2018. december 17., hétfő

'Èn vagyok az Út', Karácsonyra hangolódva

"Jézus az mondta, hogy minden út rajta keresztül vezet, "Én vagyok az Igazság, Én vagyok a Fény, Én vagyok az Út." Gondoljátok, hogy amikor Jézus ezeket a szavakat mondta, akkor fizikai formájáról beszélt? Nem, hanem magára Krisztusra gondolt, aki ott él minden emberben. Ennek a Krisztusnak életre kell kelnie bennünk és amikor megértjük azt amit mondott, azt át kell ültetnünk a gyakorlatba. "Áldottak a lelkiekben szegények, mert Ők meglátják Istent!" Csodálatos, úgye? Amikor tiszta a szivünk. Amikor a szív megtisztul minden negativitástól, amit mi magunk teremtettünk, ha megtisztult a sziv, akkor átragyog rajta Isten fénye! Meditálj tehát és zengesd Isten nevét. Énekeld azt, hogy 'Szeretet vagyok!' Tedd ezt mindig! Amikor az elméd nyugtalan, amikor fáj a szived, énekeld ezt hangosan. Ez el fogja csendesiteni az elmét.
Eleinte ismételd hangosan, azután csak gondolatban, mignem a szavak eljutnak a szivedhez és a sziv azután magától ezt fogja lüktetni, 'Szeretet vagyok!'" Sri Swami Vishwananda

2018. december 15., szombat

Szvámi Anashuya budapesti látogatásáról

Képsorok Szvámi Anashuya múlt heti budapesti látogatásáról. Szines program, sok-sok élmény, ide sorolható a devoteek (tanítványok számára tartott 2 napos intenzív tanfolyam, Maha OM Chanting 40 résztvevővel, Szatszang, vasárnap de. közös imádság és Bhajan éneklés, volt előkarácsonyi ünnepi ebéd és vidám együttlét, Köszönjük mindenkinek, aki eljött és hozzájárult, hogy a Bhakti Marga spirituális család, a többi 63 országban működő közösség mellett Magyarországon is erősödjön és bővüljön. Jai Gurudev!

2018. december 6., csütörtök

Maha OM Chanting és de.-i programunk december 9.

Kedves Mindenki! 

Dec.- 9.-Maha (nagyszabású) OM Chanting rendezvényünkre ill. délelőtti programunkra 
várunk Benneteket sok szeretettel!

2018. december 5., szerda

Szent Miklós napja, december 6.


Krisztus után 245-ben Kis-Ázsia-i Anatóliában, Patara városában született, egy gazdag család gyermekeként. Már gyermekkorában is történtek vele csodák. Alig kezdte el iskoláit, mikor Patara városában nagy járvány tört ki, és mint kisgyermek, árvaságra jutott. Ezért a szüleitől örökölt hatalmas vagyonával Patara érsekéhez a város kolostorába költözött. Az Ő felügyelete mellett nevelkedett, s gyermekévei alatt megszerette a kolostori életet, majd iskoláinak befejeztével a papi hivatást választotta. Életét az emberiségnek és a gyerekek tanítására szentelte. Bárki kérte, mindig segített. Ember szeretete, segítőkészségének híre messze földre eljutott. Az emberek kezdték imáikba foglalni a nevét. 270-ben Jeruzsálembe tartó zarándokuton történtek miatt a tengerészek védőszentjévé vált ! Zarándok utról visszafelé, betért imádkozni Anatólia fővárosába, Myra városba, ahol legendás körülmények között püspökké választották. 52 évig volt püspök. Évek alatt a szeretete, a gyerekekkel, emberekkel való törődése miatt annyira megszerették, hogy nem csak püspökük, de még vezetőjüknek is tartottak. Vagyonát a gyerekek és az emberek megsegítésére fordította. Egyszerű emberként élt a nép között, miközben tanított és szeretetet hírdetett. Éhínség idején a teljes egyházi vagyont a nép étkeztetésére fordította, amiért szembe került az Egyházzal.Minden este órákig sétált a városka utcáin, beszélgetett az emberekkel, figyelt a gondjaikra. Így történt a legendáját alkotó eset is, ami valójában megtörtént:A kolostor szomszédságában él egy elszegényedett nemes ember, aki úgy elnyomorodott, hogy betévő falatra is alig jutott. Három férjhez menés elött álló lánya azon vitatkozott egy este, hogy melyikük adja el magát rabszolgának, hogy tudjon segíteni a családon, és hogy a másik férjhez tudjon menni. Ekkor ért a nyitott ablak alá Miklós püspök , és meghallotta az alkut. Visszasietett a templomba, és egy marék aranyat kötött keszkenőbe, és bedobta az ablakon. A lányok azt hitték csoda történt. Majd egy év múlva ugyanebben az időben még egy keszkenő aranyat dobott be a második lánynak. Kisiettek, mert lépteket hallottak az ablak alól, s akkor látták, hogy egy piros ruhás öregember siet el a sötétben. Harmadik évben ezen a napon nagyon hideg volt, és bepalánkolva találta az ablakot. Ekkor felmászott a sziklaoldalban épült ház tetejére, és a nyitott tűzhely kéményén dobta be az aranyat. A legkisebb lány éppen ekkor tette harisnyáját a kandalló szerű tűzhelybe száradni, és az pont bele esett. Az ismeretlen jótevőről kezdték azt hinni, a hóborította Taurus hegyről, mivel mindig ilyenkor télen történtek ezek a csodák, hogy maga a Tél-Apó jön el ezekkel az ajándékokkal. Az idő folyamán mégis kitudódott a titok, hogy a jótevő maga Miklós püspök. Ugyanis a legkisebb lánynak bedobott aranyban volt egy olyan darab, amit a helyi aranykereskedő előzőleg adományozott Miklós püspöknek egy szerencsés üzletet követően. Ezt felismerve, már mindenki tudta, hogy ki a titokzatos segítő! De kiderült ez abból is, hogy december 5-én a névnapja előestéjén a hideg idő beköszöntével rendszeresen megajándékozta a gyerekeket mindenféle édességgel. Ezért az adakozásaiért a nép elnevezte " Noel Baba" -nak, ami azt jelenti " Ajándékozó Apa". A keresztényüldözések alatt őt is elfogták, éheztették, kínozták, de kivégezni nem merték. Hosszú, békés öregkort ért meg. A legenda szerint lelkét ( 342 december 6-án ) angyalok vitték végső nyughelyére, ahol egy tiszta forrás eredt. Ebből a tiszta forrásból áradó szeretettel küldi legendája a mai gyerekekhez utódát,a Mikulást.


