2018. július 31., kedd

Hogyan kezeljük az elmét?

"Hagyd, hogy az elme a saját játszmáját játsza.  Összpontosíts és amikor azt veszed észre, hogy az elme ide-oda csapong, hozd vissza. Mert ha már tudatában vagy annak, hogy az elme csapong, ez azt jelenti, hogy kezelni is tudod, tehát le tudod állítani. Ekkor már nem azonosulsz vele és tudod hogy  az elme nem te vagy, Ezét vagy képes megfigyelni. Mert ha te az elme lennél, nem lennél képes megfigyelni azt." Sri Swami Vishwananda

2018. július 29., vasárnap

Változni akarni kell

"Krishna azt mondta: 'Egy millióból csak néhányan fognak velem eggyé válni.' Hallasz ugyan, de még mindig süket vagy. Hogy miért? Mert nem akarsz változni. Mondod ugyan, hogy: 'de igen, változni akarok!', de valójában nagyon kevesen, tényleg csak nagyon nagyon nagyon kevesen akarnak komolyan megváltozni." Sri Swami Vishwananda

2018. július 27., péntek

Van-e mindenkinek Guruja?

A Gurupurnima alkalmából (Július 27.) a Guru, a Mester jelentőségéről és a mester tanítvány kapcsolatáról szólunk. 

Kérdés: Van-e mindenkinek Guruja, akár az ember tudta nélkül? 
Szrí Szwámi Vishwananda válaszol: Igen, mindenkinek van  Guruja.
Kérdés: Emberek billiói élnek a Földön, de csak néhány mester...
Szrí Szwámi Vishwananda válaszol: Maga Krishna  mondta: "A milliókból, csak néhányan fognak velem eggyé válni", s az a néhány, aki elérte Őt, ők azt választják, hogy visszajönnek szolgálni másokat.

Kérdés: Tehát minden Gurunak rengeteg tanítványa van, akikről gondoskodik? 
Szrí Szwámi Vishwananda válaszol: Csak néhány tanítványa van. Csak az aki készen áll rá. kerül egy biszonyos Guruhoz. Vegyük példának: ha készen állsz az iskolára, először is óvodába kell járnod, igaz? Mindig az óvodában maradsz? Nem. Először elemibe jársz, később az egyetemre, stb. Minden szintnek megvan a megfelelő Guruja. De nem mindenki éri el az egyetemi szintet, igaz? Csak az, aki arra készen áll. Ha készen állsz, Isten megadja. Egyet tudnotok kell:  Guru nem csak itt létezik, minden vallásban. Isten küld tanítót,  mestert, hogy vezesse a tanítványokat. Sri Swami Vishwananda

