2015. május 31., vasárnap

Van-e mindenkinek Guruja?

Kérdés: Van-e mindenkinek Guruja, akár az ember tudta nélkül? 
Szrí Szwámi Vishwananda válaszol: Igen, mindenkinek van  Guruja.
Kérdés: Emberek billiói élnek a Földön, de csak néhány mester...
Szrí Szwámi Vishwananda válaszol: Maga Krishna  mondta: "A milliókból, csak néhányan fognak velem eggyé válni", s az a néhány, aki elérte Őt, ők azt választják, hogy visszajönnek szolgálni másokat.
Kérdés: Tehát minden Gurunak rengeteg tanítványa van, akikről gondoskodik? 
Szrí Szwámi Vishwananda válaszol: Csak néhány tanítványa van. Csak az aki készán áll rá. kerül egy biszonyos Guruhoz. Vegyük példának; ha készen állsz az iskolára, először is óvodába kell járnod, igaz? Mindig az óvodában maradsz? Nem. Először elemibe jársz, később az egyetemre, stb. Minden szintnek megvan a megfelelő Guruja. De nem mindenki éri el az egyetemi szintet, igaz? Csak az, aki arra készen áll. Ha készen állsz, Isten megadja. Egyet tudnotok kell, a Guru nem csak itt létezik, minden vallásban megvan. Küldenek tanítót, a mestert, hogy vezesse a tanítványokat. Sri Swami Vishwananda

2015. május 30., szombat

Mi az én útam?

"Szeretett Guruji", fordul egy tanítvány Szri Szwámi Vishwananda-hoz, " olyan sok út létezik, ami a megvilágosodáshoz vezet. Honnan tudhatom, hogy melyik az én tudati szintemnek megfelelő leghatékonyabb út?" "Hát bizony ehhez az intuiciódra (megérzésedre) kell hallgatnod." - kezdi Szri Szwámi Vishwananda a válaszzal. "És bízzál meg az intuiciódban, abban amit a szívedben érzel, bármi legyen is az. Ha azt mondja neked az érzésed, hogy kövess egy bizonyos utat, akkor kövesd azt az utat. Az az út fog téged elvezetni célodhoz. De ha mondjuk, választasz egy utat és az út során nehézségek merülnek fel és feladod, elveszíted a hitedet, mert nehéznek találod az utat. Soha senki nem állította azt, hogy a spirituális út könnyű lenne. Tudod, nehéz spirituális életet folytatni. Nem olyan könnyű mint a világban, de könnyű annak, aki tudatosságra törekszik. Hisz a tudatosság utja nem az elmén keresztül, hanem a szíven keresztül valósítható meg. Amíg tehát valaki az útját az elmén keresztül szemléli, mindig kétségek fognak felmerülni. Mindig lesznek olyan dolgok, amik megpróbálják a keresőt letéríteni a spirituális útjáról. De ha az illető a szívével néz és követi az intuicióját és hallgat arra, amit belül érez, akkor elég erős lesz ahhoz, hogy kövesse a választott utat. Bármit is érez az illető, az mindig helyes lesz. Ezért fontos, hogy az ember kövesse az intuicióját." Sri Swami Vishwananda