Szent Miklós sírja a Myratemplomban

2018. december 3., hétfő

Interjú Paramahamsza Sri Szvámi Vishwananda-val 2016 november Johannesburg (SA)


Bhakti Marga, magának a névnek a jelentése 'Az Odaadás Ösvénye' és magában foglalja az odaadás minden formáját, mindazt, ami közelebb visz bennünket Istenhez, mindaz, ami közelebb visz Isten Szeretetéhez. Amit szeretnék elérni, hogy az emberek folytonosan emlékezzenek Isten Szeretetére, bármit is tesznek, bárhol is legyenek, egy dolog amit mindíg magukban hordoznak, ez az univerzális Szeretet. Ez az, amire megpróbálom emlékeztetni az embereket. Van egy csodálatos versszak a Bhagavad Gitában, amit az Úr Krishna mond Arjunának:....'Tenned kell a kötelességedet. Ha nem teszed, a pokolra jutsz. Ezt összefüggéseiben kell megértenünk. Arjuna a harcmezőn állt és nem akar harcolni. Amikor körülnéz, az egész rokonságával találja magát szemben, akiket jól ismert: nagybátyja, unokatestvérei. Krishna így szólt hozzá:  'Ha harcolsz, pokolra jutsz, ha nem harcolsz, pokolra jutsz. Tehát mindkét út oda vezet....nincs más út. Majd így folytatja: 'Harcolj, de elméd irányuljon rám.  Tedd a kötelességedet - ez az, amire Krishna emlékeztet mindannyiunkat - , arra, hogy tegyük a kötelességünket a világban, de az elménk  irányuljon Istenre. Legyünk hálásak, azért, amink van az életben.

Karma - bármit is teszel az életben, mindig van ok és okozat (action-reaction). Tehát bármit is teszünk az életben, van ok és okozat és ez kihat ránk, kihat az elkövetkezendő életeinkre, vagy ha elérjük Istent, akkor örökkön Benne időzünk. Ez a mi felfogásunk, ez a mi hitünk. És hogy miért vagyunk ezen az úton, ez nem csak úgy véletlenül történik, nem csak egyszerűen megtörténik. Kellett hogy történjen valami, amivel ezt kiérdemelted (szanszkritul érdem: 'good puna') és ennek az érdemnek köszönhetően kerülsz a spirituális útra. Ha pedig nem tettél érdemre méltót, (bad puna), valami rosszat cselekszel az életedben, van aki bűnőzővé válik, amik lehetnek múlt életeinek következménye, amit előző életeinkben tettünk. Ezt jelenti nagyjából a karma. 

Hinduként hiszünk a reinkarnációban és tudjuk, hogy aszerint hogy mit teszünk egy életünk során, vagy elérjük Istent, vagy további életek követik egymást. Ha ez tudatosul bennünk, mert nagyon sokszor az emberek ezt természetesnek veszik. Azt mondják magukben, 'Ok, ha most nem sikerült, akkor majd a következő életemben. De, hogy milyen lesz a következő élet, azt senki sem tudja, igaz? Ezért mondom, hogy egyetlen egy életben is elérhető Isten. 

Atma Kriya Yoga egyike a legfontosabb technikáknak, mert közvetlenül egy nagy jógitól ered, magától, Mahavatar Babajitól, aki legyőzte a halált és örökké, ma is él. Tudjátok, mi valamennyien egy bizonyos céllal születtünk. És az első számú céliunk, hogy elfogadjuk azt, ami a dolgunk, legyen az bármi is. És ha megtanuljuk elfogadni azt, akkor elindulunk a felsőbb Dharmank felé. Ez azt jelenti, nagyon sokszor látható a spirituális úton, hogy az emberek beszélnek a Dharmáról, 'Mi az én Dharmám?', És mindenki arra számít, hogy azt a választ kapja, 'Igen, neked gyógyítanod kell, valami nagyon magas spirituális dolgot kell tenned. De ez nem igaz! A Dharma elsősorban az, amivel az életedben foglalkozol, ami a munkád. Ez a te Dharmád. És ha elkezded szeretni, azt, amit csinálsz, akkor elindulsz az igazi Dharmád irányába.

