2018. március 31., szombat

Hanuman születésnapja

Ma ünnepeljük Hanuman születésnapját

Paramahamsza Vishwananda Hanuman megszületéséről mesél: "Amikor Mahavishnu elhatározta, hogy mint Ráma inkarnál a Földön, az istenek és a dévák vele együtt leszülettek. Ráma ekkor megkérdezte Shivát: 'Te vagy a Világegyetem Úra, megvilágosult vagy, mindig egy vagy Istennel. Akkor kiről meditálsz? Mindig csak meditációban ülsz, biztos hogy valakiről elmélkedsz.' Shiva eképp válaszolt: 'Igen, minden gondolatom, koncentrációm és meditációm csakis Mahavishnu Istenhez szól. Mindig csak róla meditálok és szeretetem iránta nem ismer határt. Most, amikor Ráma-ként fog a Földön megszületni,  azon elmélkedem, hogy én is leszületek a Földre.' Így lett, hogy Hanuman Shiva megtestesülése, mégpedig Shiva teljes megtestesülése. Nemcsak Shiva egy része, hanem Shiva teljes megtestesülése. Shiva a Shiva Loka-ban időzik, de testében Hamumanban teljes manifesztációként jelent meg. Ezért tartják úgy: 'Ha nem tudsz imádkozni egy istenhez sem, akkor imádkozzál csak Hanuman-hoz, és így mindened meglesz. Amikor a Hanuman Chalisa-t énekeljük és amikor azt a részt énekeljük, hogy 'Nem imádkozom senkihez, csak Tehozzád' - 'Aura Devata Chitta na dharayi ,Hanumata se yi sarva sukha karayi' , ez azt jelenti: ha nem imádkozol egy istenhez sem, csak Hanuman-hoz, akkor is valamennyi isten áldásában részesülni fogsz." Sri Swami Vishwananda
Ma ünnepeljük Hanuman születésnapját

Paramahamsza Vishwananda Hanuman megszületéséről mesél: "Amikor Mahavishnu elhatározta, hogy  Rámaként inkarnál a Földön, az istenek és a dévák vele együtt leszülettek. Ráma ekkor megkérdezte Shivát: 'Te vagy a Világegyetem Úra, megvilágosult vagy, mindig egy vagy Istennel. Akkor kiről meditálsz? Mindig csak meditációban ülsz, biztos hogy valakiről elmélkedsz.' Shiva eképp válaszolt: 'Igen, minden gondolatom, koncentrációm és meditációm csakis Mahavishnu Istenhez szól. Mindig csak róla meditálok és szeretetem iránta nem ismer határt. Most, amikor Ráma-ként fog a Földön megszületni, én is azon gondolkodom, hogy leszületek a Földre.' Így lett, hogy Hanuman Shiva megtestesülése, mégpedig Shiva teljes megtestesülése. Nemcsak Shiva egy része, hanem Shiva teljes megtestesülése. Shiva a Shiva Loka-ban időzik, de testében Hamumanban teljes manifesztációként jelent meg. Ezért tartják úgy: 'Ha nem tudsz imádkozni egy istenhez sem, akkor imádkozzál csak Hanuman-hoz, és akkor mindened meglesz. Amikor a Hanuman Chalisa-t énekeljük és amikor azt a részt énekeljük, hogy 'Nem imádkozom senkihez, csak Tehozzád' - 'Aura Devata Chitta na dharayi ,Hanumata se yi sarva sukha karayi' , ez azt jelenti: ha nem imádkozol egy istenhez sem, csak Hanuman-hoz, akkor is valamennyi isten áldásában részesülni fogsz." Sri Swami Vishwananda

2018. március 28., szerda

Szatszangrészlet - Paramahamsza Vishwananda

Szeretett Gurudzsink Paramahamsza Srí Szvámi Vishwananda Darshan előtti Saint-Tropez-ben (F), szombaton, augusztus 6.-án elhangzott beszédéböl részlet: 
"Az életünkben három fontos dolog van:
- Tudni azt, hogy kik vagyunk
- A cél, amit kitűzünk az életünkben
- Tudni azt, hogy milyen emberekkel szeretnél együtt lenni

Az életben boldogok akarunk lenni, de ez a boldogság nem tart sokáig, mert az elmében mindig újabb és újabb vágyak kelnek életre. Tehát jönnek az újabb vágyak, amik újabb  boldogságot adnak.