2015. május 29., péntek

Egy történet a kitartásról

Swamiji egy történetet mesél: "Volt egyszer egy gazda, aki egy kis falucskában élt. Ebben a faluban nagy szárazság úralkodott; egyáltalán nem esett eső. A gazda elhatározta, hogy épít egy csatornát a folyótól a szántóföldjéhez és így még a teheneinek is lesz majd ivóvizük. Ezt mondta magában: 
"Megépítem ezt a cstornát és addig nem fogok pihenni, nem fogok enni, inni, amíg el nem készült.". Nekilátott az építkezésnek. Érte jött a lánya "Apám gyere enni, ebédidő van", de ő azt válaszolta "Nem, te csak menj haza. Először be kell fejeznem a csatornát, majd azután eszem.” A lány hazaérve elmesélte édesanyjának, mit mondott az apja. Ekkor az anya ment el érte és így kérlelte őt: "Úram, egész nap dolgozol, legalább öt percre hagyd abba a munkát, míg megeszed az ételt." De az ember ismét nemet mondott, mire a felesége tovább kérlelte. Végül a paraszt letette az ásóját és haragjában elkergette a feleségét “Hagyj magamra! Megmondtam neked: amíg nem fejeztem be a munkámat, nem mozdulok innen. Menj és hagyj békén!” Az asszony látta, hogy mennyire dühös a férje és nem fog tudni változtatni férje elhatározásán. Így hát csendesen hazaballagott. A paraszt tovább ásott. Késő estére elkészült a csatorna és a víz útját vette a folyóból a szántóföldje felé. Meghatottan leült, hallgatta a viz lágyan csörgedező hangját, nézte a vizet, amint az a szántóföldje felé folyik és ez nagy elégedettség töltötte el szívét. Azután hazament, hívta a feleségét és azt mondta neki, "Gyere ide és adj nekem dohányt. Rá akarok gyújtani." Nagy boldogan elfüstölte a dohányt, azután megmosakodott majd békésen elaludt. A szomszédja is próbált egy csatornát építeni a folyótól, de amikor eljött az ebéd ideje és a felesége hívta "Ùram, gyere ebédelni", először úgyan nemet mondott, de amikor a felesége újra meg újra kérlelte, engedett és az válaszolta "Jövök!"Tehát elment ebédelni, ebéd után pedig egy kicsit lepinhent, s mire eljött az este, az evésen és pihenésen kívül nem csinált semmit. Soha nem sikerült befejeznie a csatorna építését. Mit akar mondani nekünk ez a történet? Ha valaki teljesen elkötelezi magát egy út mellett, akkor bármilyen akadályok kerülnek az útjába, arra mindig "nem"-et kell mondania. A célod az Isten-megvalósulás, az Ön-megvalósulás. Amíg nem érted el a célodat, amíg nem jutottál el addig a pontig, hogy teljesen megbízol önmagadban és Istenben, addig szakadatlanul próbálkozz! Ne engedd, hogy bármi is az útadat állja!" Sri Swami Vishwananda

2015. május 27., szerda

Az elengedésről

Volt egyszer egy veréb. Elkapott egy halat és a hallal a csőrében az mondta magának: "Most hazarepülök és odahazam szépen megeszem a zsákmányomat". Amikor rászállt egy ágra, egy sereg varjú megkörnyékezte. Amikor felrepült, a varjak is felrepültek. Hol balra vette útját, hol jobbra, de a varjak csak követték. Végül csőrét eltátotta és a földre pottyantotta a halat. A varjak persze nekiestek a halnak. A veréb ezt gondolta magában: "Hát csak a halat akarták, ezért nem hagytak békén." Hasonlóképpen, ha mi is elengedjük az elmét, akkor a dolgok is elengednek bennünket és el fognak szállni.          
A Sadhana ( a rendszeresen végzett spirituális gyakorlatok) segítenek nekünk, hogy elménkben "úszkáló halakat" elengedjük. Ha befejezted a lelki, spirituális gyakorlataidat, ne azzonal siess vissza napi világi teendőid elvégzésére. Igaz, hogy vannak dolgok, amiket nap mint nap kötelességed elvégezni a világban, de ha befejezted az imádat és a gyakorlataidat, próbáld meg a gyakorlásból nyert benned lévő energiát magadban integrálni és magadban elmélyülve a forrásra összpontosítani." Sri Swami Vishwananda

2015. május 24., vasárnap

Isten szeretete

Az elme korlátozza az Önvalót. Lépj túl ezen és zengesd Isten nevét. Szeresd Istent, mert Ő az egyetlen, aki téged tényleg feltétel nélkül tud szeretni. Ő az egyetlen aki, úgy ad, hogy cserébe nem vár el semmit. Próbáld meg igy szeretni és válj e szeretetté. Sri Swami Vishwananda

2015. május 21., csütörtök

Önnön belső fényünk megtapasztalása - Darshan Szrí Szwámi Vishwananda-val Maribor-ban Június 28.-án


Részlet egy Darshanból:
https://www.youtube.com/watch?v=fH3J834gcb0

A Darshan egy megvalósult mesterrel való személyes találkozást jelent.Szri Szwámi Vishwananda a világ minden részén ad darshant. A darshan szanszkrit eredetű szó jelentése "látni". Szwámi Vishwananda a Darshan során mindenkit személyesen megáld, tiszta tekintetében és mosolyában elmerülve mindenki átélheti a feltétel nélküli szeretet ajándékát. A képsorok magukért beszélnek...
A Mestertől kapott Darshan illetve áldás segít, de nem vezet "megvilágosodáshoz". Nem helyettesíti a meditációt vagy a napi spirituális gyakorlatokat. Jelentős segítség lehet azonban a spirituális fejlődés útján a Darshan alatt megtapasztalható béke ereje, amihez a zene és Isten nevének zengetése is hozzájárul.

