2015. július 30., csütörtök

Gurupurnima, 6. rész (befejezés)

Szri Szwámi Vishwananda így folytatja: "Ami a változást illeti, az emberek sokszor azt mondják: 'Nem tudok megváltozni', azt mondják, ' majd később, most még fiatal vagyok és élvezni akarom az életet.' Pedig az élet megy tovább és nem tudhatod, hogy mikor fogsz meghalni. Ki tudja, hogy mikor jön el a halál pillanata, ezt nem tudhatod. Lehet, hogy lezuhan egy meteorita és itt a vége mindennek. Ezért tehát a változás és a változtatás ideje mindig a jelen pillanat kell hogy legyen. Ez egy nagyon nagy ajándék. Ha változni akarsz, akkor változz most. Ne mond azt, hogy majd holnap, vagy hogy te már megváltoztál és nincs már mit tenned. A múlt az a múlté, a múlt meghalt, vége. Ha valamit akarsz, azt csak most teheted meg. Nem halasztatod későbbre, mert csak a Most létezik. Ezért, ha meg akarsz változni, akkor most kell megváltoznod. Ha egy bizonyos döntést hozol, akkor azt most kell meghoznod. Ezért tehát, ha a Most-ban tudunk lenni, ez a legnagyobb ajándék, ha a jelen pillanatban tudunk lenni, ez a legnagyobb ajándék.
Ezért élvezzétek a nektárt, élvezzétek ezt az édes ízt, még ha, - mint ahogy azt az előbb mondottam - nem is vagytok tudatában annak, amit kaptok. Kaptok valamit, ami segít benneteket, hogy tudatossá váljatok, segít benneteket abban, hogy elöbbre jussatok, hogy az Úr Lotuszlábai elé járulhassatok. Segít benneteket, hogy emberi létetek beteljesüljön, hogy beteljesüljön az, amiért leszületttetek, mert különben az élet hasztalan. Ne arra használjátok az elmét, hogy ítélkezzetek, mert amikor ítelkeztek, akkor a butaság szól belőletek.
Amikor tehát a szeretet ösvényét követitek, amikor a szíveteket követitek, akkor fogtok fejlődni. Amilyen a Mester, olyanná fogtok ti is válni. Az Isteni Nektár részéve kell hogy váljatok, hogy képessé váljatok sok embernek továbbadni ezt a Nektárt. Ezt jelenti, amikor Krisztus azt mondta a tanítványaink, hogy : 'Menjetek, és sokasodjatok tanítványokban, gyarapodjatok és szolgáljátok az embereket.' Ezáltal fogtok ti is fejlődni. Jai Gurudev."

2015. július 29., szerda

Gurupurnima, 5. rész

Szwámiji így folytatja Gurupurnima alkalmából adott beszédét: "Ezért mondjuk, hogy mennyire fontos, hogy a spirituális úton az intuiciónkra (megérzés) hallgassunk. Az intuició mértékének kifejlesztése nagyon fontos és ez el fog vezetni benneteket életetek céljához.
S ahhoz, hogy ezt kifejleszd magadban, szükséges valaki, aki ezt már tudja. Szükséges tehát
egy tanító, mindig szükség van egy Satguru-ra. Ha példának veszitek valamelyik Istenséget, mint például Rama-t, vagy Krishna-t, nekik is volt egy Guru-juk, egy tanítójuk, aki vezette őket. Ők az Isten tökéletes megtestesülései, nyugodtan mondhatták volna: "Nekünk nincs szükségünk tanítóra!" és kész. És mégis megmutatták nekünk, hogy az életben egy Guru áldása szükséges és az út, ami oda elvezet az a Satsang-on keresztül történik.
Ha általánosságban beszélünk, miért mennek az emberek egy Mesterhez és fogádják be azt, amit a Mester ad nekik? Tudjátok azért, mert a Mester az Amrit-ot, a Nektár-t hordozza magában. Még ha elmétek nem is képes ezt felfogni, de részesültök belőle. A Satsang-on keresztül, a beszélgetéseken keresztül kaptok valamit, és az amit kaptok, az segíti a fejlődéseteket. Az amit befogadtok, az az Amrit és ez tudtotok nélkül is megtörténik. Ez az a Nektár, amiért a méhek olyan messziről iderepülnek és begyűjtik az a lotuszvirágokból és bizonyos más virágokból. Nem minden virág egyformán édes, és kik tudják ezt? Csak a méhek. A békák például semmit sem tudnak erről. A butaság sem képes ezt felfogni, ami mindig azt hiszi magáról, hogy ő mindent tud. A békák csak ugrálnak le meg fel ugrálnak a virágokról, de semmit sem tapasztalnak meg a virágok édes mivoltából. Ahhoz, hogy erről tudjunk, mélyre kell menni, ahol az Amrit található. És ez a tanító, a Guru segítségével történik meg. Megkapod az Amrit-ot, úgy hogy azután életed végen elmondhatod: "Igen, életemnek volt értelme." (folyt.köv.Sri Swami Vishwananda