2018. július 25., szerda

Gurupurnima, 6., befejező rész

Paramahamsza Vishwananda így folytatja: "Ami a változást illeti, az emberek sokszor azt mondják: 'Nem tudok megváltozni', azt mondják, ' majd később, most még fiatal vagyok és élvezni akarom az életet.' Pedig az élet megy tovább és nem tudhatod, hogy mikor fogsz meghalni. Ki tudja, hogy mikor jön el a halál pillanata, ezt nem tudhatod. Lehet, hogy lezuhan egy meteorita és itt a vége mindennek. Ezért tehát a változás és a változtatás ideje mindig a jelen pillanat kell hogy legyen. Ez egy nagyon nagy ajándék. Ha változni akarsz, akkor változz most. Ne mond azt, hogy majd holnap, vagy hogy te már megváltoztál és nincs már mit tenned. A múlt az a múlté, a múlt meghalt, vége. Ha valamit akarsz, azt csak most teheted meg. Nem halasztatod későbbre, mert csak a Most létezik. Ezért, ha meg akarsz változni, akkor most kell megváltoznod. Ha egy bizonyos döntést hozol, akkor azt most kell meghoznod. Ezért tehát, ha a Most-ban tudunk lenni, ez a legnagyobb ajándék, ha a jelen pillanatban tudunk lenni, ez a legnagyobb ajándék.
Ezért élvezzétek a nektárt, élvezzétek ezt az édes ízt, még ha, - mint ahogy azt az előbb mondottam - nem is vagytok tudatában annak, amit kaptok. Kaptok valamit, ami segít benneteket, hogy tudatossá váljatok, segít benneteket abban, hogy elöbbre jussatok, hogy az Úr Lotuszlábai elé járulhassatok. Segít benneteket, hogy emberi létetek beteljesüljön, hogy beteljesüljön az, amiért leszületttetek, mert különben az élet hasztalan. Ne arra használjátok az elmét, hogy ítélkezzetek, mert amikor ítelkeztek, akkor a butaság szól belőletek.
Amikor tehát a szeretet ösvényét követitek, amikor a szíveteket követitek, akkor fogtok fejlődni. Amilyen a Mester, olyanná fogtok ti is válni. Az Isteni Nektár részéve kell hogy váljatok, hogy képesek legyetek másoknak is továbbadni ezt a Nektárt. Ezt jelenti, amikor Krisztus azt mondta a tanítványaink, hogy : 'Menjetek, és sokasodjatok tanítványokban, gyarapodjatok és szolgáljátok az embereket.' Ezáltal fogtok ti is fejlődni. Jai Gurudev."

2018. július 24., kedd

Gurupurnima, 5. rész

Szwámidzsi így folytatja Gurupurnima alkalmából adott beszédét: "Ezért mondjuk, hogy mennyire fontos, hogy a spirituális úton az intuiciónkra (megérzés) hallgassunk. Az intuició mértékének kifejlesztése nagyon fontos és ez el fog vezetni benneteket életetek céljához.
S ahhoz, hogy ezt kifejleszd magadban, szükség van olyan valakire, aki ezt már ismeri. Szükséges tehát
egy tanító,  szükség van egy Szatguru-ra. Ha példának vesszük az Istenségeket, mint például Rámát, vagy Krishnát, nekik is volt Gurujuk, volt tanítójuk aki vezette őket. Ők az Isten tökéletes megtestesülései, nyugodtan mondhatták volna: "Nekünk nincs szükségünk tanítóra!" És mégis megmutatták nekünk, hogy az életben egy Guru áldása szükséges és az út, ami oda elvezet az a Szatszang-on keresztül történik.
Általában miért keresnek fel az emberek egy Mestert és fogádják be azt, amit a Mester ad nekik? Tudjátok azért, mert a Mester az Amrit-ot, a Nektárt hordozza magában. Még ha elmétek nem is képes ezt felfogni, de részesültök belőle. A Szatszang-on keresztül, a beszélgetéseken keresztül kaptok valamit és az, amit kaptok, az segíti a fejlődéseteket. Az, amit befogadtok, az az Amrit és ez tudtotok nélkül is megtörténik. Ez az a Nektár, amiért a méhek olyan messziről iderepülnek és begyűjtik azt a lótuszvirágból és más virágokból. Nem minden virág egyformán édes. Kik igazán a virág imerői? A méhek, igaz?.A békák például semmit sem tudnak erről. Az ostoba sem képes dolgokat felfogni, és mindig azt hiszi magáról, hogy ő mindent tud. A békák pedig csak ugrálnak fel meg le a virágokról, de nem ismerik meg a virágok édes mivoltát. Ahhoz, hogy erről ismeretet szerezzünk, mélyre kell menni, ahol az Amrit található. És ez a tanító, a Guru segítségével történik meg. Megkaphatod az Amrit-ot, hogy azután életed végen elmondhatsd: "Igen, volt értelme az életemnek ." (folyt.köv.Sri Swami Vishwananda

