2017. július 30., vasárnap

Amikor az elméd csendes...

"Amikor az elméd csendes,
Amikor a szíved teljesen nyitott,
Látni fogod, érezni fogod az Isteni Fényt.
Érezni fogod az Isteni Szeretetet."
Paramahamsza Sri Szvámi Vishwananda

2017. július 26., szerda

OM Chanting július 27.-én csütörtökön

OM Chanting ezúttal Budakeszin a szabadban. Reméljük az idöjárás is nekünk kedvez, ha mégsem és esik, akkor bent a házban, ott ahol 18.30 kor találkozunk. Részleteket lásd a plakáton.
Várunk mindenkit sok szeretettel! 


2017. július 23., vasárnap

Mi a Bhakti Jóga végső célja? - Szatszáng Paramahamsza Vishwananda-valKérdés: Mi a Bhakti Jóga végső célja? Az a célja, hogy a Lélek egyyé váljon a Formnélkülivel, vagy hogy az Önvaló tovább létezzen Isten jelenlétében?
Paramahamsza Vishwananda: Tudjátok, a Bhakti útján az ember egy bizonyos kapcsolatot fejleszt ki Istennel. Ez mindenkinek más, de ez az örök kapcsolat, amit Istennel kialakítunk, - kiváltképp Krishnával - ez egyedülálló. Ez nemcsak úgy egyszerűen megtörténik. Sok-sok élet vezeklése által részesülhet valaki ebben a kegyelemben, hogy a Bhakti-t, az odaadást élheti. Ezen az úton a lélek legnagyobb öröme, amikor az Úrat szolgálhatja és vele együtt lehet. Egy igaz Bhakta nem vágyik semmi egyébre, mint magára az Úrra. Egy igaz tanítvány (devotee)  örömét leli Isten kegyelmében és szeretetében, nem akarja a megvalósulását vagy bármi mást. Megtörténhet, hogy a lélek eggyé válik Istennel, de ez nem emberi akarból történik, hanem az Ő akarata, az Ő kegyelme által. Értitek? Valójában minden út ugyanazt tanítja: az Istennel való eggyé válás soha nem emberi akartból történik, hanem csak ha Ő akarja, az Ő kegyelméből. Amikor az Atma (Lélek) eggyé válik a Paramatmával (Lgefelsőbb Lélek, Isten), ez az Ő akarából történik és nem a lélek akaratából. Mindkét út ugyanoda vezet, de a Bhakti útján a lélek örömét leli Istennel való örök eggyütlétében. Azt mondja, nem Részeddé akarok válni és eltűnni Benned, hanem Veled együtt akarok maradni és élvezni akarom édes mivoltodat. Melyik a legjobb? - kérdezi Szvámi a hallgatóságot: Eltűnni, vagy Isten édességében örömet lelni? Igen, egy igazi Bhakti Istennel való együttlétét élvezi, élvezi Isten édes lényét, amit ad a tanítványaink. És ha azt akarja, hogy a lélek vele eggyé váljon, az megtörénik az Ő akaratából. Amúgyis Ő az, aki mindent csinál, aki minden életet irányít. Mint ahogy már korábban mondtam, az emberek amikor azt mondják 'én ezt meg ezt csinálom', de valójában nem, mert Isten az, aki csinálja. Isten rajtad keresztül teszi. Minden, amit cselekszel, az nem te vagy, hanem Ő. Ki vagy te? Még meg sem valósítottad önmagad, akkor hogy gondolhatod, hogy te vagy a cselekvő? Mert még az sem tudod, hogy ki vagy, de azt állítod, hogy ezt meg ezt teszed? Hát nem. Azt látod magad, hogy cselekszel, de ha Isten nem akarja, hogy csináld, akkor az nem fog megtörténni. Mondok egy példát: amikor ébren vagy, például ahogy most itt beszélek, amikor ébren vagy, tudatában vagy annak, amit csinálsz, de amikor alszol, tudod mit teszel? Tudod például hogy hol vannak a lábaid, a kezeid? Nem, nem vagy tudatában. Mindez automatikusan történik. Tehát létezik egy másik erő, ami ekkor cselekszik. Állithatod, hogy ilyenkor te cselekszel? Nem, nem állíthatod. Úgyanígy, ha úgy tűnik hogy ébren vagy és cselekszel, de nem vagy ébren, hanem még alszol. Akkor vagy ébren, amikor megvalósítottad önmagad és az önmegvalósulás felé haladsz. És azután felismered, hogy Ő az, aki mindent csinál, Ő az, aki az üzletedet működteti, Ő az, aki a háztartásodat vezeti, Ő az, aki az élet játszmáját iráynítja.

