Bhakti-t, az odaadást. Az Atma Kriya jóga technikájáról az alábbi honlapon olvashatsz:  www.atmakriya.org

További információ és a tanfolyamra való jeletkezés: Böhm Márta Padmakshi, Atma Kriya Jóga oktató: marthaboehm@gmx.net

2015. március 3., kedd

Elöadás és OM Healing Budapesten, Március 7.-én

A Mantra jelentőségéről a jelen kor számára,
majd OM Healing

2015. március 7. szombaton du. 6-8 h
A Mantra jelentöségéről a jelen kor számára....
A "Mantra Projekt" bemutatása és annak alkalmazása a mindennapjainkban.Az előadást OM Healing követi, mely eredete több ezer évre nyúlik vissza. Az OM Healing, mint a
fizikai, mint a mentális, érzelmi és spirituális szinten egyensúlyt teremt. A gyakorlás során képesek
vagyunk negatív érzelmeket elengedni, így a belső béke és szeretet megerősödik bennünk. Az OM
hangot egy bizonyos módon csoportosan zengetve felerősítik a gyógyító folyamatokat.
Ezt az ősrégi technikát Mahavatar Babaji adta át közvetlen tanítványának, Szrí Szwámi
Vishwanandanak, a Földanya és minden élőlény gyógyulásáért.

Mahavatar Babaji a Himalaya nagy Halhatatlan Jógija.
Szrí Szwámi Vishwananda megvalósult spirituális Mester, Mauríciusz Szigetéről származik és a Bhakti
Marga (Az odaadás Útja) Közösség megalapítója. Tanításának három pillére a „Szeretet, Türelem és
Egység“ megtapasztalása, melyek elengedhetetlenek a sprituális fejlődésünk útján. Jelenlétében
megtapasztalhatjuk a végtelen szeretetet.
„Küldetésem, hogy megnyissam az emberek szívét“ Szrí Szwámi Vishwananda

További OM Healing: 2015 Április 18.-án, du. 17.30-19.00 h
Helyszín: Szeretet Iskolája, Bp. Várna u. 22, www.szeretetiskolaja.hu
Részvételi díj: költséghozzájárulás (terembér, utiköltség)
Bejelentkezés nem szükséges, de kérünk gyere úgy, hogy pontosan tudjunk kezdeni!
További információ: paramahamza@gmail.com, marthaboehm@gmx.net
Bhakti Marga magyar nyelvü blogja: http://swamivishwananda-hu.blogspot.de/

Sok szeretttel várunk Mindenkit!