2018. július 23., hétfő

Gurupurnima, 4. rész

Paramahamsza Vishwananda így folytatja: "Amikor megkérdezünk embereket, hogy boldogok-e, gyakran azt válaszolják, hogy nem boldogok. Valójában azért, mert nem tudják, hogy mit is akarnak. Mert arra hallgatnak, amit mások mondanak. Mit tesztek, ha valaki azt mondja nektek, hogy a spirituális út nem hasznos? Rajta, mondjátok! Azt válaszoljátok, hogy 'ez nem így van'? Ha valaki ilyet állít, azon elgondolkodtok, igaz? Képzeljétel csak el, amikor a spirituális út elején valaki elkezd nektek mindenfélét beszélni és megpróbál titeket meggyőzni, hogy az út, amit választottatok, az nem a helyes út. Persze hogy ilyenkor felülkerekedik az elme. Tudjátok hogyan jönnek létre a mende-mondák? Elmesélek egy történetet egy királyról, akinek neve Kandalshena volt:
Egy nap a király háborúba indult. Mialatt háboruskodott egyik minisztere a következőt mondta a király titkárának: "Tudod-e, hogy a király meghalt?" Erre persze a király titkára nagyon megrémült. Azután egy Rishi érkezett a királyi palotába és kihírdette, hogy a király meghalt. Napokon át gyászolta a népe. Sírtak, rítak, míg a harmadik napon visszatért a király és látta, hogy mindenki fehér ruhát visel. A hindu hagyomány szerint a gyász színe a fehér. Tehát a fehéret nem csak a spirtuális ösvényt járók viselik. Miért is a fehér szín? Mert azt jelképezi, hogy a régi Éned meghalt; azért viseltek fehéret, mert Isten felé tartotok.
A király tehát látta, hogy mindenki gyázruhát visel és megkérdezte: "Kit sírattok ennyire?" Amikor megtudta, hívatta a titkárát és kérdőre vonta: "Ki mondta neked, hogy meghaltam?" Titkára így válaszolt: "Tudod, a miniszter mondta nekem. Hívatta tehát őt is és a minisztere ezt mondta: "Hát nekem egy bizonyos faluban mondták a falubeliek, hogy 'Kandalshena meghalt'. Ezután elmentek ebbe a bizonyos faluba és találkoztak ott egy fazekassal, aki keservesen sírt. Hívatták, hogy jelenjen meg a király előtt. A király szigorúan kérdőre vonta: "Hogy merészeled azt állítani, hogy én meghaltam?" "De hát királyom, én nem állítottam azt, hogy meghaltál." "De hát mindenki azt mondja, hogy te azt mondtad 'Kandalshena meghalt'. Igaz, azt mondtam, hogy 'meghalt Kandalshena', de Kandalshena a szamaram, és az tényleg meghalt." A király erre tudni akarta, hogy a fazekas miért nevezte el a szamarát Kandalshena-nak. A fazekas pedig elmesélte: "Egy nap, amikor az őserdőben jártam, megláttam ezt a szamarat, ami emberi hangon szólt hozzám: "Kandalshena vagyok és szeretnék veled menni. Vigyél magaddal és én minden kívánságodat teljesíteni fogom." A fazekas így hát magával vitte a szamarat, aminek ugyanaz volt a neve, mint a királynak és amikor a szamár meghalt a fazekas a szamarat síratta. Amikor tehát ezt meghallották az emberek, azt hitték hogy a király halt meg. Azért meséltem el ezt a történetet, hogy szemléltessem, mennyire elbutítják az embert a pletykák és mindenféle hiresztelések. Az ember elveszíti a józan eszét, nem ismeri az igazságot és nem képes felismerni, hogy valójában mit is akar.
Tanuljátok meg tehát a szívetekre hallgatni, mert bármit is mondanak mások, abban mindig ott rejlik egy adag hazugság. De amit belül hallasz, abban ott van egy adag igazság." (folyt.köv.) Sri Swami Vishwananda