"Jézus azt mondta: "Én vagyok az Út, az Igazság és a Fény". A tudatosság énjéről van szó, a Krisztustudatról, ami vezeti az emberiséget. Igen, minden egyes embert. Ez a tudat mindannyiotokban megvan. Arra vár, hogy aktívvá váljon. Nagyon jó, ha eljöttök Darshanra, nagyon jó, hogy leültök és meditáltok. De ezt ne csak ilyenkor tegyétek, hanem mindíg!  Amikor részesülsz az áldásban – prana hooti-nak hívják– fényt fogadsz magadba és egyben a benned lévő fény válik aktívvá. Ez az, amit én tudok tenni értetek,  a többi rajtatok múlik. Veszem az ételt, az összeaprítom, lepürézem, a szádba adom, de helyetted nem tudom lenyelni. Tudjátok, azt is boldogan megtenném. De a folyamat ezen része rajtatok áll.  Gyakran felmerül a kérdés: "Próbálkozunk, de nem történik semmi". Emlékezzetek arra, amit azt imént mondtam - amikor gyakoroltok és próbálkoztok, de közben elvárás van bennetek, akkor soha nem fog tudni sikerülni! Mert elmédet teljesen ki kell űríteni. Gondolatok felmerülnek, hagyd, hogy jöjjenek és el is menjenek - ne tápláld őket.   Te nem az elme vagy, te nem a gondolataid vagy - te ennél több vagy! " Sri Swami Vishwananda

"A küldetésem, hogy megnyissam az emberek szívét és ráébresszem őket arra, hogy a Végtelen Szeretet bennük van és hogy milyen egyszerű ezt a szeretetet másoknak feltétel nélkül átadni." - Sri Swami Vishwananda

A Darshanra itt lehet beregisztrálni. A regisztráció szükséges!
events.bhaktimarga.org/slovenia

Budapestről két autóbuszt is szerveznek a Darshanra.Erre az E-Mail címre lehet írni, Innen továbbitjuk a jelentkezésket a kiútazás szervezőinek:
hungary@bhaktimarga.org2015. május 19., kedd

"A hét virág"

"Ajánld fel mélyen a szívedből ezeket a virágokat*, melyeket az imént felsoroltam. Ajálnd fel őket az Úrnak.
Ha így teszel, még csak nem is kell leülnöd, hogy imádkozz, mert Ő mindig veled lesz."
A hét virág, melyekről Szwámiji beszélt, a következők: őszinteség, szeretet, embertársaink iránti szolgálat, ima, alázat, igazságosság és az érzékszervek úralása.
Sri Swami Vishwananda

2015. május 15., péntek

Tárd ki a szíved

"Zengjük Isten, Krishna, Narayana, Jézus, Allah és Babaji szent nevét. Mindez segít nekünk abban, hogy jobban megnyiljunk, hogy szívünk megnyiljon a szeretet iránt. Nem szabad csak önmagunkért szeretni. Először megtapasztalod magadban, felismered, tudod, hogy benned van, azután engedd, hogy az kiteljesedjen és azután add tovább! Ez a forrás sosasem apad el. Minél többet adsz belőle, annál erősebben fogod érezni, ahogy árad és annál többet akarsz adni belőle. Ha viszont meg akarod tartani magadnak, annál boldogtalanabbá teszed magad. Ez a boldogtalanság azután valahol kifejezésre kell hogy jusson és megteremti a betegségeket. Ez történik, ha valaki nem akar megnyilni. Minél nyitottabb a szived, annál boldogabb vagy. Minél inkább eltávolodsz ettől, annál több betegséget élsz meg és annál több baj vesz körül. Isten szeret téged, de nekünk is el kell kezdeni szeretnünk. Bármi is történik veled és körülötted, mindig emlékeztesd magad Isten manifesztációjára, arra, hogy Ő benned is megtestesült.
Isten megteremtette az emberiséget és minden emberben egyformán jelen van. Azért mert itt ülök ezen a nagy széken, ez nem azt jelenti, hogy én feljebbvaló vagyok mint ti. Lehet, hogy te úgy látod, de Isten szemében ez egyáltalán nem így van. Mi valamennyien egy testnek vagyunk a részei. Tárd ki a szived és lásd meg a benned ragyogó fényt. Ez a szeretet, ami benned van, mindenhol jelen van, mindannyiotokban! Az elme sem képes ezt kitörölni. Mindig érezd Isten szeretetét - lehet hogy most még azonnal nem érzed, de ne add fel, próbalkozz! Tudjátok, hogy Indiában vannak jógik, akik több száz éven át meditálnak? Ez nem azt jelenti, hogy ők azért gyakorolnak, mert még nem ismerik a szeretetet. Ismerik és élvezettel tölti el őket ennek megélése. Ahogy ők megtapasztalják és boldogsággal tölti el őket Isten szeretete, úgyanezt te is képes vagy átélni. Csak akarnod kell!" Sri Swami Vishwananda

