2016. április 30., szombat

Miért beszélünk követőkről és tanítványokról, 2. rész

A Sri Guru Gita

A Sri Guru Gita az Úr Shankar (Shiva) és Parvati közti párbeszédet beszéli el 182 versben. Egyike a 18 Puranana-knak, amely az Úr dícsőséget beszéli el, hallgatásával, olvasásával és recitálásával is segítve megnyitni a tanítványok szívét.
A Sri Guru Gitában Parvati kérdezi Shivát: ' Kit tekintsünk a Földön a Leghatalmasabbnak?' Maga az Úr Shiva kifejti Maha Devi-nek (Parvati), hogy a Földön a létező leghatalmasabb forma az maga a Mester alakja.

Az alábbi felvétel egy nagyon szép interpretációja a Sri Guru Gitának (angol fordítással)


https://www.youtube.com/watch?v=yqcF2dsY1mM


Darshanok alkalmával Bhajan dalok között mi is gyakran szoktunk énekelni a Sri Guru Gitából.
Sri Swami Vishwananda magyarázatával már több nyelven is megjelent. Reméljük magyar nyelven is ki fogjuk adni. Addig hallgassátok szeretettel az alábbi felvételt.
2016. április 29., péntek

Miért beszélünk követőkről és tanítványokról, 1. rész


"Krishna azt mondta a Gita-ban “Bezártam magam egy emberi testbe és a tudatlanok azt hiszik, hogy csak ember vagyok, mert csak a külsőt látják." Ki fogja megérteni, ki képes megérteni a Satguru-t? Senki! Amikor a tanítvány (disciple) készen áll, a Satguru manifesztálja magát és megjelenik.A Satguru jön a tanítványhoz. És a Satguru nem azért jön, hogy elvegyen valamit, mert a Guru már megvalósította az Istennel való egységet. Mire van szüksége a Satguru-nak ebben a világban? Senmire! Azért jön, hogy adjon, mindig csak adjon, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy elvesz.és egyébként: amit te elveszel az az, amit Ő ad. Három féleképpen ad a Satgutu. Az első módja: Sankalpa által, ami azt jelenti, hogy a gondolaton keresztül. A második: Drishti által ad, ami látomást, látást jelent. A harmadik a Sparsha, ami érintést jelent. A Guru e három módon ad. Miért beszéltem mindeddig tanítványról (disciple) és nem azt mondom, hogy követő (devotee)? Mert, miután átmenel mindezen a megtisztulási folyamatokon, bhakta-vá válsz, igazi tanítvánnyá (disciple).Már nem vagy pusztán egy követő, hanem tanítvánnyá (disciple) válsz. A tanítvány az, aki részesült a Mester kegyelmében. És a Mester kegyelmében ott van Isten kegyelme. És ez a kegyelem olyan mint egy tanító. vegyük példának: beoltottál egy kis növényt egy másikkal.Vegyünk példának két rózsát, két különbözö fajtáját és ezeket beoltod. De amikor öntözöd azokat, csak az anyanövényt öntözöd, igaz? Hasonlóképpen a tanító az anyanövény. Minden, amit a tanító kap, azt az is megkapja, aki a tanítóhoz kapcsolódik. Ezért mondtam tegnap azt, hogy te is az Amrit (isteni nektár) edényévé válsz. Megváltozol és életed célja beteljesül. Ez a módja ahogyan Isten kegyelme a Guruban manifesztálódik 


A Guru teljesen odaadja magát a tanítványának (disciple). Teljesen átadja magát. A tanítványának pedig olyanná kell válnia mint egy üres edény, hogy képes legyen mindent befogadni." Sri Swami Vishwananda


2016. április 28., csütörtök

A bizalomról

Egyszer valaki a következő kérdést tette fel Szri Szwámi Vishwananda-nak: 'Hogyan lehet legyőzni a kételyt?' Szwámiji a következő választ adta: "A spirituális úton először is meg kell bíznod a szívedben. Illetve legelőször is bíznod kell... ha a spirituális úton vagy, és van egy spirituális vezetőd, ha egy mester vezet téged, úgy teljesen meg kell bíznod a mesterben. Másodsorban pedig meg kell bíznod abban, amit a szíved mond. De a Mester vezet téged, hogy megbízzál a szívedben. Csak a bizalmon keresztül vagy képes eloszlatni a kételyeket." Sri Swami Vishwananda