2015. július 28., kedd

Gurupurnima, 4. rész

Szrí Szwámi Vishwananda így folytatja: "Amikor megkérdezünk ilyen embereket (akik nem használják az elméjüket), hogy boldogok-e, gyakran azt válaszolják, hogy nem boldogok. Valójában azért, mert nem tudják, hogy mit akarnak valójában. Mert arra hallgatnak, amit mások mondanak. Mit tesztek, ha valaki azt mondja nektek, hogy a spirituális út nem hasznos? Rajta, mondjátok! Azt válaszoljátok, hogy 'Ez nem így van'? Ilyen állításon elgondolkodtok, nem? Képzeljétel csak el, amikor a spirituális út elején valaki elkezd nektek mindenfélét beszélni és megpróbálnak titeket meggyőzni, hogy az út, amit választottatok, az nem a helyes út. Persze hogy ilyenkor felülkerekedik az elme. Tudjátok hogyan jönnek létre a mende-mondák? Elmesélek egy történetet egy királyról, akinek neve Kandalshena volt:
Egy nap a király háborúba indult. Mialatt háboruskodott egyik minisztere a következőt mondta a király titkárának: "Tudod-e, hogy a király meghalt?" Ès persze a király titkára nagyon megrémült. Azután egy Rishi érkezett a királyi palotába és kihírdette, hogy a király halott. Napokon át gyászolta a népe. Sírtak, rítak, míg a harmadik napon visszatért a király és látta, hogy mindenki fehér ruhát visel. A hindu hagyomány szerint a gyász színe a fehér. Tehát a fehéret nem csak a spirtuális ösvényt járók viselik. Miért is a fehér szín? Mert azt jelképezi, hogy a régi Éned meghalt; azért viseltek fehéret, mert Isten felé tartotok.
A király tehát látta, hogy mindenki gyázruhát visel és megkérdezte: "Kit sírattok ennyire?" Amikor megtudta, hívatta a titkárát és kérdőre vonta: "Ki mondta neked, hogy meghaltam?" Titkára így válaszolt: "Tudod, a miniszer mondta nekem. Hívatta tehát őt is és a minisztere ezt mondta: "Hát nekem egy bizonyos faluban mondták a falubeliek, hogy 'Kandalshena meghalt'. Tehát elmentek ebbe a bizonyos faluba és találkoztak ott egy fazekassal, aki keservesen sírt. Hívatták, hogy jelenjen meg a király előtt. A király szigorúan kérdőre vonta: "Hogy merészeled azt állítani, hogy én meghaltam?" "De hát királyom, én nem állítottam azt, hogy meghaltál." "De hát mindenki azt mondja, hogy te azt mondtad 'Kandalshena meghalt'. Igaz, azt mondtam, hogy 'meghalt Kandalshena', de Kandalshena a szamaram, és az tényleg meghalt." A király erre tudni akarta, hogy a fazekas miért nevezte el a szamarát Kandalshena-nak. A fazekas pedig elmesélte: "Egy nap, amikor az őserdőben jártam, megláttam ezt a szamarat, ami emberi hangon szólt hozzám: "Kandalshena vagyok és szeretnék veled menni. Vigyél magaddal és én minden kívánságodat teljesíteni fogom." A fazekas így hát magával vitte a szamarat, aminek ugyanaz volt a neve, mint a királynak és amikor a szamár meghalt a fazekas a szamarat siratta. Amikor tehát ezt meghallották az emberek, azt hitték hogy a király halt meg. Azért meséltem el ezt a történetet, hogy szemléltessem, hogy pletykák és mindenféle hiresztelések mennyire butává teszik az embereket. Az ember elveszíti a józan eszét, nem ismeri az igazságot és nem képes felismerni, hogy valójában mit is akar.
Tanuljátok meg tehát a szívetekre hallgatni, mert bármit is mondanak mások, abban mindig ott rejlik egy adag hazugság. De amit belül hallasz, abban ott van egy adag igazság." (folyt.köv.) Sri Swami Vishwananda