2017. július 21., péntek

Az OM CHANTING Paramahamsza Vishwananda-val készült interjú


PV: "Ez egy nagyon régi technika, melyet visszahoztam. Egy olyan technika, ami nem csak a testet gyógyítja, hanem a lelket is, ami nagyon fontos. Tudod, amikor az emberek gyógyulásról beszélnek, akkor nagyon sok esetben csak a test gyógyulását értik alatta, pedig mi nemcsak ez a test vagyunk.  Nem csak az elme, nem csak a szellem vagyunk, hanem mind a három, tehát mind háromnak gyógyulásra van szüksége. Az OM Healing* az Atma (a lélek) gyógyulása, az elme és a test gyógyulása egyben. Ezt jelenti az OM Healing. Egyesít és tisztít. Mert megtisztulás nélkül nincs fejlődés, de ha megtisztulsz, akkor a fejlődés egyszerű lesz. OM Healing az egyike a legegyszerűbb technikáknak, mely ekvezet a végső állapotba. mivel ez a kozmikus hang, ami minden áthat. A különböző vallásokban különféleképpen nevezik.  A keresztények Ámen'-nek mondják, Isten hangjának. Mint ahogy a Biblia elején szó van a 'igéről', (angolul: word-szó). Fontos tudni, hogy mi ez a szó. Nem csak egy szabványos szó. Ezt a szót a kozmikus hang hatja át, maga Isten hatja át. Krishna említi a Bhagavad Gita-ban: 'valamennyi hang közül én az OM vagyok.' A kozmikus hang, mert ez a kozmikus hang benned zeng, a testedben zeng, áthat téged és megújít mindent benned. Tudod az életben minden ember rendelkezik egy bizonyos mértékű életerővel, energiával. És ha tudod, hogy ezt hogy kell fenntartani, akkor persze ez az energia megfelelő módon áramlik. De amikor az életerő elkezd csökkenni, ilyenkor jönnek elő a betegségek. Az OM Healing abban is segít, hogy ez az életerő egyensúlyba kerüljön bennünk."

*OM Healing mai nevén OM Chanting

2017. július 20., csütörtök

Van e mindenkinek Guruja

 Guru, a Mester jelentőségéről és a mester tanítvány kapcsolatáról beszél Paramahamsza Vishwananda

Kérdés: Van-e mindenkinek Guruja, akár az ember tudta nélkül? 
Paramahamsza Vishwananda válaszol: Igen, mindenkinek van  Guruja.
Kérdés: Emberek billiói élnek a Földön, de csak néhány mester...
PV: Maga Krishna  mondta: "A milliókból, csak néhányan fognak velem eggyé válni", s az a néhány, aki elérte Őt, ők azt választják, hogy visszajönnek szolgálni másokat.
Kérdés: Tehát minden Gurunak rengeteg tanítványa van, akikről gondoskodik? 
PV: Csak néhány tanítványa van. Csak az aki készen áll rá. kerül egy biszonyos Guruhoz. Vegyük példának: ha készen állsz az iskolára, először is óvodába kell járnod, igaz? Mindig az óvodában maradsz? Nem. Először elemibe jársz, később az egyetemre, stb. Minden szintnek megvan a megfelelő Guruja. De nem mindenki éri el az egyetemi szintet, igaz? Csak az, aki arra készen áll. Ha készen állsz, Isten megadja. Egyet tudnotok kell:  Guru nem csak itt létezik, minden vallásban megvan. Isten küld tanítót,  mestert, hogy vezesse a tanítványokat. Sri Swami Vishwananda

2017. július 14., péntek

A teljes bizalom

"Ahhoz, hogy megvalósítsuk Istent, teljes bizalommal kell lennünk. Teljes odaadással kell lennünk aziránt, amit tényleg szeretnénk.  Ha teljesen átadjuk magunkat Neki és őszintén tiszta szívből hivjuk Őt, Ő válaszolni fog nekünk." Sri Swami Vishwananda

2017. július 13., csütörtök

Csak szeress

"Mindig mondom és mindig ismételni fogom: "Ha te megteszed a tőled telhetőt, akkot Isten fog hozzád sietni." Úgy tartják:"Tégy meg egy lépést Isten felé és Isten száz lépést fog tenni te feléd.” Ez bizony igy van. Abban a pillanatban, amikor őszinte vagy önmagaddal szemben és megteszed ezt az egy lépést, Ő kegyelmében fog részesiteni. A kapu szélesre kitárul és látni fogod, amint az Úr elébed siet! Tudjátok, hogy milyen csodálatos megtapasztalni ezt? Hogy milyen örömteli! Szavakkal nem lehet kifejezni. Csak azt a szót tudom használni, hogy örömteli, de ez annál sokkal több. Szavakkal nem kifejezhető!  Az elmének csak egy elképzelése van arról, hogy milyen az, amikor valaki folyamatosan, örök szeretetben él. Lenyügőző! Ez a fajta szeretet feltétel nélküli. Nincs benne elvárás, nem akar érte cserébe semmit. Csak árad, folyamatosan árad. Váljatok ennek eszközévé, valamennyien! Ne féljetek kitárni a sziveteket, ne féljetek, hogy megbántanak. Csak szeressetek, magáért a szeretetért. Szeressetek, csak azért, mert e szeretet vagytok. Csak szeressetek, mert a szeretet forrása ott van bennetek." Sri Swami Vishwananda  