2016. április 26., kedd

Vasudhaiva Kutumbakam – Az egész világ egy család

"Az egész világ egy család, mert mindannyian egy helyről jövünk - mégpedig Narayana-tól (a legfelsőbb Isten)
Ezért mondjuk azt, “Amikor az emberiséget szolgáljuk, akkor Istent szolgáljuk.” Az, aki a rászorulókat szolgálja, az engem szolgál”. Tudjátok ez áll a Védákban és  a Bibliában! S ez a Koránban is! Ez áll minden szentiratban! Mindenütt úgyanaz a tanítás áll, rámutatva arra, hogy Isten ott relylik minden teremtményében. Az ember döntése, hogy vak, vagypedig lát. De ahhoz, hogy lásson, az elme nyitott kell hogy legyen. Ezért mondtam azt az imént, hogy "Mi a legfontosabb az ember megszabadulásához?“ A tiszta elme. Ha az elme tiszta, ha az elme Istenben elmerül, minden olyan egyszerűvé és könnyűvé válik. Semmi sem bonyulult, amíg te nem teszed bonyolulttá. Ha bajt keresel, a baj megjelenik. De ha Istent keresed, Isten maga fog megjelenni. "Sri Swami Vishwananda

2016. április 23., szombat

Asato ma sat gamaya

Ha meg akarod valósítani igaz önvalódat, figyelj befelé. Nagy kincs rejlik ott. Minden ember különleges. Minden embernek megvan a saját feladata, dharma-ja. Imádkozzatok, hogy beteljesítsétek inkarnációtok célját. Ezért mondjuk az alábbi imát: 
Asato ma sat gamaya, Tamaso ma jyotir gamaya, Mrityor ma amritam gamaya.
A szentek renszeresen mondták ezt a mantrát, renszeresen imádkozták. Jelentése: 
Vezess bennünket a tudatlanságból az igazsághoz, a sötétségböl a fénybe, a halálból a halhatatlanságba. 
Mert halhatatlanok vagyunk. Amikor korlátozzuk magunkat, akkor tudatlanok vagyunk, mert nem vagyunk képesek látni a Valóságot. Akkor az árnyékban vagyunk. Azért imádkozunk, hogy a tudatlanság árnyéka szünjék meg, hogy a fényben, az isteni tudás birtokában lehessünk; így halandóságunk halhatatlansággá lesz, ez pedig az Atma, a Lélek. Sri Swami Vishwananda

2016. április 21., csütörtök

Hanuman születéséről

Ma ünnepeljük Hanuman születésnapját

Szwámi Vishwananda Hanuman megszületéséröl mesél: "Amikor Mahavishnu elhatározta, hogy mint Ráma inkarnál a Földön, az istenek és a dévák vele inkarnáltak. Ráma ekkor megkérdezte Shivát: 'Te vagy a Világegyetem Úra, megvilágosult vagy, mindig egy vagy Istennel. Akkor kiröl meditálsz? Mindig csak meditációban ülsz, biztos hogy valakiröl elmélkedsz.' Shiva eképp válaszolt: 'Igen, minden gondolatom, koncentrációm és meditációm csakis Mahavishnu Istenhez szól. Mindig csak róla meditálok és Szeretetem iránta nem ismer határt. Most, amikor Ráma-ként fog a Földön megszületni, én is azon gondolkodom, hogy leszületek a Földre.' Így tehát Hanuman Shiva megtestesülése, mégpedig Shiva teljes megtestesülése. Nemcsak Shiva egy része, hanem Shiva teljes megtestesülése. Shiva a Shiva Loka-ban idözik, de testében Hamumanban teljes manifesztációként jelent meg. Ezért tartják úgy: 'Ha nem tudsz imádkozni egy istenhez sem, akkor imádkozzál csak Hanuman-hoz, és akkor mindened meglesz. Amikor a Hanuman Chalisa-t énekeljük és amikor azt a részt énekeljük, hogy 'Nem imádkozom senkihez, csak Tehozzád' - 'Aura Devata Chitta na dharayi ,Hanumata se yi sarva sukha karayi' , ez azt jelenti: ha nem imádkozol egy istenhez sem, csak Hanuman-hoz, akkor is valamennyi isten áldásában részesülni fogsz."