2015. július 26., vasárnap

Gurupurnima, 3. rész

"Ha megnézitek kint a világot, mialatt itt bent ültök és Bhajan-t énekeltek", folytatja Szri Szwámi Vishwananda "az emberek kint biztos azt mondják, hogy "Ezek megbolondultak!"
Amikor elindultok egy spirituális ösvényen, az emberek ujjal mutogatnak rátok és azt mondják: "Miért követsz egy utat? Gyere velünk és élvezzük az életet." Ez így van, amikor kint vagytok a világban, sok barátotok van, de amint spiriuálissá váltok, meg fogjátok tapasztalni, hogy hányan maradnak az úgy nevezett barátokból. Hogy ez miért van így? Mert úgy tartják, hogy aki spirituális úton van, 'az egy kicsit bolond.'
Valójában ezek az emberek a spiritualitást az utolsó helyre teszik az életükben, pedig pont fordítva van: a spirituális ösvény a legmagasabb. Ezért tudják csak kevesen elérni azt. Csak kevesen részesülnek ebben az áldásban. Pedig az ember elmével áldott, mégis kevesen használják azt.
A Védákban az áll, ha az ember nem használja az elméjét, akkor nem különb az állatnál. És ezzel emberkénti inkarnációjának célját elvesztegeti." (folyt.köv.Sri Swami Vishwananda

2015. július 25., szombat

Gurupurnima, 2. rész

Szrí Szwámi Vishwananda így folytatja:
"Gondoljátok csak meg, micsoda kegyelemben részesít bennetek Isten. Először is, mert emberi testbe születhettetek meg, azután pedig hogy spirituális emberek vagytok, akik keresik az élet értelmét és szeretnék Istent megélni. Micsoda kiváltság!
8,4 millió életforma létezik a Földön és Isten titeket ajándékozott meg emberi testtel. Tudjátok, hogy a 8,4 millió életformából az emberi létforma a legmagasabb? Miért? Mert csak az ember rendelkezik elmével, neki van meg a gondolkodásra való képessége. Sajnos manapság szomorú látni, hogy az emberek ezt a képességet is elveszítik.
Az elme, az ész csak az embereknek adatott meg. Ha egy lény egy állattestbe születik, úgy a tehenet tarjuk az állatfajok közül a legfejletebb lénynek de a tehén sem képes Istenmegvalósulásra. Milyen mértékű lehet egy tehén Bhakti-ja? Mennyi odaadásra képes? Egy tehén kizárólag a kötelességét képes elvégezni, az elme működése csakis emberi kiváltság.
Ha használjátok az elméteket és önértékelést végeztek, akkor ismerni fogjátok életetek célját. Tudni fogjátok, hogy merre tartsatok, máskülönben olyanok lesztek mint egy bábu, mint egy játékbaba. Azt fogjátok tenni, amit az emberek elvárnak tőletek. Mert így működik a világban a társadalom. Ha az ember a társadalom rabszolgájává válik, akkor bábuvá lesz. Ha azt várja el tőled a társadalom, hogy jobbra tarts, akkor jobbra mész. Ha pedig azt akarják, hogy balra menj, akkor balra fogsz tartani. De mi történik veled e közben? Ha belemész ebbe, önmagadat veszíted el." (folyt.köv.) Sri Swami Vishwananda