2017. július 11., kedd

Amikor a szív megnyilik

"Szeretjük a dolgokat az elmén keresztül megérteni, de az elmének megvannak a maga korlátai. Megérti az elme a szívet? Nem, sohasem fogja megérteni. Az elme csak azt tudja megérteni, ami korlátolt. Egy fal, amit döngethetsz, azt képes az elme felfogni. Azután pedig panaszkodsz, amiért fáj. Ha viszont a szívedben elmélyülsz, az Isteni Tudat, a Magasabb Tudat megébred benned és a korlátok eltünnek. Sri Swami Vishwananda

2017. július 8., szombat

Gurupurnima, 6. befejező rész

Paramahamsza Vishwananda így folytatja: "Ami a változást illeti, az emberek sokszor azt mondják: 'Nem tudok megváltozni', azt mondják, ' majd később, most még fiatal vagyok és élvezni akarom az életet.' Pedig az élet megy tovább és nem tudhatod, hogy mikor fogsz meghalni. Ki tudja, hogy mikor jön el a halál pillanata, ezt nem tudhatod. Lehet, hogy lezuhan egy meteorita és itt a vége mindennek. Ezért tehát a változás és a változtatás ideje mindig a jelen pillanat kell hogy legyen. Ez egy nagyon nagy ajándék. Ha változni akarsz, akkor változz most. Ne mond azt, hogy majd holnap, vagy hogy te már megváltoztál és nincs már mit tenned. A múlt az a múlté, a múlt meghalt, vége. Ha valamit akarsz, azt csak most teheted meg. Nem halasztatod későbbre, mert csak a Most létezik. Ezért, ha meg akarsz változni, akkor most kell megváltoznod. Ha egy bizonyos döntést hozol, akkor azt most kell meghoznod. Ezért tehát, ha a Most-ban tudunk lenni, ez a legnagyobb ajándék, ha a jelen pillanatban tudunk lenni, ez a legnagyobb ajándék.
Ezért élvezzétek a nektárt, élvezzétek ezt az édes ízt, még ha, - mint ahogy azt az előbb mondottam - nem is vagytok tudatában annak, amit kaptok. Kaptok valamit, ami segít benneteket, hogy tudatossá váljatok, segít benneteket abban, hogy elöbbre jussatok, hogy az Úr Lotuszlábai elé járulhassatok. Segít benneteket, hogy emberi létetek beteljesüljön, hogy beteljesüljön az, amiért leszületttetek, mert különben az élet hasztalan. Ne arra használjátok az elmét, hogy ítélkezzetek, mert amikor ítelkeztek, akkor a butaság szól belőletek.
Amikor tehát a szeretet ösvényét követitek, amikor a szíveteket követitek, akkor fogtok fejlődni. Amilyen a Mester, olyanná fogtok ti is válni. Az Isteni Nektár részéve kell hogy váljatok, hogy képesek legyetek másoknak is továbbadni ezt a Nektárt. Ezt jelenti, amikor Krisztus azt mondta a tanítványaink, hogy : 'Menjetek, és sokasodjatok tanítványokban, gyarapodjatok és szolgáljátok az embereket.' Ezáltal fogtok ti is fejlődni. Jai Gurudev."

