2015. február 26., csütörtök

A szeretet ereje

"Kezdj el most szeretni. Most ebben a pillanatban. Nyiljon meg szíved és szeress! Engedd áradni a szeretetet! Minél jobban megnyilsz, annál inkább megtisztul elméd és az pozitív lesz. Szeretetteljessé válsz és jobban fogsz tudni szeretni. S tudd, bármit is teszel ebben a szeretetteljes állapotban, az mindig tökéletes lesz. Amikor meditálsz, élvezni fogod a meditációdat. Amikor jógázol, élvezni fogod a jógát. Amikor Isten nevét zengeted, élvezni fogod azt. Az emberek meditálnak, énekelnek, de ha hiányzik belőlük a szeretet, mert idővel elhalványul bennük. Amikor a szeretetnek korlátokat szabsz, az idővel elhalványul. Ám az őszinte szeretet, az igaz szeretet, a feltétel nélküli szeretet sohasem halványul el. Így hát gyakorold a feltétel nélküli szeretetet és add át magad Istennek."  Sri Swami Vishwananda

2015. február 25., szerda

Egy család vagyunk

"Tanuljunk meg olyan alázatossá válni mint Krisztus. Tanuljuk meg őszintén egymást szeretni. Tanuljuk meg, hogy egységet alkossunk egymással. Legyünk egy család! Szanszkritül azt mondjuk: Vasudeva Kutumbakam, ami azt jelenti “az egész világ egy család". A béke először is benned kell hogy megszülessen, s rajtad keresztül eljut másokhoz, de ez csak úgy tud megtörténni, ha összetartotok (unity). Ha együttműködtök, együtt erősebbek vagytok. Amikor egymás ellen dolgoztok, akkor egymást gyengítitek.
Oh Úram, áldj meg engem a Szereteteddel,  és segíts, hogy mindenkit tudjak szeretni, és mindent, ami engem Hozzád közelebb visz." Sri Swami Vishwananda

2015. február 16., hétfő

Shivaratri ünnepéröl, 2. rész

Shivaratri ünnepém Shiva-nak nem annyira a romboló megjelenése áll a középpontban, hanem elsősorban a megváltóé. Mig a Vishnu-i tradició szerint Vishnu a Legfelsőbb, addig a Shiva követők Shivát tekintik a Legfelsőbb megtestesülésnek.  A Puranas egyik népszerű története ezt beszéli el: 
Brahma és Vishnu azon vitatkoztak, hogy ki a Legnagyobb Istenség kettőjük közül, amikor is egy fénylő Lingam, mint egy tűzoszlop megjelent előttük. Mivel egyikőjük sem tudta abban sem elejét sem végét felfedezni, Shivát dicsőitették a Legfelsőként. Shiva kilépett a tűzoszlopból és igy szólt: " Az, ki a jövőben böjtöl, virraszt és engem tisztel, megszabadul minden bűnétől és elnyeri a megszabadulást." Shiva megváltó mivolta és a vétkekből való feloldás ezen az ünnepnapon (Shivaratri) különös szerepet kap, mint ahogy azt számos történet elbeszéli. Számos hivő virraszt ezen a szent éjszakán, együtt imádkoznak és énekelnek, ahogy azt az Shiva az Irásokban maga előirja:  "A Hold sötér felének tizennegyedik éjjelén (Újhold) a Kali Yuga.ban (a jelenlegi korszak) a Földön fogok vándorolni. Teljes bizonyossággal minden Lingam-ban jelen leszek, úgy a mozgathatókban, mint a nem mozgathatókbam, hogy eltávolitsak minden vétket, melyeket az emberek ez elmúlt évben elkövettek. Ezért az, aki ezen az éjszakán mantrákkal engem tisztel, a vétkeiből feloldást nyer". (Nagar Khanda)