2015. május 14., csütörtök

Május 15. és 17.-én OM Healing Budapesten és Dunaújvárosban

Ezt az ősrégi technikát Mahavatar Babaji adta át a Földanya és minden élőlény gyógyulásáért. Az OM Healing, mint a fizikai, mint a mentális, érzelmi és spirituális szinten egyensúlyt teremt. A gyakorlás során képesek vagyunk negatív érzelmeket elengedni, így a belső béke és szeretet megerősödik bennünk. Az OM hangot egy bizonyos módon csoportosan zengetve felerősítik a gyógyító folyamatokat. 
Sok szeretttel várunk Mindenkit!

OM Healing Budapesten
2015. Május 15.-én, pénteken 19.00 – 20.00 h

Helyszín: Szeretet Iskolája, Bp. Várna u. 22, www.szeretetiskolaja.hu

OM Healing Dunaújvárosban
2015, Május 17.-én, vasárnap, 18.00 - 20.00 h
Helyszín: DHARMA Jóga Stúdió, Dunaújváros, Esze Tamás utca 13.
Bejelentkezés: Pász Zsuzsanna: pasz.zsuzsanna@gmail.com tel: 06-20-5515-265


További információ mindkét OM Healingre: Böhm Márta Padmakshi, E-Mail: marthaboehm@gmx.net

Részvételi díj: költséghozzájárulás

Bhakti Marga magyar nyelvü blogja: http://swamivishwananda-hu.blogspot.de/

Magyar nyelvű honlap: http://om-healing.org/hu
OMH Hungary Facebook: https://www.facebook.com/groups/226931107405424/

2015. május 13., szerda

Próbáljuk meg Isten helyébe képzelni magunkat. Hogyan látnánk a világot?

"Próbáljuk meg Isten helyébe képzelni magunkat. Hogyan látnánk a világot? Az emberi elme szeret mindenről ítélkezni. Azt hisszük, hogy Isten bünteti az embert, hogy Isten ezt meg ezt teszi velünk. De Isten nem ilyen. Ez mind mi vagyunk. Mi vagyunk azok, akik így vagy úgy látják a dolgok és azokat megítéljük. De Isten nem úgy lát, ahogy mi látunk. Ha egy ilyen tudati szintet elérnétek, nem különböztetnétek meg  többé a jót meg a rosszat. Minden semlegessé válna. Próbáld meg tehát ezt minden nap gyakorolni. Képzeld el magad Istennek! Figyeld magad, hogy a negatívitást látod-e vagy mindenkit Istennek, a te igaz önvalódnak látsz-e.  Ha ezt gyakorolod minden nap, biztos vagyok benne, hogy eljön az az idő, amikor nem fogsz többé különbséget tenni. Mindenütt Isten békéjét fogod megtapasztalni. Bárhová mész, bárkivel beszélgetsz, ott lesz a béke, ott lesz a szeretet.És ez az, amit mindenki keres. Tehát nézd a világot ezen a tökéletes elmén keresztül. Elméd ne ítélkezzen és ne tegyen különbséget jó és rossz között. Láss mindent Istennek, lásd mindenben Istent. S hagyd, hogy ez a szeretet mindenre kiáradjon. Egyszerű, nem?" Sri Swami Vishwananda

2015. május 12., kedd

A teljes elfogadás

Az Úr Narayan
"Az aki bölcs, átadja magát az Úrnak. Bármit is ad az Úr egy ilyen embernek, mindent amit kap, Isten ajándékaként fog elfogadni." Sri Swami Vishwananda