A vegetáriánizmust hirdetem, mert annyi kegyetlenség történik az állatokkal szemben. Az emberek megeszik az állatokat, mert már kiszerelve megvásárolhatod az élelmiszerboltban, de az, amin az állatok keresztülmentek, az a kegyetlenség, amin keresztülmentek,  a fájdalom, amit átéltek, az a főzéssel nem fog eltűnni. Tudjuk, hogy manapság olyan sokféle betegség felbukkan. Mi ezeknek az oka? Az, amit megeszünk, amit a szánkba veszünk, az nagyban kihat az elménkre.  És az elme, ha az elme egészséges, akkor a test is egészséges, de ha az elme nem egészséges, akkor minden probléma és aggály betefség formájában fog megjelenni. És ez annak köszönhetjük, amit a gyomrunkba beviszünk. Van egy gyönyörű mondás, miszerint, Isten megteremtette a testedet, nem azért, hogy temetőt csinálj belőle. A tetem a temetőbe kerül, nem pedig a testedbe. És az emberek tetemeket juttanak a testükbe. És azt hiszik, hogy azzal, hogy megemésztik, annyi, vége. Nem, nem így van. Ott rohad tovább benned. 

Van egy egyensúly mindkét oldal részéről. Azt nem mondanám, hogy mindenki a kötelességét tesz, amiről azt véli, hogy az az ő kötelesssége. De van egy nagymétékű tudatosság. Amikor bizonyos dolgokat látunk a világban, akkor sokan elkezdenek rajta gondolkodni. És sokat gondolkonak, 'Én nem akarok olyan lenni mint ők'. Más akarok lenni.
Amit még szeretnék mondani, hogy az embereknek meg kell tanulniuk elfogadni önmagukat ebben a világban. Fogadd el magad, ahogy Isten megteremtett, szeresd magad, mert ez a változás, amiről beszéltem, ezt magadnál kell elkezdeni! Nem várhatjuk el, hogy mindenki változzon, ha mi nem változunk. Ha azt akarjuk, hogy a világban változás történjen,, akkor magunknál kell ezt elkezdeni. Ha te megváltozol, a környezeted is meg fog változni. Tehát változz meg! Légy szeretetetteljesebb magaddal szemben, légy elfogadóbb magaddal szemben és legyen benned hit, higgy a megérzéseidben! 
Jai Gurudev!

2018. december 2., vasárnap

A virágfűzér példája

Gurudzsi egyik csodálatos üzenete és  alaptanítása számunkra: 
"Egy virágból nem vagyunk képesek virágfűzért készíteni. De ha minden virágot felhasználunk, egy csodálatos virágfűzér készül Giridari-nak  (Úr Krishna) Csak ha együtt dolgozunk, leszünk erősek. Jai Gurudev"

2018. november 29., csütörtök

Mahavatar Babadzsi emkéknap - november 30.


November 30.-án ünnepeljük, amikor is Mahvatar Babadzsi igéretett tett arra, hogy itt marad a Földön.Paramahamsza Vishwananda ezen alkalomból ennek körülményéről beszélt: "Amikor Mahavatar Babadzsi tanitványai körében ült, kinyilatkoztatta, hogy hamarosan eljön az ideje, hogy visszatérjen az Égbe. Leánytestvére, Matadzsi azzal érvelt, hogy Babadzsi valójában mindenhol jelen van, 'Te omnipresent (mindenütt jelenlévő) vagy, az egész Világmindenségben - számodra nincs különbség, hogy ott élsz, vagy itt velünk a Földön.' Ez egy nagyon jó érv volt, s igy Babadzsi elhatározta, hogy itt marad velünk a Földön. Ezt a csodálatos, együttérzéstől áthatott döntést ünnepeljük minden év November 30.-án."

OM SRI MAHAVATAR KRIYA BABAJI KI JAI!

2018. november 28., szerda

December 9.-i Maha OM Chanting helyszine változott!


Kedves Mindenki! A december 9.-i Maha OM Chanting helyszíne változott! Lásd plakát! Dec.- 9.-i további egész napos programjainkat lásd az ismertetőn!
Várunk Mindenkit sok szeretettel!


2018. november 22., csütörtök

Bhakti Marga közösség budapesti programjából

Jai Gurudev,

 Vasárnap ismét lesz imádság és bhajan éneklés, valamint közös olvasás és beszélgetés a Bhagavad Gitáról. Hétfőn  pedig 19.00 órától OM Chanting!
Várunk Benneteket sok szerettel és kérjük add tovább programunkat!


2018. november 21., szerda

Különös történet egy kisfiúról és az OM Chantingról

Szeretnék megosztani Veletek egy kedves történetet.
Rátaláltam egy különleges kisfiúra, de inkább azt mondanám, hogy Ő talált rám! Az első önálló jászberényi OM Chanting rendezvényre meghívtam egy kedves ismerősömet, Editet, akinek még nyáron meséltem, hogy egy Frankfurt melletti ashramban fogok néhány napot tölteni, és szeptembertől rendszeres rendezvényünk lesz, aktív meditációval. Editnek összesen ennyi volt az információja, és azt mondta nekem, hogy mivel nyitott a spiritualitás felé,ha van már időpont,akkor szóljak. Ez így is történt,elküldtem neki a meghívót, és a rendezvény előtti napon Edit felhívott telefonon,hogy a kisfiát, Márkot is elhozhatja-e. Én természetesen nagyon örültem neki. Márk, aki még nincs 8 éves, részt vett élete első OM zengetésén, és nagyon ügyesen kb.20 percen át mondta az OM mantrát. És most jön a történetben a csoda! Editke, az édesanyja elmesélte, hogy a rendezvény időpontjához képest kb.2 héttel, Márk egyik nap törökülésbe leült a nappaliba, a kezeit,a tenyerét felfelé tartotta ( jelzem,hogy a mudrákat 2 héttel később mutattam meg az OM Chantingon ), és ezt mormolta félig hangosan : "mmmm.....mmmm....mmmm"!!! 1-2 nappal később,pedig megkapták e-mailben a meghívót tőlem az OM zengetésre!!! Hát nem csodálatos!!! Néhány embernek már elmeséltem és mindig könnybe úsznak a szemeim!!! (Rita, OMC Szervező, Jászberény)
OM Chanting időpontjainkat megtalálod az alábbi címen:
http://bhaktimarga.hu/esemenynaptar/
fb: OM Chanting Hungary

Ha Neked is van olyan élményed, ami az OM Chantinghoz kapcsolódik, ozd meg velünk!
hungary@bhaktimarga.hu email címen!