2015. február 14., szombat

A szeretetről Szent Bálint Napja alkalmából

Szri Szwámi Vishwananda Szent Bálint napján a szeretetről szólt: " Néhány napja a Shivaratri-t ünnepeltük, Shiva Éjszakáját. A mai napon, itt Nyugaton Szent Bálint Napját ünneplik, igaz? Ezen a napon minden ember, aki szeret, - nem csak szeretteikkel szemben - de mindenki felé kifejezik szeretetüket és azt mondják, hogy 'Szeretlek', vagy valami ehhez hasonlót. Most énekeltük el a ' Radhe, Radhe' - dalt. Radhe maga a szeretet. Ahogy a Gita-ban meg van írva: 'Csak az, aki képes egy olyan mértekű szeretetet kifejleszteni magában, mint Radhe, az aki képes egész szeretetét teljes mértékben szerettére összpontosítani, az fog eggyé válni szerettével.' Ez azt jelenti - mint ahogy azt már említettem -, csak aki kifejleszti magában Isten iránt a teljes és végső szeretetet, az fogja elérni Istent. És hogyan lehet kifejleszteni magunkban egy ilyen mértékű szeretetet? A szeretet, ha általánosságban beszélünk róla, tudjuk, hogy szívből fakad. Ismerjük ezt az érzést itt belül. Mindannyian ismeritek, nem igaz? Igen! Tudjátok, hogy szívetek teli van szeretettel. Mégis, sokszor milyen nehezetekre esik kifejezni azt, nehezetekre esik kiárasztani magunkól. Ez azért van, mert az elme tele van korlátokkal. Elmében ott vannak a korlátaitok. De ha tudjátok, hogy a szeretet ott lakik a szívetekben, akkor miért nem szólítjátok szüntelenül? 'Engedj ki!' Mint amikor meglátogatsz valakit, mondjuk engem. Eljöttök hozzám, tudjátok hogy otthon vagyok és sürgősen szükségetek lenne rám - mit tennétek? Kopognátok az ajtómon, nem hagynátok fel a kopogtatással és ha lenne egy csengő, megállás nélkül csengetnétek, körbejárnátok a házat, hogy valahogy felhívjátok magatokra a figyelmet, igaz? Ezt tennétek. Ha tényleg... ha tényleg sürgős lenne a dolog, akkor mindent megtennétek érte! Ugyanígy van ez a szeretettel is - a szeretet ott van bennetek. De sokszor azt mondják az emberek: 'Rendben, érezni akarom', és ha nem sikerül, mondjuk egy hónap után sem, akkor feladjátok! De ez nem így működik.Akár Isten iránt táplált szeretet, vagy valaki más iránt; a szeretet az szeretet." Sri Swami Vishwananda

2015. február 13., péntek

A Shivaratri Ünnepéről, 1. rész

A közelgő Shivaratri Ünnepre való tekintettel az elmúlt és az elkövetkezendő napokban több leírás is meg fog jelenni a magyar blog oldalon. Jó böngészést és olvasást!
A hindu istenségek világában a Legvégső egyik igen jelentős megnyilvánulási formája Shiva. Nevének jelentése "A Jóságos" vagy "az Áldásos". Míg a hinduizmusban a formanélküli Brahman Vishnu alakjában újra meg újra testet ölt és számos manifesztációként megjelenik, addig Shiva kizárólag a nem formát öltött istenség. Shiva feladata a hindu háromság (Trimurti) szerint a pusztítás, míg Brahma a Teremtő és Vishnu a Világegyetem Fenntartója. Shiva mint pusztító a világ mulandóságára utal. Minden, ami teremtődött, az mulandó! Úgyanúgy mint női oldala, Káli, ő maga Kala, az idő, ami mindent létrehoz és könyörtelenül azután mindent ismét elpusztít. De Ő, aki végül Formanélküli, magában hordozza Isten valamennyi megnyilvánulási formáját, s ezért tekintik Őt a hívők a üdvözítőjüknek. Nilakhanta alakjában például megmenti a világot a pusztulástól, amikor a misztikus őstenger mérgét kiissza.  