2015. május 9., szombat

Yagna - Tűzceremónia

A németországi Shree Peetha Nilaya Központban ma és holnap Mahalakshmi Yagna-ra kerül sor Szrí Szwámi Vishwananda vezetésével
"Engedd, hogy áradjon rajtad keresztül a Fény; válj eggyé az Önvalóval és tudd, hogy te vagy az Önvaló és ez az Önvaló viszi végbe a cselekvést. S amikor az Önvaló cselekszik, biztos lehetsz, hogy minden tökéletes lesz. Efelől nincs kétség: amikor a hit ereje ott van az elmédben, ha megvan benned a hit ereje, ez az akaraterő, akkor elmédben megteremthetsz mindent, amit szeretnél!" Sri Swami Vishwananda

2015. május 8., péntek

A próbatét

"Isten gyakran próbára teszi gyermekeit az útjuk során. Ha valaki élvezetet lel valamiben és ragaszkodik ahhoz, ezt az élvezetet még több élvezet fogja követni, ami további vágyakat ébreszt - márpedig, ha az ember nem ismeri fel ezt a körforgást, akkor bennereked. Ha viszont elhatároztad, hogy Istenmegvalósulásra törekszel, ha elhatároztad, hogy fel akarod ismerni, ki is vagy valójában - akkor csak erre összpontosíts, nem törődve azzal, hogy mi kerül az útadba, nem törődve azzal, hogy milyen nehéz a próbatét! Folyamatosan imádkozz és kérd Istent: "Úram, Te vagy, ki próbára teszel engem, de én csakis Téged akarlak!" Akaratodat pedig erősítsd olyannyira, hogy érezd, Isten közeledik feléd. Kérd Istent, hogy adjon neked erőt, bármi legyen is a kihívás, kérj Tőle bizalmat, hogy ne veszítsd el hitedet, s ne tévedj el ismét a megszokott játszma útvesztőiben." Sri Swami Vishwananda

2015. május 7., csütörtök

'Én eszköz vagyok a kezedben. Vezess engem, légy mellettem!"

"Az egyetlen vágy, ami végérvényesen beteljesül, az maga Isten, mert Ő a Végtelen. , Ha Isten után vágysz, nem lesz több vágyad és kérdésed, mig ha világi dolgokra vágysz, az újabb és újabb vágyakat fog teremteni. Például, ha egy üzleti vállalkozásba szeretnél kezdeni, nagy benned a siker utáni vágy. Boldog vagy, mert tudod, hogy pénz lesz a siker eredménye. Mi a következő lépés? Eldönteni, hogy mivel keresd meg ezt a pénzt. Ha az üzlet sikeres, a vágyad még nem teljesült be, mert azon gondolkodsz, hogy tudnál még több pénzt keresni. Ehhez kapcsolódnak a többi dolgok, mint például, hogyan fizesd ki az alkalmazottaidat, mit kell a továbbiakban befektedned, hogy a vállalkozásod még sikeresebb legyen és igy tovább. Ez egy játszma, amiben mindig lesznek kérdések .Sohasem leszel tökéletesen boldog és önmagaddal megelégedve. Ez nem azt jelenti, hogy add fel a vállalkozásodat, vagy hogy ne dolgozz. Fontos, hogy dolgozz, de az is fontos,hogy munkádhoz ne rakaszkodj, legyen meg benned a nem-ragaszkodás érzete. Dolgozz és közben ajánld fel munkádat Istennek.
Reggelente dicsőisd Istent és imádkozz eképp Hozzá: 'Én eszköz vagyok a kezedben. Vezess engem, légy mellettem!" S a nap végén, mielőtt lefekszel ajánld fel Istennek mindazt, amit aznap tettél, még azt is,amit nem jól tettél.Végezz önvizsgálatot és azután ajálj fel mindent Istennek. Ne kötődj egy cselekedetedhez sem és figyelmedet kizárólag Istenre irányitsd. Élt egy nagy költő, Adi Shankaracharya, aki a követketőket mondta:  “Bhaja Govindam, Govindam Bhajam Muramate.” Jelentése: Ha az emberiség felismerné butaságát... Nem tudatosul bennünk, hogy minden Govinda, azaz Isten. Ha az emberiség felismerné, hogy minden a forrásból jön,ez pedig Isten, akkor miért nem a forrásból meritenek? MIért a vágy, ami csak a múlandót, a végeset kergeti? Ne vesztegesd tehát az idődet arra, hogy olyan dolgokat akarj, amiket az idő behatárol, hanem vágyad legyen a Legvégső és akkor az a tiéd lesz." Sri Swami Vishwananda