2016. április 14., csütörtök

Ráma Isten tanításából

Szwámiji egy történetet mesél Ráma életéből:"Ráma át akart kelni az óceánon, hogy eljusson Lanka szigetére, hogy kiszabaditsa Szitát. Sok napon át böjtölt és Varunahoz az óceán istenéhez igy imádkozott: ' Hárits el minden az útunkból, hogy át tudjunk kelni!' De a tenger istene még harmad napjára sem jelent meg. Ettől Lakshmana, Ráma fiútestvére haragra gerjedt - ő egyébként is hirtelenharagú volt. 
Fogta a nyilát és igy szólt az óceánhoz: 'Óceán, vizedet elapasztom!' Amikor Ráma ezt meglátta, odasietett testvéréhez: 'Testvérem, mit teszel? Kedves testvérem, engedd hogy mondjak neked valamit. Az, amit te most tenni próbálsz az nem más, mint hogy a Mayával (illuzió) akarod a Mayát elpusztitani, de ez lehetetlen'. Az illuziót nem lehet illuzióval megsemmisiteni. Az, amit itt látsz, az illuzió és hogyan akarod az illuziót illuzióval megölni?' Az illuziót csakis Isten nevének zengetésével és spirituális gyakorlással lehet feloldani." Sri Swami Vishwananda

2016. április 11., hétfő

A bizalom

"A bizalom a szívből és a szeretetből ered, mert amikor a szív nyitott, a bizalom automatikusan jelen van." Sri Swami Vishwananda

2016. április 10., vasárnap

Csendesedj el!

"Ülj csendben és kezd el magadban Istennel beszélgetni. Fontos, hogy elcsendesedj, mert csak a csendben tudod gondolataidat ellenőrzésed alá vonni. - Beszélj kevesebbet, mert azok, akik sokat beszélnek, azok maguk elől futnak el. Félnek meglátni az igazságot, ezért beszélnek olyan sokat. Beszélnek, anélkül, hogy tudnák, mit beszélnek. Ha Istenhez szeretnél beszélni, ha vele szeretnél beszélgetni, akkor légy kész hallgatni. Csendesedj el, amikor csak teheted." Sri Swami Vishwananda  

2016. április 8., péntek

A Szeretet

A spiritualitás szerénység, tisztelet és Szeretet. Mindannyiunkban ott van a szeretet. Minden vallás, minden út és minden mester azt tanítja, hogy szeress, s ez a spiritualitás. Olyan egyszerű. Sri Swami Vishwananda

2016. április 7., csütörtök

"Amikor szerelmes vagy..."

"Amikor szerelmes vagy, nem kell hogy emlékeztessenek arra, hogy a Szerettedre gondolj. Nem tudod elfelejteni Őt, hisz Ő mindenben jelen van." Sri Swami Vishwananda

2016. április 5., kedd

Az elfogadásról

"Az aki bölcs, átadja magát az Úrnak. Bármit is ad az Úr egy ilyen embernek, ő mindent amit kap, Isten ajándékaként fogja elfogadni." Sri Swami Vishwananda

A hit és a bizalom

"Bíznod kell. A hit és a bizalom együtt feltárja előtted a benned lévő tág teret, a benned rejlő nagyságot, s felismered, hogy ez a nagyság nem más, mint maga Isten és csakis Neki köszönhetsz mindent, mert mindent Tőle kapsz, nem pedig ettől az éntől, az egotól és a büszkeségtől. " Sri Swami Vishwananda

2016. április 1., péntek

A hit és a bizalom

"Bíznod kell. A hit és a bizalom együtt feltárja előtted a benned lévő tág teret, a benned rejlő nagyságot, s felismered, hogy ez a nagyság nem más, mint maga Isten és csakis Neki köszönhetsz mindent, mert mindent Tőle kapsz, nem pedig ettől az éntől, az egotól és a büszkeségtől. " Sri Swami Vishwananda