Bár Shivának számos képi illetve szobor alakjában létezik megjelenési formája, a hivők mindig a tudatában vannak, hogy Shiva formanélküli. A tisztelet középpontjában legtöbbször egy Linga vagy valamelyik attributja, így például a háromágú szigony áll. Lingam szószerint azt jelenti, hogy "jel". Indiában a Lingám tisztelete már ősidők óta elterjedt és mai napig is a Lingámban tisztelik Őt.  A Lingamot a Mindenható legtisztább jelképének tekintik.
A természetben gyakran spontán keletkeznek Lingámok, melyeket a hívők ugyanúgy tisztelnek. Ennek egyik ismert példája a Himalayában található Armanath-ban egy jégbarlangban, ahol a jéglingam rendszerességgel növekvő Hold idején nő és a fogyó Hold idején kisebb lesz. Ime egy felvétel:2015. február 11., szerda

Shivaratri - regisztráció


Maha Shivaratri-ig már csak hat nap van hátra!
             
Shivaratri  Szrí Szwámi Vishwananda-val a Shree Peetha Nilaya szellemi központban.
 
A szertartásokat Február 17.-én reggel 5 órakor kezdjük a szentéjben Kalash Puja-val, Abishekam-mal és egy kisebb Yagna-val.

17.-ről, 18.-ra virradóra a szertartásokra 4 Abishekam kíseretében kerülnek sorra, az alábbi időpontokban: Február 17.-én este 6 órakor, majd este 9.-kor, éjfélkor és 18.-án hajnali 3 órakor. 
Egész éjszaka folyamán lehetőségük lesz a tanítványoknak a Shiva Lingam-ra vizet és Bilva leveleket áldozni. Úgy számoljuk, hogy az utolsó szertartás és az ünnepség kb. reggel 5 órakor fog véget érni. 
 
Ünnepeld együtt a Shivaratri-t Szri Szwámi Vishwananda-val a Shree Peetha Nilaya központban!
 
(Az ünnepségre külön kell regisztráktatnod, lásd a linket lent!)
 
Nagyon sok résztvevőre számítunk, ezért ha szeretnél jönni, mielőbb foglaj szobát!
 
Örömmel látunk az Ashramban!
Csak szeress!
A Bhakti Marga család


Itt lehet a Shivaratri ünnepségre regisztrálni:

2015. február 10., kedd

A Shivaratri Ünnepéről

Szwámi Vishwananda 2010, Február 5.-i Darshan beszédéből részlet:

"Shivaratri Shiva Isten Nagy Éjszakája, amikor Shiva formát ölt, de egyben forma nélküli marad. Miről elmélkedik Shiva? Arra emlékeztet bennünket, hogy igaz önvalónkat csak mély meditáció állapotában lehet megvalósítani. Még nem valósítottuk meg ugyan földi inkarnációnk célját, még nem ismertük fel milyen csodálatos, hogy emberi testtel rendelkezünk, de elérhetjük ezt a tudatállapotot. Mégpedig úgy, hogyha valóban akarjuk, nem pedig csak felszínesen. Nagyon sokszor az emberek a spirituális ösvényt nagyon felületesen kezelik és azt mondják: „Kipróbálom! Lássuk, hogy egyáltalán miről is van szó.“ De az ember igy semmire sem fog jutni. Mert célja van, amiért a Földre születtünk, oka van, amiért emberi testet öltöttünk. De ezt az okot nem fogjuk mindaddig megtalálni, amig ezt a testet nem alakítottuk át teljes szeretetté és odaadássá. Ez az a pont, ahol a Sadhana (lelki gyakorlat) lényegessé válik. Amikor a szeretet és az odaadás képes kiterjedni benned, s azután felismered és örömedet leled abban, hogy ebben a testben élhetsz, fel fogod ismerni az emberi test igazi jelentőségét és hogy mi emberi léted céla. Figyeld csak meg, ha valami jó történik, milyen könnyen elfelejted. De ha valami rossz esik meg veled, mennyire ragaszkodsz hozzá. Elmédet teljesen leköti a probléma. Pedig az elmének Istenben kellene időznie, nem pedig a problémán. A próblémádat pedig csak olyan képességek segítségével fogod tudni megoldani, amiket Isten adott neked, ezek pedig a hit és a szeretet. Tény, hogy az ember a Teremtés lépcsőfokán egészen fent helyezkedik el. Tény, hogy a Teremtőhöz eljutni, a Teremtővel eggyé válni csak emberi testet öltve, emberi életen keresztül lehet eljutni. De ehhez akarni kell Őt! S akarni Őt azt jelenti, hogy teljesen át kell magad adni neki, hogy ki kell fejleszteni magadban a tiszta szeretetet, ami valójában már benned van, csak ki kell ereszteni magadból és mindenkinek körülötted adni kell belőle. Ezért ismételjük magunkban Isten kozmikus neveit, és ezért fordulunk befelé, hogy Őt felismerjük. Ez az, amire Shiva tanit bennünket." Sri Swami Vishwananda