2015. július 24., péntek

Gurupurnima, 1. rész

Szrí Szwámi Vishwananda egy Darshan alkalmával a Guru Purnima jelentőségéről beszél. Több részben, több napon át lesz szó e nap jelentéséről, melyet idén Július 31.-én ünneplünk világszerte.
"Mint ahogy azt valamennyien tudjátok, a Gurupurnima egy különleges nap. Az ember felteszi magában a kérdést, hogy miért van szükség egy Guru-ra. Sokan azt mondják: 'Nekem nincs szükségem rá, nincs szükségem tanítóra. Nincs szükségem senkire, hogy vezessen.' De ha nincs szükségetek tanítóra, ha nincs szükségetek egy vezetőre, akkor miért van az, hogy iskolába jártatok? Szükség van az iskolára, nem igaz?
Ugyanígy van ez a spirituális úton is. Isten két világot teremtett, gondolok itt most erre a világra. Az egyik a spirituális világ, a másik pedig az anyagi világ. Az anyagi világ csupán néhány dolgot kínál. Az emberek ezeket kergetik, ilyen a jólét, a hírnév, a hatalom. Végsősoron az emberek mind azokat a dolgokat keresik, amik csak ebben a világban léteznek és a fizikai szintre korlátozódnak. És amikor az emberektől elveszik ezeket a dolgokat, mi marad ? Semmi. Nulla. Amikor megkérdik az embertől, hogy 'Mit értél el az életben?' , azt fogják válaszolni, hogy 'Semmit.' Vagy elkezdenek valamit felsorolni, ami földi korlátokhoz kötődik. Ezzel szemben a spirituális élet, a spirituális világ az ellentéte mindennek, mert az ember arra vágyik, hogy megismerje Istent, arra vágyik, hogy megértse Istent és Ő utánna vágyakozik. Azonban cél nélkül, hogy tudná az ember, hogy merre akar tartani. Így bizony nagyon nehéz elérni a célt. És manapság az emberek nem igen tudják, hogy hogyan érhetik el céljukat és ezt a tudást csak egy Paramguru, egy Satguru képes megadni. Minden egyéb csak egy bizonyos pontig képes elvezetni benneteket, ezeknek pedig megvannak a korlátai és ezért mi történik végül is? Az ember bent reked ebben a körforgásban." (folyt.köv.) Sri Swami Vishwananda

2015. július 23., csütörtök

Szrí Szwámi Vishwananda kitüntetésben részesült

 
Szrí Szwámi Vishwananda-t a World Peace Prayer Society (A Vilgágbéke Ima Egyesülete)  kitüntetésben részesítette a világbékéért és a világ harmoniájáért tett kimagasló teljesítményéért.

Egy oklevelet és egy 2,5 méter hosszú békeoszlopot vett át, melyen 8 nyelven ez áll: „Úralkodjon béke a Földön".  A békeoszlopot a Shree Peetha Nilaya Központ földjén fogják felállítani.

2015. július 22., szerda

Legyünk egy család!

"Legyünk egy család! Ha megnézzük az emberiséget, a mód, ahogyan reagálnak, bizony nem jó látni. Itt az ideje, hogy a gondolkodásmódunkon változtassunk; azon, ahogyak Istent, mert sokan  mondják úgyan, hogy 'szeretem Istent', de igazából nem teszik. Ők csak Isten tulajdonságait szeretik, csak azt akarják magukévá tenni. Csak követelnek Istentől, mindent akarnak, de igazából nincs meg bennük a befogadás szándéka és nem  azt akaraják, hogy Isten megvalósuljon bennük. Ha pedig  az ember nem hajlandó megváltozni, akkor a természet (Mother Nature) fog változást hozni. Amikor mi nem vagyunk hajlandóak változni, úgy a természet reagál, s ez olykor fájdalmas, de ez azután meghozza a változást. 
Tanuljunk meg olyan alázatossá válni mint Krisztus. Tanuljuk meg őszintén egymást szeretni. Tanuljuk meg, hogy egységet alkossunk egymással. Legyünk egy család! Szanszkritül azt mondjuk: Vasudeva Kutumbakam, ami azt jelenti “az egész világ egy család". A béke először is benned kell hogy megszülessen, s rajtad keresztül eljut másokhoz, de ez csak úgy tud megtörténni, ha összetartotok (unity). Ha együttműködtök, együtt erősebbek vagytok. Amikor egymás ellen dolgoztok, akkor egymást gyengítitek.
Oh Úram, áldj meg engem a Szereteteddel,  és segíts, hogy mindenkit tudjak szeretni, és mindent, ami engem Hozzád közelebb visz." Sri Swami Vishwananda

2015. július 21., kedd

Mi az én útam?