Gyakran mások véleményére hallgatunk és megfeledkezünk önnön belső hangunkról. Nem ismerjük az Önvalót, a lelkünket, az élet forrását. De nemcsak hogy nem ismerjük, hanem nem is éljük azt.

Amikor egy Kirtánt, vagy egy Bhajant éneklünk, szívünk megnyilik. Isten iránti szeretetünk megébred., Egy lépést teszünk Isten felé, Ő pedig százat tesz felénk. Az énekléssél lelkessé válunk, az öröm, az Isten utáni vágy megébred bennünk. Amikor közösen éneklünk, felismerjük az egységet és ez az egységetérzet másokkal szemben erősödik bennünk. 

Az Isteni nevek rezgése már elegendő, hogy ezt kifejlesszük magunkban. Radha neve Aradhana szóból származik es azt jelenti, hogy hit. Spirituális úton vagyunk és ezen már sok megelőző életen keresztül haladtunk.. Mindannyiunknak van egy igaz célja az éltben. De a célba vetett hit nélkül, célunk nem valósulhat meg. Feladatunk, hogy valami jót hozzunk ebbe a világba, hogy a világ fejlődhessen.

Mindaz ami ma a világban történik, az emberek mentális állapotára vezethetö vissza: az agyunk csak 5 %-át használjuk. Ha megpróbáljuk megismerni önmagunkat, az agy másik 95 %-a is elkezd megébredni.  

Sri Krishna azt mondja a Bhagavad Gitá-ban, hogy a nyugtalan elme a legnagyobb ellenséged, a nyugodt elme pedig a legjobb barátod, mert ha úralod az elmét, az vezetni fog téged a megszabadulás útján. 
Amikor Radha nevét énekeljük, az a szív csakránkban rezonál és a szívünk lótusz virághoz hasonlóan megnyilik Isten felé. Ezért mondják a Vaishnava jógik, hogy összpomtosíts a szívedre és a szívedre hallgass, ne pedig az elmédre. 
Valaki azt mondta nekem, hogy 'nehéz szeretni, amikor mindazt látjuk, ami a világban történik'. Én azt mondom nektek, hogy összpontosítsatok a szívedekbe, és kezdjetek el ti magatok megváltozni. Ènekeljétek Radha névét. Még ha hamisan is énekelsz, mond azt magadnak, hogy te tudsz énekelni. Nem a te füledet fogja zavarni, hanem a szomszédodét. 
Tedd a kezedet a szívedre, csukd be a szemed és énekeld "Radha, Radha, Radha. .. "Érezd a vibrációt a szívedben. Radha neve ott rezonál a szívedben és megnyitja azt." 

https://www.youtube.com/watch?v=Lq5PK8jbki4

2018. március 27., kedd

Az egész világ egy család - Vasudhaiva Kutumbakam

Az egész világ egy család, mert mindannyian egy helyről jövünk - mégpedig Narayana-tól (a legfelsőbb Isten).