2018. július 22., vasárnap

Augusztusi programelőzetes


ATMA KRIYA GYAKORLÓÓRA
AUGUSZTUS 23, 17.30 - 18.45 h
Helyszín: Lelked Tükre Studió, Budapest, VI. ker. Csengery u. 64/I.e. 13-as kapucsengő
Érdeklődni lehet: 06 30 736 9502, E-Mail: padmakshi108@gmail.com

OM CHANTING
AUGUSZTUS 23, 19.00 - 20.30 h
Helyszín: Lelked Tükre Studió, Budapest, VI. ker. Csengery u. 64/I.e. 13-as kapucsengő
Érdeklődni lehet: 06 30 736 9502, E-Mail: padmakshi108@gmail.com

KIRÁNDULÁSSAL EGYBEKÖTÖTT OM CHANTING
AUGUSZTUS 25, 10.00 - 14.00 h
Helyszín: Budaszentlőrinci Pálos Monostor, 1021 Budapest, Budakeszi út 91-93-95
Érdeklődni lehet: 06 70 531 4990, E-Mail: padmakshi108@gmail.com

TELIHOLD OM CHANTING
AUGUSZTUS 26, 17.45 - 19.00 h
Helyszín: 6726 Szeged, Fő Fasor 152 (Fő Fasor-Turul u. sarok)
Érdeklődni lehet: Molnár Erika 06 30 935 5595

OM CHANTING
AUGUSZTUS 27, 20.00 - 21.30 h
Helyszín: Dharma Jóga Studió, Dunaújváros, Esze Tamás u. 13.
Érdeklődni lehet: Pász Zsuzsanna 06 20 551 5265

Szvámi Vishwaanashuyananda szeptemberben ismét Magyarországon

Szvámi Vishwaanashuyananda szeptemberben ismét Magyarországra látogat. A budapesti és ceglédi programok mellett lesz egy három napos elvonulás is az 'Attila dombon' , Tápiószentmártonban. Lásd a teljes programsorozatot, valamint az elvonulás részletes leírásást! Várunk Mindenkit sok szeretettel!
bhaktimarga.hu
Ha szeretnél részt venni a 3 napos elvonuláson (szeptember 14,-16.) kérjük jelentkezz be Emailen augusztus 20.-ig!2018. július 21., szombat

Gurupurnima, 3. rész

"Ha megnézitek kint a világot, mialatt itt bent ültök és Bhajan-t énekeltek", folytatja Paramahamsza Vishwananda "az emberek kint biztos azt mondják, hogy "Ezek megbolondultak!" Amikor elindultok egy spirituális ösvényen, az emberek ujjal mutogatnak rátok és azt mondják: "Miért követsz egy utat? Gyere velünk és élvezzük az életet." Ez így van, amikor kint vagytok a világban, sok barátotok van, de amint spirituálissá váltok, meg fogjátok tapasztalni, hogy hányan maradnak az úgy nevezett barátokból. Hogy ez miért van így? Mert úgy tartják, hogy aki spirituális úton van, 'az egy kicsit bolond.'
Valójában ezek az emberek a spiritualitást az utolsó helyre teszik az életükben, pedig pont fordítva van: a spirituális ösvény a legmagasabb. Ezért tudják csak kevesen elérni. Csak kevesen részesülnek ebben az áldásban. Pedig az ember elmével áldott, mégis kevesen használják azt.
A Védákban az áll, ha az ember nem használja az elméjét, akkor nem különb az állatnál. És ezzel emberi inkarnációjának célját elvesztegeti." (folyt.köv.Sri Swami Vishwananda