2015. május 5., kedd

Az igazi szeretet

 "A  Vishnupurana-ban a következőket olvashatjuk:, “Manav seva – Madhav seva.” Ez azt jelenti: Az emberiségnek tett szolgálattal magát az Úrat, Narayana-t szolgálod. Próbáld meg mindenkiben Istent látni. Ha csak a külsőségekre figyelsz, az elme mindig ítélkezni fog.
Az elme a dualitáson alapszik: szeretsz - nem szeretsz; kedveled - nem kedveled. Ahhoz, hogy túllépj a dualitáson, csakis a szíveddel láss. Ez a legcsodálatosabb dolog. Az évek elmúlnak és nem történik fejlődés, ha a szív nem nyílik meg. Ha tényleg megteszel minden töled telhetöt, a szived meg fog nyilni. Hány szent kezdte kicsiben, eleinte csak néhány embernek segítve, azután az emberek iránti önzetlen szolgálójává váltak, úgy hogy másokon segítettek. Mialatt segítettek nem arra gondoltak, hogy azt Jézusért teszik, hanem azért tetté
Ez eszembe juttat egy szentet, egyiptomi Szent Sabbas-ra gondolok. Tudjátok, a keresztény hagyomány szerint, amikor meglátogastz egy remetét, vagy egy szerzetest, úgy üdvözölnek, hogy megmossák a kezedet és a lábadat. Még a bencések is követték ezt a hagyományt, de manapság már nem teszik. Tehát, egyszer egy ember meglátogatta Szent Sabbas-t a barlangjában. Szent Sabbas elmélkedett, de amikor észrevette a látogatót, nagyon megörült. Megmosta a látogató kezét és lábát, s a szeretet eközben olyannyira magával ragadta, hogy zokogni kezdett. Amikor felpillantott, Jézus ült ott. Könnyek között ezt mondta: "Oh Úram, Te vagy itt!" Abban a pillanatban eltünt a látogatója.
Isten tehát nem egy csodálatos formában fog eljönni hozzád. Még ellenségedként is megjelenhet. Azért ölt különbözö formákat, mert a szeretetre akar tanítani - a feltétel nélküli szeretetre." Szri Szwámi Vishwananda

2015. május 3., vasárnap

Májusban ismét OM Healing lesz Budapesten és Dunaújvárosban

Ezt az ősrégi technikát Mahavatar Babaji adta át a Földanya és minden élőlény gyógyulásáért. Az OM Healing, mint a fizikai, mint a mentális, érzelmi és spirituális szinten egyensúlyt teremt. A gyakorlás során képesek vagyunk negatív érzelmeket elengedni, így a belső béke és szeretet megerősödik bennünk. Az OM hangot egy bizonyos módon csoportosan zengetve felerősítik a gyógyító folyamatokat. 
Sok szeretttel várunk Mindenkit!

OM Healing Budapesten
2015. Május 15.-én, pénteken 19.00 – 20.00 h

Helyszín: Szeretet Iskolája, Bp. Várna u. 22, www.szeretetiskolaja.hu

OM Healing Dunaújvárosban
2015, Május 17.-én, vasárnap, 18.00 - 20.00 h
Helyszín: DHARMA Jóga Stúdió, Dunaújváros, Esze Tamás utca 13.
Bejelentkezés: Pász Zsuzsanna: pasz.zsuzsanna@gmail.com tel: 06-20-5515-265


További információ mindkét OM Healingre: Böhm Márta Padmakshi, E-Mail: marthaboehm@gmx.net

Részvételi díj: költséghozzájárulás

Bhakti Marga magyar nyelvü blogja: http://swamivishwananda-hu.blogspot.de/

Magyar nyelvű honlap: http://om-healing.org/hu
OMH Hungary Facebook: https://www.facebook.com/groups/226931107405424/