Ezért mondjuk azt, “Amikor az emberiséget szolgáljuk, akkor Istent szolgáljuk.” Az, aki a rászorulókat szolgálja, az engem szolgál”. Tudjátok ez áll a Védákban és  a Bibliában! S ez a Koránban is! Ez áll minden szentiratban! Mindenütt úgyanaz a tanítás áll, rámutatva arra, hogy Isten ott rejlik minden teremtményében. Az ember döntése, hogy vak, vagy pedig lát. De ahhoz, hogy lásson, az elme nyitott kell hogy legyen. Ezért mondtam azt az imént, hogy "Mi a legfontosabb az ember megszabadulásához?“ A tiszta elme. Ha az elme tiszta, ha az elme Istenben elmerül, minden olyan egyszerűvé és könnyűvé válik. Semmi sem bonyulult, amíg te nem teszed azzá. Ha bajt keresel, a baj megjelenik. De ha Istent keresed, Isten maga fog megjelenni. Sri Swami Vishwananda

2018. március 25., vasárnap

Ram Navami - Ma ünnepeljük az Úr Ráma földi megjelenésének napját

Paramahamsza Vishwananda Szri Ráma születésnapja alkalmából "Ráma" nevének jelentőségéről és erejéről beszél: A RÁMA név nagyon speciális. Úgy tartják, hogyha valaki halálakor Ráma nevét folyamatosan mondja (mantrázza), akkor kiszabadul az élet és a halál körforgásából. Ezért hívják nevét Taraka Mantrának, ami egy olyan mantrát jelöl, ami képes az embert megszabadítani. Így a hindu hagyomány szerint, ha valaki meghal, akkor Ráma nevét zengetik.  "Sri Ram Sri Ram Sri Ram." Maga a szó Rama két isteni név teljességét tartalmazza, mégpedig RA, ami az"OM NAMO NARAYANA"-ból ered és MA pedig az"OM NAMAH SHIVAYA"ból. Tehát az OM NAMA NARAYANA és az OM NAMAH SHIVAYA kombinációjából tevődik össze a RAMA név. Nem egyszerű folyamatosan ismételni a mantrát, amikor eljön a halál órája, ha valaki az élete során nem gyakorolta. A halál eljövetelkor ugyanis az emberek annyira ragaszkodnak az élethez, a dolgokhoz és az emberekhez, hogy mégha tudatában is vagy annak, hogy nem akarnak újra megszületni, nehéz ekkor Istenre gondolni. Mivel az ekkor generált erő olyan erős, hogyha a halál pillanatában az emberben nem Isten neve van jelen, úgy aként fog újra születni, ami az elméjében utóljára megjelent." Sri Swami Vishwananda

2018. március 22., csütörtök

Interjú Paramahamsza Sri Szvámi Vishwananda-val 2016 november Johannesburg (SA), 1. rész


Bhakti Marga, magának a névnek a jelentése 'Az Odaadás Ösvénye' és magában foglalja az odaadás minden formáját, mindazt, ami közelebb visz bennünket Istenhez, mindaz, ami közelebb visz Isten Szeretetéhez. Amit szeretnék elérni, hogy az emberek folytonosan emlékezzenek Isten Szeretetére, bármit is tesznek, bárhol is legyenek, egy dolog amit mindíg magukban hordoznak, ez az univerzális szeretet. Ez az, amire megpróbálom emlékeztetni az embereket. Van egy csodálatos versszak a Bhagavad Gitában, amit az Úr Krishna mond Ardzsunának:....'Tenned kell a kötelességedet. Ha nem teszed, a pokolra jutsz. Ezt összefüggéseiben kell megértenünk. Ardzsuna a harcmezőn állt és nem akart harcolni. Amikor körülnézett, az egész rokonságával találta magát szemben, akiket jól ismert: nagybátyja, unokatestvérei. Krishna így szólt hozzá:  'Ha harcolsz, pokolra jutsz, ha nem harcolsz, pokolra jutsz. Tehát mindkét út oda vezet....nincs más út. Majd így folytatja: 'Harcolj, de az elméd legyen rajtam.  Tedd a kötelességedet - ez az, amire Krishna emlékeztet mindannyiunkat - , hogy tegyük a kötelességünket a világban, de az elménk Istenre irányuljon. Legyünk hálasak, azért, amink van az életben.
Karma - bármit is tesz valaki az életben, mindig van ok és okozat (action-reaction). Tehát bármit is teszünk az életben, van ok és okozat és ez kihat ránk, kihat az elkövetkezendő életeinkre, vagy ha elérjük Istent, akkor örökkön Benne időzünk. Ez a mi felfogásunk, ez a mi hitünk. És hogy miért vagyunk ezen az úton, ez nem csak úgy véletlenül történik, nem csak egyszerűen megtörténik. Kellett hogy történjen valami, amivel ezt kiérdemelted (szanszkritul érdem: 'good puna') és ennek az érdemnek köszönhetően kerülsz a spirituális útra. Ha pedig nem tettél érdemre méltót, (bad puna), akkor valami rosszat cselejszel az életedben. Van aki bűnőzővé válik, ez múlt életeinek következménye, amit előző életeiben tett. Ezt jelenti nagyjából a karma. (folyt. köv.)