2018. november 19., hétfő

A Bhakti Marga Magyarország december 9.-i programajánlója

Kedves Olvasó, december 9.-én a du. 4 órakor kezdődő Maha OM Chanting előtt együtt töltjük el a napot a Csengery u.-i kis központunkban. Lesz szertartás, közös Bhajan éneklés, közös ebéd, kötetlen beszélgetés. Ha szeretnél velünk eltölteni néhány meghitt órát és része lenni spirituális közösségünknek, szeretettel várunk!
A részvétel ingyenes, költségeink fedezésére adományt szívesen elfogadunk.
Ha a kb. 1 órakor kezdődő ebéden is szeretnél részt venni, hozhatsz tojásmentes sütit, gyümölcsöt, vagy más hús-és tojásmentes ételt.
2018. november 15., csütörtök

Hogyan hagyjunk fel rossz szokásainkkal?

Egy szatszang során valaki a következő kérdést tette fel: 'Szvámidzsi, kérlek mond meg, mi a legerősebb fegyver arra, hogy felhagyjunk rossz szokásainkkal?' Szvámi Vishwananda a következő választ adta: 'A legerősebb fegyver erre, hogy ne tekintsd rossz szokásnak. Igy tudsz vele felhagyni. Mert mindaddig, míg ellenségnek tekinted, harcolni fogsz ellene. Minél erősebben harcolsz, annál nehezebb lesz. Ha viszont csak a másságot látod benne és barátként kezeled, könnyen fog távozni és nem fog visszaütni. A második, amit tehetsz, hogy ajánld fel Istennek.
Harmadsorban pedig merülj el benne mélyen és nézz vele szembe. Ilyen módon átalakulhat.
A negyenik módja pedig, hogy egyszerűen ne foglalkozz vele, ne menj bele. Igy nem lesz képes elúralkodni feletted. Persze, újra meg újra elő fog jönni, de próbálj meg ne foglalkozni vele.' Sri Swami Vishwananda

2018. november 13., kedd

Ha Isten helyébe képzelnénk magunkat

"Próbáljuk meg Isten helyébe képzelni magunkat. Hogyan látnánk a világot? Az emberi elme szeret mindenről ítélkezni. Azt hisszük, hogy Isten bünteti az embert, hogy Isten ezt meg ezt teszi velünk. De Isten nem ilyen. Ez mind mi vagyunk. Mi vagyunk azok, akik így vagy úgy látják a dolgok és azokat megítéljük. De Isten nem úgy lát, ahogy mi látunk. Ha egy ilyen tudati szintet elérnétek, nem különböztetnétek meg többé a jót meg a rosszat. Minden semlegessé válna. Próbáld meg tehát ezt minden nap gyakorolni. Képzeld el magad Istennek! Figyeld magad, hogy a negatívitást látod-e vagy mindenkit Istennek, a te igaz önvalódnak látsz-e. Ha ezt gyakorolod minden nap, biztos vagyok benne, hogy eljön az az idö, amikor nem fogsz többé különbséget tenni. Mindenütt Isten békéjét fogod megtapasztalni. Bárhová mész, bárkivel beszélgetsz, ott lesz a béke, ott lesz a szeretet.És ez az, amit mindenki keres. Tehát nézd a világot ezen a tökéletes elmén keresztül. Elméd ne ítélkezzen és ne tegyen különbséget jó és rossz között. Láss mindent Istennek, lásd mindenben Istent. S hagyd, hogy ez a szeretet mindenre kiáradjon. Egyszerű, nem?" Sri Swami Vishwananda

2018. november 9., péntek

A gondolatok útja

"Ahhoz, hogy a gondolataidat úrald, nem kell leülnöd. Amikor egy gondolat felmerül, tudatában vagy annak. Felismered, hogy pozitív, vagy pedig negatív a gondolat. Ha pozitív, úgy az felépít, tápláld, s engedd hogy erősödjön benned! Ha pedig negatív, mond magadnak: "Ez nem én vagyok", s engedd el. Ha ezt teszed, meg fogod tapasztalni, hogy milyen csodálatos az életed, s milyen nagyszerű ez az élet, amivel Isten megajándékozott téged. Így a meditációd is egyszerűbbé fog válni. A pozítiv gondolat az, ami az emberi létet pozitívvá teszi. A gondolatok révén, amit kívánsz magadnak, az fog megvalósulni. A gondolatok az ember akaratereje. Az út, aminek segítségével Isten benned megvalósulhat. Minden spiritualitás itt kezdődik az elmében. Onnan jut el a szívhez. A gondolatok arra szolgálnak, hogy megnyiljon a szíved. S a szív gondolatai segítségével - nevezheted Isten hangjának is - megfogod tanulni, hogy a kétely nélkül a szívedre hallgass." Sri Swami Vishwananda

2018. november 8., csütörtök

Paramahamsza Vishwananda meditációja Diwali Ünnepének alkalmából

Jai Gurudev Mindenkinek, Boldog Diwali* Ünnepet!

Az alábbi meditációt Paramahamsza Vishwananda néhány évvel ezelőtt adta Diwali Ünnepének alkalmából:

‘Míg a mai napon lámpásokat gyújtunk a házunkban, végy magadnak időt, hogy belső lámpásaidat is meggyújtsd és ülj egy ideig csendben csukott szemmel.