2018. július 20., péntek

Gurupurnima, 2. rész

Szwámidzsi így folytatja:
"Gondoljátok csak meg, micsoda kegyelemben részesít bennetek Isten. Először is, mert emberi testbe születhettetek meg, azután pedig hogy spirituális emberek vagytok, akik keresik az élet értelmét és szeretnék Istent megélni. Micsoda kiváltság!
8,4 millió életforma létezik a Földön és Isten titeket ajándékozott meg emberi testtel. Tudjátok, hogy a 8,4 millió életformából az emberi létforma a legmagasabb? Miért? Mert csak az ember rendelkezik elmével, neki van meg a gondolkodásra való képessége. Sajnos manapság szomorú látni, hogy az emberek ezt a képességet is elveszítik.
Az elme, az ész csak az embereknek adatott meg. Ha egy lény egy állattestbe születik, úgy a tehenet tarjuk az állatfajok közül a legfejletebb lénynek de a tehén sem képes Istenmegvalósulásra. Milyen mértékű lehet egy tehén Bhakti-ja? Mennyi odaadásra képes? Egy tehén kizárólag a kötelességét képes elvégezni, az elme működése csakis emberi kiváltság.
Ha használjátok az elméteket és önértékelést végeztek, akkor ismerni fogjátok életetek célját. Tudni fogjátok, hogy merre tartsatok, máskülönben olyanok lesztek mint egy bábu, mint egy játékbaba. Azt fogjátok tenni, amit az emberek elvárnak tőletek. Mert így működik a világban a társadalom. Ha az ember a társadalom rabszolgájává válik, akkor bábuvá lesz. Ha azt várja el tőled a társadalom, hogy jobbra tarts, akkor jobbra mész. Ha pedig azt akarják, hogy balra menj, akkor balra fogsz tartani. De mi történik veled ezalatt? Ha belemész ebbe, önmagadat veszíted el." (folyt.köv.) Sri Swami Vishwananda

2018. július 19., csütörtök

Gurupurnima, 1. rész

Paramahamsza Vishwananda egy Darshan alkalmával a Guru Purnima jelentőségéről beszél. Több részben, több napon át lesz szó e nap jelentéséről, melyet idén július 27.-én ünneplünk világszerte.
"Mint ahogy azt valamennyien tudjátok, a Gurupurnima egy különleges nap. Az ember felteszi magában a kérdést, hogy miért van szükség egy Guru-ra. Sokan azt mondják: 'Nekem nincs szükségem rá, nincs szükségem tanítóra. Nincs szükségem senkire, hogy vezessen.' De ha nincs szükséged tanítóra, ha nincs szükséged egy vezetőre, akkor miért van az, hogy iskolába jársz? Szükség van az iskolára, nem igaz?
Ugyanígy van ez a spirituális úton is. Isten két világot teremtett, gondolok itt most erre a világra. Az egyik a spirituális világ, a másik pedig az anyagi világ. Az anyagi világ csupán néhány dolgot kínál. Az ember ezeket kergeti, ilyen a jólét, a hírnév, a hatalom. Végsősoron az ember azokat a dolgokat keresi, amik csak ebben a világban léteznek és a fizikai szintre korlátozódnak. És amikor elveszik ezeket a dolgokat, mi marad ? Semmi. Nulla. Amikor megkérdik, hogy 'Mit értél el az életben?' , azt fogod válaszolni, hogy 'Semmit.' Vagy elkezdesz valamit felsorolni, ami földi korlátokhoz kötődik. Ezzel szemben a spirituális élet, a spirituális világ az ellentéte mindennek, mert az ember arra vágyik, hogy megismerje Istent, arra vágyik, hogy megértse Istent és Ő utánna vágyakozik. Azonban cél nélkül, hogy tudná az ember merre akar tartani. Így bizony nagyon nehéz elérni a célt. És manapság az emberek nem igen tudják, hogy hogyan érhetik el céljukat és ezt a tudást csak egy Paramguru, egy Szatguru képes átadni. Minden egyéb csak egy bizonyos pontig fog elvezetni benneteket, ezeknek pedig megvannak a korlátai és ezért mi történik végül is? Az ember bent reked ebben a körforgásban." (folyt.köv.) Sri Swami Vishwananda

2018. július 17., kedd

Az egész világ egy család - Vasudhaiva Kutumbakam

Az egész világ egy család, mert mindannyian egy helyről jövünk - mégpedig Narayana-tól (a legfelsőbb Isten).