2018. március 21., szerda

A megvilágosulásról

Paramahamsza Vishwananda-nak egy Szatszang alkalmával a következő kérdést tették fel:
"Természetemnél fogva megvilágosult vagyok-e?"
Szwámidzsi válasza: Igen, valóban, az ember igaz természeténél fogva megvilágosult. Nincs és nem volt olyan pillanat, amikor ne lennétek, ill. ne lettetek volna megvilágosultak. A döntő pont azonban, mint ahogy azt Krisztus is kifejezte:
"Ha van egy lámpásod, tartsd azt fenn magasan."
De ezt a lámpást a por elhomályosítja. Megvilágosultak vagytok. Mindenki az, mert lelketek az Isteni önvaló része. Hogyan lehetne tehát akár egy része is nem megvilágosult? Nem lenne logikus. Ez azt jelenti, hogy igaz természetetek tökéletes, teljes és örökkön megvilágosult. A lényeg azonban az, hogy sok por fedi, amitől még meg kell tisztulnia. Erre szolgálnak a spirituális gyakorlatok." Sri Swami Vishwananda

2018. március 19., hétfő

Hogyan szeresd magad alázattal? | Bölcseletek a Mestertől


"Tudjátok az önszeretet az nem az ego. Nem! A szeretet jelenlétében az ego nem létezik. Az önszeretet elfogadást jelent, azt, hogy elfogadod, ahogy Isten teremtett téged. Ha tehát elfogadod magad, akkor hogyan lehetnél büszke? Tudjátok, az igazi szeretetben nincs helye a büszkeségnek vagy az egonak. Nem tudjátok azt mondani (Gurudzsi eljátsza) 'Oh, szeretem önmagam!' Ezt csináljátok, amikor azt mondjátok, hogy 'Szeretem önmagam!'? Nem, úgye? Ez egy érzes, ami benned van. Nem fogsz felakasztani egy képed magadról és imádni azt. (Gurudzsi eljátsza) 'Nézd, milyen gyönyörű vagyok! Nem, nem magamról beszélek...a kérdést válaszolom meg. Nem, ezt senki sem teszi. Bármennyire is egoista legyen valaki, nem fog egy tükörrel sétálgatni és magát nézegetni benne. Tehát ez nem valami külső dolog. Amikor azt mondom, hogy 'szeresd magad', azalatt azt értem, hogy szeresd magad, amilyen vagy. Nagyon gyakran az emberek nem fogadják el magukat. Könnyű valaki mást elfogadni, mert szereted a másik embert. Mit szeretsz benne? Szereted a tulajdonságait, szereted a külsejét...de amikor rólad van szó, mindig talász valamit, ami miatt elítéled magad...O, én nem vagyok elég jó, nagyon rossz vagyok és ehhez hasonlók. De hogy szerethetsz valaki mást, anélkül hogy benned lenne a szeretet, anélkül hogy elfogadnád magad. Ezt jelenti, amit mondtam. Először is tanuld meg elfogadni önmagad, amilyennek Isten teremtett, amilyennek megalkotott. Nem baj! Van hogy vannak benned rossz tulajdonságok, de azzal hogy elfogadod önmagad, ezek a rossz tulajdonságok elkezdenek változni és átalakulni. De ha folyamatosan önmagad ellen vagy, soha sem leszel képes változni. Ez ennek a titka. Önmagadat szeretni annyi, mint elfogadni önmagad. És ezzel veszi kezdetét a transzformáció. És akkor meg fogod tapasztalni, ahogy változol és az emberek körülötted is változnak, minden egészen más lesz. Mert tudjátok az emberek manapság olyanok akarnak lenni, ahogy más emberek ezt elvárják tőlük. Visszatérve az előbb feltett kérdésre, az emberek mindíg mások elismerését keresik. Sokszor nem kapják ezt meg. Ez mind hazugság és nem valós. Te mit akarsz? Ez a legfontosabb!"