Gyújtsd meg az első lámpást belül a szívedben és engedd, hogy a láng elégessen benned minden haragot, féltékenységet, amit a mai napig a szívedben őriztél és engedd ezeket feloldódni.
Gyútsd meg a második lámpást a szívedben és engedd, hogy a második lámpás lángja elégessen minden nem kívánatos mohóságot és vágyat... légy boldog és elégedett azzal, ami megadatott neked.
Gyútsd meg a harmadik lámpást és engedd, hogy eltávozzon minden bizonytalanság, amit az elméd az anyagi dolgokra vonatkozóan megteremtett: egyszerűen bízzál abban, hogy Isten életet adott neked és gondoskodni fog arról is, hogy meglegyen az, amire az életedben szükséged van.
Azután gyújtsd meg a negyedik lámpást és vidd el a fényt tested minden részébe. Engedd, hogy minden beteg sejt a testedben és minden betegség  elégjen. Érezd, hogy egészséges vagy, amint a fény eljut és bevilágítja minden szervedet.
Az ötödik lámpás kicsiben a Nap  és nem más, mint maga az Isteni Fény a tested középpontjában.  
Érezd a melegséget és a szeretetet az egész testedben. Érezd az egységet  Istennel,  engedd, hogy a szeretetet és a benned lévő melegség kiáradjon  a szemeden, a mosolyodon, a beszédeden keresztül és hagyd hogy egész nap ez a szeretet vezessen téged. Meg fogod tapasztalni, hogy mindenki akivel találkozol boldog és emelkedett lesz.  Ez a legnagyobb áldás, hogy mindenki, akivel talákozol, boldogabb lesz, miután találkoztál vele és ez viszonzásul téged is boldogabbá fog tenni. Minden reggel gyújtsd meg ezt az öt lámpást és  maradj pozitiv, bárhol is légy.’ -Paramahamsza Sri Swami Vishwananda

* Diwali a Fény Ünnepe, lásd korábbi bejegyzést

2018. november 6., kedd

A hitről


'Krishnába vetett megingathatatan hit a tanitvány legkiválóbb tulajdonsága, még maga Krishna számára is. 

Spirituális keresők gyakran kérdeznek a hitről és sokszor azt gondolják, hogy el kell jutniuk arra a szintre, hogy bízzanak. De az igazság az, hogy a bizalomhoz a kételkedő elmét kell száműzni és akkor a szívben meg tud jelenni a bizalom.
Miért van az, hogy a bizalom egy olyan megnyerő és még Isten számára is egy vonzó? A jugák* időciklusai nagyon érdekesek. Úgy tűnik, hogy a Satya jugának köszönhetően, az eszménykép gondolata az emberi elmébe rögzült. A Treta, Dwapara és Kali jugának van egy közös jellemvonása és ezek az Isteni Avatárok megjelenései. Azonban az is érdekes, hogy a Avatárok más és más szerepet töltenek be a különböző korszakokban, ám úgyanazzal a céllal jönnek le. A Treta jugában Rámaként jött el Isten, hogy megóvja a dharmát. A Dwapara jugában Krishnaként, és ebben a korszakban adta a legjavát, mégpedig a szeretetteljes kapcsolatot teremtette meg Isten és az ember között.
Azt gondolhatnánk, hogy ebből semmi sem maradt a legkeményebb korszakra, a Kali jugára.  Pedig a Kali juga a legcsodálatosabb és a legkülönlegesebb korszak, mert az Úr a legnemesebb formájában jelenik meg, Szatguru Maharadzs formájában. 
A Guru Szeretetete semmihez sem fogható, rendületlen és szilárdabb a gyémántnál is és ugyanakkor lényében lágy mint egy virág.  
A Szatguru mosolyát vagy nevetésének hangját imádni kell és oaadásának könnyei  Giridarijit* kell hogy érintsék.
A Szatguru Isten, aki alázatosságánál fogva megfeledkezik arról, hogy Ő Isten és Szeretetét fáradhatatlanul és vég nélkül adja csakis az emberiség felemelkedéséért. 
Lehet, hogy már sokszor hallottuk, hogy minden az Ő Kegyelméből történik, de a jelentése és valósága ennek az állításnak elgondolkodtat.  Isten természeténél fogva nem szeszélyes, nem olyan, hogy egyik nap eldönti "Ez a lélek Hozzám jön". Nem!  Amikor kiárad Rá bhaktáinak szeretete, őszintesége és odaadása,akkor Ő erre egyszerűen válaszol.
És amikor Ő válaszol, az az egyetlen válasz, ami kedves a bhakta fülének. Az Ő válasza a Kegyelem. És ennek a Kegyelemnek az erejét a bhakta erőteljesen megtapasztalja, mert ő mindent kitöröl, minden jó karmát és minden rossz karmát, és Magához veszi tanítványát.'