Ezért mondjuk azt, “Amikor az emberiséget szolgáljuk, akkor Istent szolgáljuk.” Az, aki a rászorulókat szolgálja, az engem szolgál”. Tudjátok ez áll a Védákban és  a Bibliában! S ez a Koránban is! Ez áll minden szentiratban! Mindenütt úgyanaz a tanítás áll, rámutatva arra, hogy Isten ott rejlik minden teremtményében. Az ember döntése, hogy vak, vagypedig lát. De ahhoz, hogy lásson, az elme nyitott kell hogy legyen. Ezért mondtam azt az imént, hogy "Mi a legfontosabb az ember megszabadulásához?“ A tiszta elme. Ha az elme tiszta, ha az elme Istenben elmerül, minden olyan egyszerűvé és könnyűvé válik. Semmi sem bonyulult, amíg te nem teszed azzá. Ha bajt keresel, a baj megjelenik. De ha Istent keresed, Isten maga fog megjelenni. Sri Swami Vishwananda

2018. július 16., hétfő

Az emberi akaratról

Az évszázadok során sok tanító, szent és bölcs élt. Az üzenetük lényegében mindig ugyanaz volt, csak különböző szavakba, nyelvekbe és hagyományokba burkolva. Amit mi ebben a világban hiányolunk, az nem Isten megtapasztalásáról szóló tanítások, hanem az emberi akarat, hogy valóban e szerint éljünk, és gyakorlatba átültessük a tanításokat. Isten mindig velünk van – miként a Nap besüt az ablakon. Az pedig már rajtunk múlik, hogy elhúzzuk a függönyt és kinyitjuk az ablakot.“- Szrí Szwámi Vishwananda

2018. július 13., péntek

A teljes bizalom

"Ahhoz, hogy megvalósítsuk Istent, teljes bizalommal kell lennünk. Teljes odaadással kell lennünk aziránt, amit tényleg szeretnénk.  Ha teljesen átadjuk magunkat Neki és őszintén tiszta szívből hivjuk Őt, Ő válaszolni fog nekünk." Sri Swami Vishwananda

2018. július 12., csütörtök

Kétféle valóság létezik

Az emberek mindig megpróbáltak boldogok lenni és megérteni a valóságot. Kétféle valóság létezik: az egyik, ami folyamatosan változik és mozgásban van. Ez a külső világ, a természet, Prakriti, a testünk, az elménk. Ez az anyagi világ a karmán és az elme irányultságán alapszik. Az elménk, ami mindig kifelé irányul érzéseket teremt, düht, félelmet, féltékenységet. Ez az elme az egyik vágyat teremti a másik után és megpróbálja azokat az anyagi világban kielégíteni. De nincs boldogság szenvedés nélkül, ezért a boldogtalanság véget nem ér.
A másik valóság nem változik, változatlan marad: ez a lélek valósága, a spirituális világ, Isten. A spirituális világ bennünk van és a Szeretet elvén és a spirituális Mester vezetésén alapszik. A Teremtés melyik világában akarunk élni? Az anyagiban, vagy a spirituálsban? Paramahamsza Srí Szvámi Vishwananda

2018. július 11., szerda

Az elme elcsendesítése


OM NAMO NARAYANAYA
'Az elme elcsendesítésének legegyszerűbb módja, ha az elmét Istenre összpontosítod.'
Paramahamsza Vishwananda

2018. július 10., kedd

Miért olyan nehéz elengedni az elmét

"Miért zavar bennünket mindig az elme? Miért is olyan nehéz elengedni ? Azért, mert szeretjük a korlátainkat. Szeretjük behatárolni magunkat és szeretünk a korlátaink között mozogni. Amikor elemezzük önmagunkat, bizony felismerjük önnön korlátainkat és egy hang azt mondja bennünk "Ébredj már fel! Létezik még valami, ami nagyobb ennél." De az elme korlátolt és azt hiteti el veled, hogy az minden, amit az elmével képes vagy felfogni. Ezt a játszmát játsszuk és nem is igen akarunk kilépni belőle. Megkötjük magunkat, mint ahogy egy állatot is megkötve tartanak és így rójuk köreinket. Mindig úgyanarra a helyre jutunk vissza. Így tartja sötétségben az elme igaz önvalónkat." Sri Swami Vishwananda

2018. július 9., hétfő

A Mester szavai"A régmúlt korokban a jógik Isteni Sugallatot kaptak a természetben Istenhez való kapcsolódásuk révén. Shree Peetha Nilaya* egy ilyen hely."