Az anyai szeretetről

"Az anya az, aki felébreszti bennünk a vágyat, hogy éltünk útján keressük ezt a feltételnélküli szeretetet, melyet ő általa megtapasztalhattunk. Az anya az, aki megismerteti velünk ezt a szeretetet. Ő éltünk elsö guruja (tanítója). Az anyai feltételnélküli szeretet áll a legközelebb Isten szeretetéhez.
Részlet tavalyi beszédéből:
"A Navaratri ünnepség során (az Istenanya nyolc megnyilvánulási formájának ünnepe, mely nyolc napon át tart) Szwámiji a következőket mondotta: " 'Légy olyan mint egy gyerek. Ülj anyád ölébe és engedd, hogy az édesanyád mindent megtegyen neked.' Tudjátok, mi mindannyian csecsemöők vagyunk. Erről beszélt Krisztus is, amikor azt mondta, 'Ahhoz, hogy a mennyek országába jussatok, gyermekekké kell válnotok'. S ez így van. Amikor gyerek vagy, átadod magad Isten akaratának. Átadod magad az anya akaratának. Az anya pedig megtart téged, visz, megetet, de az ételt magadnak kell lenyelned. Úgyanez érvényes a mesterre is. Mindenki más mestert követ, mindenki más útat jár. Minden út jó, de a mester nem járhatja helyetted az útat. Ő megmutatja nektek az útat, de azon nekted magadnak kell végigmenned. Olykor a mester vinni fog téged - attól függően, hogy milyen nagy benned az odaadás - az anya azonban mindig felvesz téged. Ez az anyai szeretet." Sri Swami Vishwananda

2015. május 2., szombat

Ma ünnepeljük Lord Narasimha földi megjelenését

Narasimha szentéj és szobor Dél Afrikában

Az alábbiakban Szri Szwámi Vishwananda beszédéből olvashatunk részletet, melyet Narasimha megjelenésének megünneplése alkalmából 2009-ben mondott.

"Jai Gurudev!
Ma ünnepeljük az Úr Narasimha Dev körülbelül 30 000 évvel ezelőtti megjelenését. Mint tudjátok, Isten mindig megvédi híveit és különfbőző formát ölt, hogy védelmezze a bhaktáit. (híveit).
Így Narasimha Dev oroszlánként jelent meg, illetve félig oroszlán és félig ember formát öltve teljes isteni mivoltában jelent meg. Amiért pedig eljött a követkető: Volt egy démon akit Hiranyakashipu-nak hívtak. Imádkozott és megkapta az áldást, hogy semmi sem lesz képes megölni őt - sem  egy fegyver, sem Isten, sem pedig egy állat. Így az áldás által legyőzhetetlenné vált. Azt az ígéretet is megkapta, hogy nem lehet őt megölni sem nappal, sem pedig éjszaka. Mi maradt még hátra? Az áldás révén úgy tünt, hogy halhatatlanná vált. A hívőket elkezdte zaklatni: ha meglátott egy istent ábrázóló szobrot, azt elvette az oltárról és helyébe a saját képmását tette. Egyébként mindketten, Hiranyakashipu és fiútestvére is, Hiranyaksha eltávolították az Istent ábrázóló szobrokat és kényszerítették az embereket, hogy hozzájuk imádkozzanak.
Látva mindezt, az akkor élő hívő emberek fohászukkal Narayana-hoz fordultak: " Úrunk, várunk Téged, mikor jössz el? Azt ígérted nekünk, hogy bármikor ha a bajban hívjunk Téged, eljössz a mi megmentésünkre." Tudjátok, Isten mindent a maga idejében tesz meg. Néha ezt nehezen értjük meg. Pedig nem marad más, minthogy higgyünk az Ő akaratában; higgyünk abban, hogy bármit is tesz, az helyes." Sri Swami Vishwananda

2015. május 1., péntek

Az OM Namo Narayanaya mantráról

"A Maha Mantra: ‘Om Namo Narayanaya’, amit mindig énekelni szoktunk, nagyon sok mindent rejt magában. Ez az egyike a fő mantráknak, amit akkor szoktak zengetni, ha erőre van valakinek szüksége: Isten erejére úgy anyagi mint spirituális értelemben. Igy, ha valaki az ‘Om Namo Narayanaya’-t énekli, spirituálisan gyarapodni fog, de ha valami spiritualitásan a hasznodra válik, akkor Isten az anyagi dolgaidról is gondoskodni fog. Ő vigyáz rád. Neked azonban teljes bizalomnak kell lenned Isten iránt. És teljes bizalommal kell hogy légy önmagad iránt is. Tehát erŐsítsd magadban ezt a bizalmat."
Sri Swami Vishwananda