2018. március 18., vasárnap

Bhakti Marga Hungary - Programsorozat március-május

Szvámi Anashuya április látogatása során új programmsorozattal várunk Benneteket. Lesz tűzszertartás (Yagna) - ősi india szertarás, továbbá Maha OMChanting (Nagy OMC) várunk mindenkit szeretetettel programjainkra. Az április 8.-i Maha OM Chanting és Yagna mellett lesz Szatszang is Budakeszin. Hasonló a program Kaposváron is. Jászberényben pedig a múltkorihoz hasonlóan Szatszang  és OM Chanting. Programjainkat kiegészíti a közös Bhajan éneklés.

A Zarándoklatra lehet még jelentkezni, van még néhány szabad bentlakásos helyünk!


2018. március 15., csütörtök

Isten veled van


'Tudd, hogy Isten veled van és gondját viseli rólad.' 
                      Paramahamsza Vishwananda

2018. március 14., szerda

A próbatét

"Isten gyakran próbára teszi gyermekeit az útjuk során. Ha valaki élvezetet lel valamiben és ragaszkodik ahhoz, ezt az élvezetet még több élvezet fogja követni, ami további vágyakat ébreszt - márpedig, ha az ember nem ismeri fel ezt a körforgást, akkor bennereked. Ha viszont elhatároztad, hogy Istenmegvalósulásra törekszel, ha elhatároztad, hogy fel akarod ismerni, ki is vagy valójában - akkor csak erre összpontosíts, nem törődve azzal, hogy mi kerül az útadba, nem törődve azzal, hogy milyen nehéz a próbatét! Folyamatosan imádkozz és kérd Istent: "Úram, Te vagy, ki próbára teszel engem, de én csakis Téged akarlak!" Akaratodat pedig erősítsd olyannyira, hogy érezd, Isten közeledik feléd. Kérd Istent, hogy adjon neked erőt, bármi legyen is a kihívás, kérj Tőle bizalmat, hogy ne veszítsd el hitedet, s ne tévedj el ismét a megszokott játszma útvesztőiben." Sri Swami Vishwananda

2018. március 10., szombat

OM Chanting Budapesten és orzságszerte

Az OM Chanting eredete több ezer évre nyúlik vissza. Az OM Chanting, mint a fizikai, mint a mentális, érzelmi és spirituális szinten egyensúlyt teremt. A gyakorlás során képesek vagyunk negatív érzelmeket elengedni, így a belső béke és szeretet megerősödik bennünk. Az OM hangot egy bizonyos módon csoportosan zengetve felerősítik a gyógyító folyamatokat.

Ezt az ősrégi technikát Mahavatar Babadzsi adta át közvetlen tanítványának, Paramahamsza Srí Szvámi Vishwanandanak, a Földanya és minden élőlény gyógyulásáért.