Paramahamsza Vishwananda

Shree Peetha Nilaya, Paramahamsza Vishwananda europai szellemi központja, ashramja Frankfurt közelében.


"Egy Mester legnagyobb öröme, ha látja a tanítványok spirituális fejlődését és hogy ők maguk is mesterré válnak."

Paramahamsza Vishwananda
Mindennemű vágyakozás fájdalomhoz vezet, mert az egyetlen igaz vágy, az igazság, amit szívünk akar, az Isten Igaz Szeretete. És 'Isten Igaz Szeretetét' csakis a szívünkben találhatjuk meg. Elmehettek egy Mesterhez, és a Mester meg tudja mutatni nektek az utat. De az már rajtatok múlik, hogy igazán vágyakozzatok Istenre, hogy valóban áhítsátok Istent.“

Paramahamsza Vishwananda

2018. július 8., vasárnap

Az ítélkezésről

Amit másokban elítélünk, az valójában ránk vonatkozik.  Ezért van az, hogy valakit spontán kedvelünk, másokat viszont nem.  Azért nem kedvelünk valakit, mert tudatalatt  felismerünk egy olyan negatív tulajdonságot, ami valójában bennünk van. Az elme legerősebb tulajdonsága a folyamatos ítélkezés és az ítélkezést követnek más tulajdonságok: kritizálás, büszkeség, ego. 
Amikor önmagunkat elemezzük, automatikusan a saját negativitásunkat látjuk és elkezdjük sajnálni magunkat.  Magunkat elítéljük. De a jó tulajdonságainkat kellene meglátni és pozitívan azt mondani magunknak: “Ez jó bennem, ezért piedesztára teszem magam." Hogy fogod érezni magad utána?" Sri Swami Vishwananda

2018. július 6., péntek

Hogyan ad a Szatguru


"Krishna azt mondta a Gita-ban “Bezártam magam egy emberi testbe és a tudatlanok azt hiszik, hogy csak ember vagyok, mert csak a külsőt látják." Ki fogja megérteni, ki képes megérteni a Szatguru-t? Senki! Amikor a tanítvány  készen áll, a Szatguru manifesztálja magát és megjelenik.A Szatguru jön a tanítványhoz. És a Szatguru nem azért jön, hogy elvegyen valamit, mert a Guru már megvalósította az Istennel való egységet. Mire van szüksége a Szatguru-nak ebben a világban? Senmire! Azért jön, hogy adjon, mindig csak adjon, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy elvesz. És egyébként, amit te elveszel, azt is valójában Ő adja. Három féleképpen ad a Szatgutu. Az első módja: Sankalpa által, ami azt jelenti, hogy a gondolaton keresztül. A második: Drishti által ad, ami látomást, látást jelent. A harmadik a Sparsha, ami érintést jelent. A Guru e három módon ad. Miért beszéltem mindeddig tanítványról (disciple) és nem azt mondom, hogy hívő (devotee)? Mert, miután átmentél mindezen a megtisztulási folyamatokon, bhakta-vá válsz, igazi tanítvánnyá (disciple).Már nem vagy pusztán egy hívő, hanem tanítvánnyá (disciple) válsz. A tanítvány az, aki részesült a Mester kegyelmében. És a Mester kegyelmében ott van Isten kegyelme. És ez a kegyelem olyan mint egy tanító. vegyük példának: beoltottál egy kis növényt egy másikkal.Vegyünk példának két rózsát, két különbözö fajtáját és ezeket beoltod. De amikor öntözöd azokat, csak az anyanövényt öntözöd, igaz? Hasonlóképpen a tanító az anyanövény. Minden, amit a tanító kap, azt az is megkapja, aki a tanítóhoz kapcsolódik. Ezért mondtam tegnap azt, hogy te is az Amrit (isteni nektár) edényévé válsz. Megváltozol és életed célja beteljesül. Ez a módja ahogyan Isten kegyelme a Guruban manifesztálódik 