"Szeretett Guruji", fordul egy tanítvány Szri Szwámi Vishwananda-hoz, " olyan sok út létezik, ami a megvilágosodáshoz vezet. Honnan tudhatom, hogy melyik az én tudati szintemnek megfelelő leghatékonyabb út?" "Hát bizony ehhez az intuiciódra (megérzésedre) kell hallgatnod." - kezdi Szri Szwámi Vishwananda a válaszzal. "És bízzál meg az intuiciódban, abban amit a szívedben érzel, bármi legyen is az. Ha azt mondja neked az érzésed, hogy kövess egy bizonyos utat, akkor kövesd azt az utat. Az az út fog téged elvezetni célodhoz. De ha mondjuk, választasz egy utat és az út során nehézségek merülnek fel és feladod, elveszíted a hitedet, mert nehéznek találod az utat. Soha senki nem állította azt, hogy a spirituális út könnyű lenne. Tudod, nehéz spirituális életet folytatni. Nem olyan könnyű mint a világban, de könnyű annak, aki tudatosságra törekszik. Hisz a tudatosság utja nem az elmén keresztül, hanem a szíven keresztül valósítható meg. Amíg tehát valaki az útját az elmén keresztül szemléli, mindig kétségek fognak felmerülni. Mindig lesznek olyan dolgok, amik megpróbálják a keresőt letéríteni a spirituális útjáról. De ha az illető a szívével néz és követi az intuicióját és hallgat arra, amit belül érez, akkor elég erős lesz ahhoz, hogy kövesse a választott utat. Bármit is érez az illető, az mindig helyes lesz. Ezért fontos, hogy az ember kövesse az intuicióját." Sri Swami Vishwananda

2015. július 19., vasárnap

Hogyan hagyjunk fel rossz szokásainkkal?

Egy Satsang során valaki a következő kérdést tette fel: Swamiji, kérlek mond meg, mi a legerősebb fegyver arra, hogy felhagyjunk rossz szokásainkkal? Sri Szwámi Vishwananda a következő választ adta: "A legerősebb fegyver erre, hogy ne tekintsd rossz szokásnak. Igy tudsz vele felhagyni. Mert mindaddig, míg ellenségnek tekinted, harcolni fogsz ellene. Minél erősebben harcolsz, annál nehezebb lesz. Ha viszont csak a másságot látod benne és barátként kezeled, könnyen fog távozni és nem fog visszaütni. A második, amit tehetsz, hogy ajánld fel Istennek.
Harmadsorban pedig merülj el benne mélyen és nézz vele szembe. Ilyen módon átalakulhat.
A negyenik módja pedig, hogy egyszerüen ne foglalkozz vele, ne menj bele. Igy nem lesz képes elúralkodni feletted. Persze, újra meg újra elö fog jönni, de próbálj ne foglalkozni vele." Sri Swami Vishwananda

2015. július 18., szombat

Ahogy Isten lát bennünket

"Álomvilágban élünk. Ha felébredünk, meg fogjuk látni a valóságot. De ez a valóság ésszel fel nem fogható. Különbözik attól a valóságtól, amit most ismertek. S ezért vagytok itt, hogy felismerjétek kik vagytok valójában. Ezt a valóságot csak a feltétel nélküli szeretet által lehet elnyerni. Ez az a szeretet, ahogy Isten szeret bennünket. Isten szeretetét nem lehet korlátokhoz kötni, nem lehet szeretetét saját elképzeléseink szerint elnyerni. Isten szeretetét tanítványai csak szeretetetükkel tudják elnyerni." Sri Swami Vishwananda

2015. július 17., péntek

A Szatguru

"Gyakran feltesszük magunkban a kérdést: "Ki az én Szatgurum?" Vannak szerencsés emberek, akik már felismerték őt és vannak akik azért mondhatók szerencsésnek, mert bennük a vágy, hogy megismerjék őt. A keresés azonban nem egy életen keresztül, hanem sok életen át történik. Mindig keressük a Szatgurunkat, mert csak a Szatguru az, aki képes kivezetni bennünket az illuzió világából. Csak a Szatguru tudja áldását adni és vezetni bennünket és segíteni bennünket, hogy felismerjük igaz önvalónkat. Ám nem könnyű megtalálni a Sadgurut. Keressük őt és hisszük, hogy megtaláljuk. Istenhez imádkozunk és kérjük őt, hogy vezessen el bennünket a Sadgurunkhoz. De nagyon gyakran, amikor a Szatguru ott áll előttünk, nem ismerjük fel, mert az ember elméjében egy teljesen más kép él arról, hogy milyennek kell lenni egy Szatgurunak. Hasonlóképpen van ez Mahavatar Babajival is. Van egy csodálatos Babaji murtink (szobor). Elménkben van egy pontos elképzelésünk a Jagad Gururól, pedig ő nem így néz ki. Ha megnézzük a szobrot, szigorúnak tűnik. Igen szigorú, ha annak kell lennie, de ő maga a nyugalom megtestesülése. Ő mindenkor, bármi történjék is, mindig nyugodt és ez egy Szatguru ismérve." Sri Swami Vishwananda