Bhakti Marga magyar nyelvű honlapja: http://bhaktimarga.hu/

Bhakti Marga magyar nyelvű OMC Hungary fb blogja: http://swamivishwananda-hu.blogspot.de/


2018. március 9., péntek

A krízis értelme - Bölcseletek a Mestertől


Szükséges-e a krízis a spirituális úton? tették fel a kérdést egy szatszang során Paramhamsza Vishwananda-nak.
A Mester válaszol: "Azt hiszem nem csak a spirituális embereknek vannak problémáik. Azok is, akik nincsenek a spirituális úton, nekik is vannak kríziseik.Tudod, bármi is történik az életedben, ha a spirituális úton vagy, tudod hogy mi a legfontosabb. Olykor bizonyos krízisek rettenetesnek, nagyon drámainak tűnnek, igaz? De ekkor egy fordulóponthoz értél, ezen a ponton továbblapozol. Amikor lapozol egyet, egy új oldal tárul fel, ami az életednek egy újabb szakaszát jelenti. A krízis nem azért van, hogy rettenetesen rosszul érezd magad. Ha rosszul érzed magad, ezt magadnak teremted meg, mert nem látod még, hogy mi is fog történni a jövőben. Mint ahogy már sokszor beszéltem róla, az ember elméjét az érzékszervei úralják. De az érzékszerveket korlátok kötik, mert az érzékszerveken keresztül a nagy drámának csak egy részétvagy képes érzékelni. A spiritzuális úton ezt 'drámának' nevezzük, mert tudjuk, hogy valójában mindent Isten akarata irányít. Tehát bármi is történik, bármit ad neked Isten, az helyes. Igaz, hogy abban a helyzetben, amikor valami történt, nem vagy képes a helyzetet jónak látni, mert az elméd csak a mostanra, a problémára, az aggályaidra, a drámádra irányul, ezért nem vagy képes látni, hogy az, ami történt,  éledet egy újabb szakaszára való felkészítést jelent. Ez pedig csak akkor tud megnyilvánulni, amikor elfogadod az adott helyzetet. Abban a pillanatban, ahogy elfogadtad, minden könnyebbé fog válni. Amíg harcolsz ellene, addig annyira ragszkodsz a saját erőfeszítésedhez, a félelmeidhez az attól való félelmekhez, hogy mit hoz a jövő,  mit fogsz elveszíteni. Oly sok a félelem benned, hogy nem tudsz szabad lenni. Valójában az történik, hogy amikor adódik egy probléma, akkor magadnak még többet teremtesz. És amikor még több problémád lett, nem mondhatod azt, hogy 'Istenem, én egy spirituális ember vagyok, hogy hogy ennyi problémám van?' Ez a teljes félreértése a dolgoknak, amikor azt gondolod, hogy spirituális emberként minden akadály el kell hogy tünjön az utadból. Nem. Az biztos, hogy izgalmasabb lesz az életed. Amikor lépésről lépesre haladsz a spirituális úton, majd elkezdesz futni, persze hogy sokkal intenzívebben fogod megélni az életet. Gyakran a spirituális  úton azt mondják az emberek, 'oh, az életem azelőtt jobb volt. Mondtátok ezt már valaha? Hányan mondtátok ezt? (a hallagtóságból jelentkeztek) Hát ez szomorú! De hát ez így van. Te azt hiszed, hogy az életed előtte jobb volt, de valójában nem, nem volt jobb. Csak abban az illúzióban ringatod magad, hogy jobb volt előtte, hogy akkor minden rendben volt. Mint ahogy már beszéltem róla, nem véletlen, hogy Isten a spirituális útra hozott téged, úgyhogy öleld át azt. De ha visszanézel és azt mondod magadnak, 'oh mi mindent veszítettem el, milyen csodálatos volt régen az életem, most meg mennyi mindent kell csinálnom.' Engednek kell, hogy a dolgok előre menjenek..."