Az idén Február 17..én ünnepeljük Shivaratri ünnepét.

2015. február 7., szombat

Az elme és a szív kapcsolata

"Nyiljon meg az elméd, engedj be friss levegőt, s meg fogod látni, hogy a szeretet, amit éreztél, sohasem hagyott el. Ez a szeretet mindíg ott van benned, ott belül a szívedben. Viszont az elme, ami olyannyira a világgal van elfoglalva, megfeledkezik róla." Sri Swami Vishwananda

2015. február 5., csütörtök

Ráma tanításából

Szwámiji egy történetet mesél Ráma életéből:"Ráma át akart kelni az óceánon, hogy eljusson Lanka szigetére, hogy kiszabaditsa Szitát. Sok napon át böjtölt és Varunahoz az óceán istenéhez igy imádkozott: ' Hárits el minden az útunkból, hogy át tudjunk kelni!' De a tenger istene még harmad napjára sem jelent meg. Ettől Lakshmana, Ráma fiútestvére haragra gerjedt - ő egyébként is hirtelenharagú volt. Fogta a nyilvesszőjét és így szólt az óceánhoz: 'Óceán, vizedet elapasztom!' Amikor Ráma ezt meglátta, odasietett testvéréhez: 'Testvérem, mit teszel? Kedves testvérem, engedd hogy mondjak neked valamit. Az, amit te most tenni akarsz, nem más, mint hogy a Mayával (illuzió) akarod a Mayát elpusztitani, de ez lehetetlen'. Az illuziót nem lehet illuzióval megsemmisiteni. Az, amit itt látsz, az illuzió és hogyan akarod az illuziót illuzióval megölni?' Az illuziót csakis Isten nevének zengetésével és spirituális gyakorlással lehet feloldani." Sri Swami Vishwananda

2015. február 3., kedd

A meditációról

"Amikor meditálsz, ne tudj a külvilágról. Csak befelé figyelj, mélyülj el a belső csendben, a belső békében. S amikor elmerültél ebben a belső békében, megfeledkezel a nagy "Én"- és Enyém"-ről, nem ragaszkodsz külső elismerésekhez. 
Automatikusan megébred benned az intuició, tudni fogod, hogy mit kell tenned és hogyan és nem fogsz félni. Teljes bizalommal leszel." Sri Swami Vishwananda

2015. február 1., vasárnap

Egy mantra használata

"Ragaszkodj Isten bármely nevéhez, ahhoz, amelyikhez közel érzed magad, - nem kell hogy tiz nevet használj, csak egyre van szükséged. Ha kaptál guru mantrát a Mesteredtől, akkor csak a guru mantrát zengesd, ha nincs, de Isten valamelyik megnyilvánulási formájához közel érzed magad, akkor arra összpontosits. Sokkal intenzivebb, ha egy nevet ismételsz, mintha tizet. Az ember azt hiszi, ha tiz mantrát használ, akkor szellemi fejlődése felgyorsul. De ez nem igy van. Nem fog gyorsabban fejlődni. Sőt, fejlődése lassabb lesz, mert azt jelenti, hogy amikor egy nevet használsz az olyan, mint amikor egy lyukat ásol és abból vizet nyersz, mig ha tiz lyukat ásnál, de egyikből sem fog viz jönni. Tehát, ha Isten nevét zengetni akarod, akkor ezt csak egy névvel tedd." Sri Swami Vishwananda