2015. július 16., csütörtök

Képsorok a Bhakti Marga 10 éves évfordulójának megünnepléséről

Bhakti Marga fennállásának 10 éves évfordulóját az elmúlt hétvégén ünnepeltük. A késsrok hűen idézik fel a háromnapos fergeteges ünneplést!

https://www.flickr.com/photos/bhaktimarga/sets/72157655942118721


2015. július 10., péntek

Az alázatról

Egy Satsang során feltett kérdés:

Hogyan fejlesszük ki magunkban alázatot, mely segít megébreszteni bennünk a szeretetet?

Szrí Szwámi Vishwananda: A kozmikus szeretet megébred, amikor az ember megfeledkezik önmagáról. Így képes Isten megnyilvánulni bennünk. Addig, amíg az ember abban hisz, hogy ő képes mindenre, ez jó úgyan, mert fontos, hogy az ember próbálkozzon, de ne feledkezz meg soha arról, hogy Ő a cselekvő. Gondolj mindig arra, hogy Isten minden. Így mindenütt és mindenben Őt fogod látni. Sri Swami Vishwananda

2015. július 9., csütörtök

Lehetséges úralni az elmét?

Lehetséges úralni az elmét? -hangzott el a kérés egy Satsang során: "Gondoljátok, hogy lehetséges úralni a gondolatokat illetve az elmét?- kérdezte Swámiji. A válasz 'igen'. Az elme kétfajta dolgot teremt: pozitív és negatív dolgokat. Ez az elme tulajdonsága. De az elmét el lehet csendesíteni. Ez nem azt jelenti, hogy nem fog tovább gondolkodni, de a gondolkodásmódón lehet változtatni. A Sadhana (lelki gyakorlat) segít abban, hogy úrald az elmét, a gondolataidat. Egy másik módja, ahogy az gondolataidat úralhatod, hogy azokat pozitívra változtatod. Amikor észreveszed, hogy az elméd negatív, abban a pillanatban változtasd meg. Ha a gondolatok módját azon nyomban megváltoztatod, akkor nem kerülsz az elme játszmájába. Mert ha már belekerültél az elme csapdájába, akkor megmarkol és nem enged el. Azt mondja ' Ha hallgattá rám, ha tápláltál, akkor bizony veled maradok.' De ha nem veszel róla tudomást, akkor el fog menni. Minden azon múlik, hogy milyen jelentőséget tulajdonítasz nekik, hogy mennyire táplálod azokat." Swámiji még egy példával is alátámasztja: ha például vendégekét vársz, őket minden jóval megkínálod, persze hogy szívesen maradnak. De valakit visszaútasítasz, gondolod, hogy az illető megint meg fog látogatni? " ùgyanígy viselkedik az elme is. Ha meghallgatod, ha ráfigyelsz, persze hogy veled marad, mert az elme ismeri a gyenge pontjaidat. Ezért hát ne panaszkodj ha az elme elhatalmasodik feletted, hisz te vagy az, aki figyelmeddel tápláltad. Tehát, a legjobb, mihelyst észreveszed, hogy az elméd negatív, azon nyomban változtasd a gondolataidat pozitívvá." Sri Swami Vishwananda

2015. július 8., szerda

A bizalomról

"Olyan bizalommal kell lenned, mint egy gyereknek, mert ha megfigyeled, a gyerek nem kérdez. Ez így van! Ha egy gyereknek azt mondja a mamája, hogy: "Gyermekem, ez a fiú a te öcséd", a gyerek nem fogja azt mondani, hogy: "Igen, mama", vagy azt hogy "Nem, mama", vagy nem fogja azt kérdezni, hogy: "Miért?". Nem, egyszerűen el fogja fogadni, mert a mamája azt mondta neki, "hogy ő a te testvéred", mert hisz benne, hogy a mamája tudja! Ez az anyába vetett hit! Ès ilyen ön-bizalommal kell lenned!"
Sri Swami Vishwananda