2018. március 8., csütörtök

Meditáció az Istenanyával

A hindu hagyományban és vallásban minden nőt anyaként tisztelnek. 
Paramahamsza Vishwananda vezezett meditációja az Istenanyához és gyermekeihez szól. Lényeges, hogy tudd, hogy amit a meditáció során elképzelsz, az meg is történik! 
"Hunyd be a szemed és képzeld el, amint az Istenanya ölében ülsz. Lásd magat, amint kisgyerekként ott ülsz. Élvezd, ahogy ott ülsz. Érezd az Ő anyai szeretetét és védelmét. Érezd, hogy nincs miért aggódnod. Gyermek vagy, miért is kellene aggódnod? Nincs tehát miről gondolkodnod - csak egyszerűen légy... Azután kezdj el beszélni Hozzá. Beszélj hozzá úgy, mint ahogy másokhoz szoktál beszélni. Kérhetsz Tőle, amit csak akarsz. Lásd és halld, ahogy válaszol neked. Miután megtapasztaltad az Anya végtelen kedvességét és szeretetét, tudd, hogy Ő mindig veled van. Mindig kész segíteni neked és mindig készen áll, hogy teljesítse minden kívánságodat. Ne szégyelj bármit is kérni Tőle! Mert Ő az egyetlen, aki ad. Minden bőség az Ővé és minden elképzelést felülmúlva bőkezűen fog adni. Meríts hát e végtelen forrásból." Sri Swami Vishwananda2018. március 7., szerda

OM NAMO NARAYANAYA mantra globális zengetése


Az OM NAMO NARAYANAYA mantra globális zengetése a világbékéért! Minden este 9 h-kor helyi idő szerint. 108 x! Tarts velünk, zengess velünk!

2018. március 6., kedd

Az elengedésről

Volt egyszer egy veréb. Elkapott egy halat és a hallal a csőrében az mondta magának: "Most hazarepülök és odahazam szépen megeszem a zsákmányomat". Amikor rászállt egy ágra, egy sereg varjú megkörnyékezte. Amikor felrepült, a varjak is felrepültek. Hol balra vette útját, hol jobbra, de a varjak csak követték. Végül csőrét eltátotta és a földre pottyantotta a halat. A varjak persze nekiestek a halnak. A veréb ezt gondolta magában: "Hát csak a halat akarták, ezért nem hagytak békén." Hasonlóképpen, ha mi is elengedjük az elmét, akkor a dolgok is elengednek bennünket és el fognak szállni.          
A Szadhana ( a rendszeresen végzett spirituális gyakorlatok) segítenek nekünk, hogy elménkben "úszkáló halakat" elengedjük. Ha befejezted a lelki, spirituális gyakorlataidat, ne azzonal siess vissza napi világi teendőid elvégzésére. Igaz, hogy vannak dolgok, amiket nap mint nap kötelességed elvégezni a világban, de ha befejezted az imádat és a gyakorlataidat, próbáld meg a gyakorlásból nyert benned lévő energiát magadban integrálni és magadban elmélyülve a forrásra összpontosítani." Sri Swami Vishwananda

2018. március 2., péntek

A gondolatok útja

"Ahhoz, hogy a gondolataidat úrald, nem kell leülnöd. Amikor egy gondolat felmerül, tudatában vagy annak. Felismered, hogy pozitív, vagy pedig negatív a gondolat. Ha pozitív, úgy az felépít, tápláld, s engedd hogy erősödjön benned! Ha pedig negatív, mond magadnak: "Ez nem én vagyok", s engedd el. Ha ezt teszed, meg fogod tapasztalni, hogy milyen csodálatos az életed, s milyen nagyszerű ez az élet, amivel Isten megajándékozott téged. Így a meditációd is egyszerűbbé fog válni. A pozítiv gondolat az, ami az emberi létet pozitívvá teszi. A gondolatok révén, amit kívánsz magadnak, az fog megvalósulni. A gondolatok az ember akaratereje. Az út, aminek segítségével Isten benned megvalósulhat. Minden spiritualitás itt kezdődik az elmében. Onnan jut el a szívhez. A gondolatok arra szolgálnak, hogy megnyiljon a szíved. S a szív gondolatai segítségével - nevezheted Isten hangjának is - megfogod tanulni, hogy a kétely nélkül a szívedre hallgass." Sri Swami Vishwananda