A Guru teljesen odaadja magát a tanítványának (disciple). Teljesen átadja magát. A tanítványának pedig olyanná kell válnia mint egy üres edény, hogy képes legyen mindent befogadni." Sri Swami Vishwananda

2018. július 5., csütörtök

Van-e mindenkinek Guruja?

A Gurupurnima közeledtével (Július 27.) a Guru, a Mester jelentőségéről és a mester tanítvány kapcsolatáról szólunk többet.

Kérdés: Van-e mindenkinek Guruja, akár az ember tudta nélkül? 
Szrí Szwámi Vishwananda válaszol: Igen, mindenkinek van  Guruja.
Kérdés: Emberek billiói élnek a Földön, de csak néhány mester...
Szrí Szwámi Vishwananda válaszol: Maga Krishna  mondta: "A milliókból, csak néhányan fognak velem eggyé válni", s az a néhány, aki elérte Őt, ők azt választják, hogy visszajönnek szolgálni másokat.

Kérdés: Tehát minden Gurunak rengeteg tanítványa van, akikről gondoskodik? 
Szrí Szwámi Vishwananda válaszol: Csak néhány tanítványa van. Csak az aki készen áll rá. kerül egy biszonyos Guruhoz. Vegyük példának: ha készen állsz az iskolára, először is óvodába kell járnod, igaz? Mindig az óvodában maradsz? Nem. Először elemibe jársz, később az egyetemre, stb. Minden szintnek megvan a megfelelő Guruja. De nem mindenki éri el az egyetemi szintet, igaz? Csak az, aki arra készen áll. Ha készen állsz, Isten megadja. Egyet tudnotok kell:  Guru nem csak itt létezik, minden vallásban. Isten küld tanítót,  mestert, hogy vezesse a tanítványokat. Sri Swami Vishwananda

2018. július 3., kedd

Imádkozz!

"Imádkozz, ne azért, mert akarsz valamit, imádkozz mert szeretsz, imádkozz, mert minden létezés Ő, imádkozz, mert végül csak te és Ő leszel, imádkozz, mert amikor az illuzió darabjaira hull, csak a szeretet marad, imádkozz, mert te magad is a szeretet vagy." Sri Swami Vishwananda

2018. július 2., hétfő

OM Chanting a Manipura Fesztiválon, július 13.-15.

A MANIPURA FESZTIVÀLon lesz mind a három nap OM Chanting. a kezdés időpontjait még nem lehet tundi, de érdemes akár egy teljes napot is eltölteni a Zselici dombság csodálatos környezetében. Keressétek ott a helyszinen Galántai Ákost, aki a kaposvári OM Chanting kör vezetője és a fesztiválon való részvétel szervezője. Sok sikert és jó OMozást!

https://www.facebook.com/events/578105949199411/

Kövesd a szívedet

"Légy őszinte önmagaddal szemben és kövesd a szívedet. Mindegy, hogy mi történik, összpontosíts arra, amit érzel és ez a helyes út." Sri Swami Vishwananda 

2018. július 1., vasárnap

Bhakti Marga programok országszerte

Számos Bhakti Marga program országszerte az elmúlt napokban: OM Chanting, Dunaújvárosban, Budapesten, Budakeszin és Szegeden. AKY gyakorlóóra, közös Bhajan- és Kirtán éneklés és last but not least, készül a Guru Gita fordítása és lektorálása:)