Paramahamsza Vishwananda
2018, március 6.-án tartott beszédéből
* a juga jelentése korszak
Giridari - az Úr Krishna

2018. november 5., hétfő

Diwali, a Fény Ünnepe


Szwámidzsi a Fény Ünnepéről beszél:  
"A Diwali Ünnepe ( a fény ünnepe) emlékeztet bennünket önnön belső fényünkre. Ezért van az, hogy Indiában nem csak a hinduk, de a keresztények is megünneplik. Amikor megnyújtuk a sok apró mécsest, gondoljunk arra, hogy belső fényünk is nyúljon ki, elűzve a sötétséget. A sötétségből ragyojon fel a fény és e fény ragyogja be elménket. Istent arra kérjük ezen az ünnepen, hogy ragyogjon át a sötétségen, melyet akarva, akaratlanul megteremtünk magunkban. Amikor benne vagyunk a mindennapok taposómalmában, megfeledkezünk arról, hogy valójában miért is vagyunk itt, megfeledkezünk a bennünk lévő szeretetről. Emlékezzünk arra, hogy mi magunke fény vagyunk, mi magunk vagyunk e szeretet. Emlékeztessük magunkat arra is, hogy ez a fény nem csak bennünk van, hanem mindenben és mindenkiben, hisz Isten mindenütt jelen lévő (omnipresent). Sokszor nem látjuk a fényt. De gondold csak el, amikor éjszaka felnézel a csillagos égre, gyönyörködsz a csillagokban. S amikor napközben felnézel, nem látod őket, igaz? Pedig akkor is ott vannak. Úgyanígy van ez a belső fénnyel, akkor is ha nem látod, az mindig ott jelen van benned. Imádkozz Istenhez, hogy ragyogjon át rajtad ez a fény. A Diwali Ünnep egy másik szimbóluma, amikor Ráma Isten visszatér városába 14 éves számzetéséből. Ráma Isten visszatérése a fény újrajövetelét jelenti." Sri Swami Vishwananda

Szattelitfelvételek Indiáról, a jobboldali kép Indiát Diwali éjszakáján mutatja

2018. november 3., szombat

Maha OM Chanting (Nagyméretű OM zengetés) december 9.-én BudapestenDecember 9, Maha OMC! Ne feledjétek az időpontot! Gyertek el minél többen és adjátok tovább. Mint a leírásban is szerepel, egy maroknyi csoport képes az OMC pozitív erejével, a közös zengetéssél egy egész város, mint Budapest lakosságára és magára a városra jótékonyan hatni. Tégy önmagadért és másokért és nem utolsó sorban a Földanyáért

2018. november 1., csütörtök

Atma Kriya Yoga & OM Chanting Hírlevél novemberi számJó olvasát! A Hírlevélben megtalálod novemberi orzságos programjainkat is!

http://media.bhaktimarga.org/pdfs/AKY-OMC/2018_11/HU-november-2018.pdf

2018. október 31., szerda

Minden Belőle születik és minden Őhozzá tér vissza

Ő teremt mindent és Őhozzá tér minden vissza. Minden Belőle születik és minden Őhozzá tér vissza. Nincs értelme Neki ellenállni. Próbálkozhatsz élet élet után, de a végén Ő fog győzni. A te igaz önvalód fog győzni. Te az Ő része vagy. Az óceán egy cseppje vagy, de nem maga az óceán és nem is leszel az soha, mindig csepp leszel. Amikor a csepp elvegyül az óceánban, megszűnik cseppnek lenni, mert hol a csepp és hol az óceán? Amíg nem váltál eggyé az óceánnal, szeresd Őt, szolgáld Őt és leld Benne örömed. Ez az, amit te tudsz tenni.  Nem kell mást tenned, mint  kifejezni iránta érzett szeretetedet, kifejezni, hogy mennyire akarod Őt, hogy mennyire akarod Őt megvalósítani." Sri Swami Vishwananda


2018. október 26., péntek

Idézetek a Mestertől"A régmúlt korokban a jógik Isteni Sugallatot kaphattak a természetben Istenhez való kapcsolódásuk révén. Shree Peetha Nilaya* egy ilyen hely."

Paramahamsza Vishwananda

Shree Peetha Nilaya, Paramahamsza Vishwananda europai szellemi központja, ashramja Frankfurt közelében.

"Egy Mester legnagyobb öröme, ha látja a tanítványok spirituális fejlődését és hogy ők maguk is mesterekké válnak."

Paramahamsza VishwanandaMindennemű vágyakozás fájdalomhoz vezet, mert az egyetlen igaz vágy, az igazság, amit szívünk akar, az Isten Igaz Szeretete. És 'Isten Igaz Szeretetét' csakis a szívünkben találhatjuk meg. Elmehettek egy Mesterhez, és a Mester meg tudja mutatni nektek az utat. De az már rajtatok múlik, hogy igazán vágyakozzatok Istenre, hogy valóban áhítsátok Istent.“

Paramahamsza Vishwananda

2018. október 25., csütörtök

A cselekvés természete

'Olyan nagyon elfoglalnak bennünket a világi teendők, hogy megfeledkezünk a valós okról, amiért itt vagyunk a Földön. Folyamatosan, megállás nélkül  rohanunk az egyik u.n. boldogsából a másikbal, anélkül, hogy feltennénk magunknak a kérdést: 'Tényleg boldog vagyok, vagy csak azt csinálom amit mások is, illetve, amit mások elvárnak tőlem'? Végy magadnak egy kis időt és gondolkozz el ezen. 
Nos, bármit teszünk is, azt cselekvés (action) által tesszük, és ez a Karma. A karmának négy fajtája van:  karma, akarma, vikarma és karma sannyas. Ha valaki nem ismeri ezeket, akkor a Maja káprázatában él. Ahogy Srí Giridhariji* mondja, ‘Azok, akiknek elméje folyamatosan rám összpontosul, meg fognak valósítani engem.’ Csak ez képes az elme zűrzavarát megszüntetni. 

Karma természetadta; nincs választásod, el kell fogadnod. Ez olyan, mint amikor a gyereknek be kell vennie egy gyógyszert. A szülő mindenféle trükköt kitalál, hogy a gyereknek beadja a gyógyszert, ami a javát szolgálja. Hasonlóképp a Karma sem rossz, csak látni kell a jót abban, ami az útunkba kerül, hisz Isten tudja, hogy minden egyes embernek mi az ami hasznára válik és Ő azt szeretné, ha mi közelebb kerülnénk Hozzá. 