2015. július 7., kedd

Minden Belőle születik és Őhozzá tér vissza

"Ő teremt mindent és Őhozzá tér vissza minden. Minden Belőle születik és minden Őhozzá tér vissza. Nincs értelme Neki ellenállni. Próbálkozhatsz élet élet után, de a végén Ő fog nyerni. A te igaz önvalód fog nyerni. Te az Ő része vagy. Az óceán egy cseppje vagy, de nem maga az óceán és nem is lesz soha az, mert mindig ez a csepp leszel. Amikor a csepp elvegyül az óceánban, megszűnik cseppnek lenni, mert hol a csepp és hol az óceán? Amíg nem váltál eggyé az óceánnal, szeresd Őt, szolgáld Őt és élvezd Őt. Ez az, amit te tudsz megtenni.  Mindaz amit teszünk az az, hogy kifejezzük iránta szeretetünket, kifejezzük, hogy mennyire akarjuk Őt, hogy mennyire akarjuk Őt megvalósítani." Sri Swami Vishwananda

2015. július 6., hétfő

Bhakti Marga fennállásának 10. évfordulója


Mivel a zene a Bhakti Marga fontos része, ezért egy nagyon profi "Open Air szinpadot" fogunk felállítani, ahol  igen kiváló zenei összeállítással várjuk az idelátogató vendégeket.Mindenkit szeretettel várunk!

A Szeretet Bölcsessége


2015. július 4., szombat

Hogy maradjon az elme pozitív?


Egy Satsang során a következő kérdést tették fel:

Kérdés: Hogy maradjon az elme pozítív, különösen nehézségek közepette?
SSV: Ez csak gyakorlással megy. Ha gyakorolod, hogy pozítív légy, akkor a nehéz időszakokban is pozitív tudsz maradni.De ha negatív maradsz, nagyon tisztán fogod látni, hogy mi történik ilyen helyzetekben, mert akkor minden még negatívabbá fog válni. Tehát gyakorolni kell, hogy hogyan lásd önmagad és az életedet. Ezért mondtam mindjárt az elején, hogy mennyire fontos, hogy pozitív légy és erre edzd magad és akkor a heylzetek is pozitívvá válnak.

2015. július 3., péntek

Máriajelenés

Amikor Visham-ot (akkoriban így nevezték Szrí Szwámi Vishwananda-t) 2000-ben megismertem, gyakran jelent meg előtte a Szűzanya. Ez megtörtént vele akár egy nagyváros forgatagában bevásárlás közben is. Ilyenkor hírtelen térdre ereszkedett és kezeit imára zárva felfelé tekintett. Ajka olykor mozgott. Volt mikor mosolygott, volt mikor arcán könnycseppek gördültek végig. Mi, akik kisérői voltunk, nem láttunk semmit, így kicsit zavartan ácsorogtunk és közben imádkoztunk. Ugyankakkor éreztük, hogy valami különleges eseménynek lehetünk tanui. Egy egy ilyen jelenés során Visham lénye teljesen átszellemült. Amikor megint tudtunk vele beszélni, megpróbáltuk kifaggatni őt: Hogy nézett ki Mária? Mit viselt? Hogyan állt előtte? Milyen volt a fátyla? Milyen szinű volt a ruhája? Visham szeretettől átszellemülve beszélt Máriáról. Oly áhitattal beszélt Máriáról, hogy számunkra nagy élményt jelentett hallgatni szavait. Egy selytést kaphattunk arról, milyen is lehet Mária szeretete. Mesélt például arról, hogy milyen szép volt Mária fátyla. "A mögötte ragyogó fény olyan világos volt, hogy az el nem képzelhető. Fényesebb mint a Nap fénye!“ Sok kis angyal vette őt körül, némelyeknek nem volt kedve énekelni és kicsit unottan nézelődtek...” Visham gyakran kapott Máriától üzenetet, amit felírt és azután azt felolvasta nekünk. Csodálatos élmény volt őt ebben az átszellemült állapotban átélni. (egy németországi tanitvány élménye)