Akarma azokban lelhető fel, akik mindíg nyomoruságosan érzik magukat és mindig boldogtalanok. Nem akarnak semmit, ami a javukra válna. Azt hiszik, hogy a világ csak ő körülöttük forog és csak ők tudják, hogy mi a helyes. De  ismeretük szerint, csak fájdalom és szenvedés létezik. Ezek az emberek mindíg azt teszik, amit az elméjük diktál. Ők az elméjük rabjai. 

Vikarma a haszontalan emberekre jellemző, akik nem hisznek semmiben, akik nem képesek úralni az elméjüket. Nem akarnak hallani semmi jó dolgot; Elméjüket teljesen elsötétíti a negatívitás és a teljes tudatlanság. Istenről hallani sem akarnak, ezzel magukat tönkre téve. 
Karma sannyas, amikor valaki mindíg és mindent átad az Úrnak és aki számára az Úr mindent jelent a saját életében; Rajta kívül nincs más. Miként a szentek, akik minden cselekedetben csak Isten Dicsőségét látják. Az ilyen ember elnyeri Isten birodalmát és soha többé nem kell ide visszatérnie, míg a másik három vagy a Mennyországba, vagy a Pokolba kerül egy rövid vakációra. Amikor pedig a pénzed - punya (érdem) formájában elfogy, vissza kell térned a Földre, lehetőséget kapva  a továbbfejlődésedre. 
Legyetek bölcsek, kedveseim. Engedjétek el ezeket a körforgásokat és szorosan fogjátok Giridhariji lábát, mert Ő minden lélek egyetlen menedéke.'
*Giridhariji: Krishna Úr egyik neve
— Paramahamsa Sri Swami Vishwananda
(2017 szeptember 13. kelt eredeti twitter bejegyzés fordítása)
Twitter.com/Vishwananda

2018. október 23., kedd

Karthik hava és EkadashiKarthik Night  

Örömmel tájékoztatunk Benneteket a Karthik haváról! A Karthik hava ma kezdődik!

Az évnek ezen időszaka az Úr Krishna számára nagyon kedves, hisz számos Leela-ja (játéka), így a Govardhana Leela és a Ras Leela ebben a hónapban történtek. Úgy tartják, hogyha ebben a hónapban ami imát felajánlasz Krishnának, annak a spirituális haszna (punya) jóval több, mint más hónapokban.  Az írások szerint, ha valaki e különleges időszakban böjtöl, az anyagi világ hatásai gyengülnek és a spirituális fejlődésünk felgyorsul.

Hagyomány úgyan, hogy ebben a hónapban bizonyos napokon böjtölünk, de Paramahamsza Vishwananda nagyon világosan kihangsúlyozta, hogy rajtad áll, hogy böjtölsz-e vagy sem és ha igen, te döntsd el annak a módját. Mint a legtöbb dolognál a Bhakti útján nincsenek előírt szabályok, hogy hogyan végezzünk bizonyos rituálokat, mert minden embernek megvan a maga egyéni Istenhez fűződő kapcsolata. 

Az Ekadashival kapcsolatos infó: Ekadashi minden lunáris két hét tizenegyedik napjára esik a hindú hagyomány szerint, illetve a nyugati naptár szerint havonta kétszer. A hindúizmusban úgy tartják, hogy az Ekadashi napja kedvező és ezt a napot az Úrnak Vishnunak ajánljuk fel. Ha úgy döntesz, hogy böjtölsz ezen a napon, ajánlott nem fogyagyszani gabonaféléket, de lehet egy könnyű diétát tartani, ami tartalmazhat, dióféleségeket, tejet, gyümölcsöt, stb. 

A teljes bizalom

"Ahhoz, hogy megvalósítsd Istent, teljes bizalommal kell lenned. Teljes odaadással kell lenned aziránt, amit tényleg szeretnél.  Ha teljesen átadod magad Neki és őszintén tiszta szívből hivod Őt, Ő válaszolni fog." Sri Swami Vishwananda

Szwámidzsi tanításait angol nyelven naponta letöltheted:
#Inspirations app at: www.bhaktimarga.org/inspirations

2018. október 12., péntek

Navaratri 2018. 4. - 9. nap

   
 4. nap - Kushmanda Devi  - Az anyai szeretet meggyógyít
                       Ezekben a napokban, összesen 9 alkalommal az anyai szeretet különböző aspektusairól lesz szó Navaratri kapcsán. Íme a negyedik rész:

A természet (Mother Nature) folyamatosan meggyógyítja önmagát azoktól a vétkektől, amiket az emberiség elkövet ellene. Azért teszi, hogy mindannyian egy szebb helyen élhessünk. Az Istenanya úgyanezt teszi: kigyógyít bennünket az elménk hibáiból, hogy békére lelhessünk és megnyilhasson a szívünk.

BEPILLANTÁS A NAVARATRI ÜNNEPSÈGBE

Durgát általában egy oroszlánon ülve ábrázolják, a félelmtől mentes  “Abhaya Mudra” pózban. Megáld bennünket hogy szabaddá válhassunk félelmeinktől.

GONDOLGOZZ EL EZEN:

Életünk mozgató ereje a Shakti, ami maga az Istenanya. Emlékeztesd magad erre mindenben. Ő gondját viseli ennek az erőnek s gyógyítja szívünket és elménket.

IMÁDSÁG

Oh Anyánk, gyógyíts meg minden életet ezen a bolygón. Áldj meg bennünket, hogy segítségünkkel ez a világ a béke helye lehessen és spiritualitásban gyarapodjon. Jai Gurudev!

         

     
5. nap - Skanda Mata - Az anyai szeretet gondoskodik

Úgy, miként az Anyaföld gondoskodik a Föld lakóiról, az Istenanya is gondját viselni minden törekvésünknek. 
BEPILLANTÁS A NAVARATRI ÜNNEPSÈGBE

A Navaratri egyik jelentési azon a történeten alapszik, miszerint Durga  legyőzi a démont Mahishasurt (aki az egot jelképezi) miután ez a harc kilenc napon és éjen át tartott.  

GONDOLGOZZ EL EZEN:
Miként a gyermek természetesnek veszi az anyát, így nekünk sem nehéz természetesnek venni az Istenanyát. Emlékezetessük magunkat arra, hogy mindaz, amink van és mindaz, amit látunk,  az Istenanyától kapjuk. Ő az, aki mindenről gondoskodik. 

IMÁDSÁG

Oh Anyánk, mindig gondoskodjál rólunk feltételnélküli szereteteddel. Jai Gurudev!


6. Tag - Katyayani Devi -  Az anyai szeretet tanít

                        
Az anya megmutatja gyermekének, hogyan kell enni, megtanítja járni és beszélni. Hasonlóképp az Istenanya megmutatja nekünk, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy Istent megvalósítsuk. 

BEPILLANTÁS A NAVARATRI ÜNNEPSÈGBE

Az ősi történet szerint a démon Mahishasur leigázta a világot. Az Istenanya válasza az volt, hogy testet öltött Durga alakjában, hogy helyreállítsa a rendet a világegyetemben. 


GONDOLKOZZ EL EZEN:

Az Istenanya példán keresztül tanít, de hányan értik meg valóban a tanítását és hányan ültetik át a tanítását a mindennapi életükbe? Ő bármire meg tud tanítani bennünket - nekünk csak akarni kell tanulni. 


IMÁDSÁG


Oh Anyánk, taníts meg bennünket mindarra, amit meg kell tanulnunk. Nyisd meg a szívünket és áraszd ki ránk Szeretetedet. Jai Gurudev!

7. nap - Kalaratri Devi - Az anyai szeretet fegyelmez

Kali Maa


Azzal, hogy Durga megölte a démont Mahishasurt, visszaállította a békét és egyensúlyba hoza a világot. A teljes történetet a Devi Mahatmyam klasszikus irásban tEzekben a napokban, összesen 9 alkalommal az anyai szeretet különböző aspektusairól lesz szó Navaratri kapcsán. Íme az hetedik rész:

Szereteből az anya fegyelmezi a gyermekét és ez az ő édekében történik. Úgyanezt tesz az Istenanya is. Nem habozik, hogy egy kemény leckét adjon azért, hogy elmélyítsük Istenhez fűződő kapcsolatunkat .

GONDOLKOZZ EL EZEN:
Az Istenanya teremt mindent, akár tudunk róla, akár nem, akár hiszünk benne, akár nem, mindaz, ami megtörténik az életünkben, a fejlődésünket segíti. 

IMÁDSÁG
Oh Anyánk, köszönjük, hogy kijavítod hibáinkat, hogy ne kövessük el azokat újra és arra kérünk, hogy ezután is segíts, hogy túlléphessünk korlátainkon. Jai Gurudev!

8. nap - Mahagauri Devi: Az anyai szeretet vezet

Ahogy a kacsamama átvezeti a kicsinyeit egy forgalmas úton, úgy vezeti az Istenanya gyermekeit az illúzíó óceánján át Istenhez. 

BEPILLANTÁS A NAVARATRI ÜNNEPSÈGBE

A Devi Mahatmyam szövege bemutatja nekünk Durga valamennyi inkarnációját és ezeket ünnepeljük a Navaratri során.

GONDOLKOZZ EL EZEN:

Olykor amikor egy útkereszteződéshez érünk, nem tudjuk, hogy merre tartsunk, jobbra, vagy balra. Az Istenanya mindig megmutatja nekünk az útat. Ő az, aki jobban ismer bennünket, mint mi önmagunk.

IMÁDSÁG
Oh Anyánk, vezess bennünket Istenhez és tartsd rajtunk mindig őrző szemedet, hogy ne térjünk le az útunkról. Áldj meg bennünket odaadással és hittel, hogy a lábnyomaidat kövessük az  Úrhoz. Jai Gurudev!

9. Nap, Siddhidatri Devi, Az anyai szeretet elfogad

Az anyai szeretre a feltételnélküli elfogadás a jellemző. Az anya megérti a gyermekeit. Ez a tulajdonság jellegzetesen közvetlenül az Istenanyától származik.

BEPILLANTÁS A NAVARATRI ÜNNEPSÈGBE

Miként ezen a kilenc éjszakán az Istenanyát  ünnepeljük és dicsőitjük, eljutunk oda, hogy ezeket a tulajdonságokat magunkban és felismerjük és elfogadjuk és ünnepeljük.

GONDOLKOZZ EL EZEN:

Az Istenanya végtelenül szeret bennünket. Nem számít, bármit is tettünk ezen a földön. Ő mindig szeret bennünket. Valóban, ezt jelenti a feltételnélküli szeretetet, a feltételnélküli elfogadást és ez az anya dicsősége.

IMÁDSÁG

Oh Anyánk! Segíts nekünk, hogy mi is úgy tudjuk elfogadni önmagunkat és másokat, mint ahogy Te szeretsz és elfogasz bennünket. Jai Gurudev!