2017. július 7., péntek

Gurupurnima, 5. rész

Szwámidzsi így folytatja Gurupurnima alkalmából adott beszédét: "Ezért mondjuk, hogy mennyire fontos, hogy a spirituális úton az intuiciónkra (megérzés) hallgassunk. Az intuició mértékének kifejlesztése nagyon fontos és ez el fog vezetni benneteket életetek céljához.
S ahhoz, hogy ezt kifejleszd magadban, szükség van olyan valakire, aki ezt már ismeri. Szükséges tehát
egy tanító,  szükség van egy Szatguru-ra. Ha példának vesztek Istenségeket, mint például Rámát, vagy Krishnát, nekik is volt Gurujuk, volt tanítójuk aki vezette őket. Ők az Isten tökéletes megtestesülései, nyugodtan mondhatták volna: "Nekünk nincs szükségünk tanítóra!" És mégis megmutatták nekünk, hogy az életben egy Guru áldása szükséges és az út, ami oda elvezet az a Szatszáng-on keresztül történik.
Ha általánosságban beszélünk, miért keresnek fel az emberek egy Mestert és fogádják be azt, amit a Mester ad nekik? Tudjátok azért, mert a Mester az Amrit-ot, a Nektárt hordozza magában. Még ha elmétek nem is képes ezt felfogni, de részesültök belőle. A Szatszáng-on keresztül, a beszélgetéseken keresztül kaptok valamit, és az amit kaptok, az segíti a fejlődéseteket. Az, amit befogadtok, az az Amrit és ez tudtotok nélkül is megtörténik. Ez az a Nektár, amiért a méhek olyan messziről iderepülnek és begyűjtik azt a lótuszvirágból és más virágokból. Nem minden virág egyformán édes. Kik igazán a virág imerői? A méhek, igaz?.A békák például semmit sem tudnak erről. A butaság sem képes dolgokat felfogni, és mindig azt hiszi magáról, hogy ő mindent tud. A békák pedig csak ugrálnak fel meg le a virágokról, de semmit sem ismernek meg a virágok édes mivoltából. Ahhoz, hogy erről ismeretet szerezzünk, mélyre kell menni, ahol az Amrit található. És ez a tanító, a Guru segítségével történik meg. Megkaphatod az Amrit-ot, így azután életed végen elmondhatod: "Igen, volt értelme életemnek ." (folyt.köv.Sri Swami Vishwananda

2017. július 6., csütörtök

Gurupurnima 4. rész

Paramahamsza Vishwananda így folytatja: "Amikor megkérdezünk embereket, hogy boldogok-e, gyakran azt válaszolják, hogy nem boldogok. Valójában azért, mert nem tudják, hogy mit is akarnak. Mert arra hallgatnak, amit mások mondanak. Mit tesztek, ha valaki azt mondja nektek, hogy a spirituális út nem hasznos? Rajta, mondjátok! Azt válaszoljátok, hogy 'ez nem így van'? Ha valaki ilyet állít, azon elgondolkodtok, igaz? Képzeljétel csak el, amikor a spirituális út elején valaki elkezd nektek mindenfélét beszélni és megpróbál titeket meggyőzni, hogy az út, amit választottatok, az nem a helyes út. Persze hogy ilyenkor felülkerekedik az elme. Tudjátok hogyan jönnek létre a mende-mondák? Elmesélek egy történetet egy királyról, akinek neve Kandalshena volt:
Egy nap a király háborúba indult. Mialatt háboruskodott egyik minisztere a következőt mondta a király titkárának: "Tudod-e, hogy a király meghalt?" Erre persze a király titkára nagyon megrémült. Azután egy Rishi érkezett a királyi palotába és kihírdette, hogy a király meghalt. Napokon át gyászolta a népe. Sírtak, rítak, míg a harmadik napon visszatért a király és látta, hogy mindenki fehér ruhát visel. A hindu hagyomány szerint a gyász színe a fehér. Tehát a fehéret nem csak a spirtuális ösvényt járók viselik. Miért is a fehér szín? Mert azt jelképezi, hogy a régi Éned meghalt; azért viseltek fehéret, mert Isten felé tartotok.
A király tehát látta, hogy mindenki gyázruhát visel és megkérdezte: "Kit sírattok ennyire?" Amikor megtudta, hívatta a titkárát és kérdőre vonta: "Ki mondta neked, hogy meghaltam?" Titkára így válaszolt: "Tudod, a miniszter mondta nekem. Hívatta tehát őt is és a minisztere ezt mondta: "Hát nekem egy bizonyos faluban mondták a falubeliek, hogy 'Kandalshena meghalt'. Ezután elmentek ebbe a bizonyos faluba és találkoztak ott egy fazekassal, aki keservesen sírt. Hívatták, hogy jelenjen meg a király előtt. A király szigorúan kérdőre vonta: "Hogy merészeled azt állítani, hogy én meghaltam?" "De hát királyom, én nem állítottam azt, hogy meghaltál." "De hát mindenki azt mondja, hogy te azt mondtad 'Kandalshena meghalt'. Igaz, azt mondtam, hogy 'meghalt Kandalshena', de Kandalshena a szamaram, és az tényleg meghalt." A király erre tudni akarta, hogy a fazekas miért nevezte el a szamarát Kandalshena-nak. A fazekas pedig elmesélte: "Egy nap, amikor az őserdőben jártam, megláttam ezt a szamarat, ami emberi hangon szólt hozzám: "Kandalshena vagyok és szeretnék veled menni. Vigyél magaddal és én minden kívánságodat teljesíteni fogom." A fazekas így hát magával vitte a szamarat, aminek ugyanaz volt a neve, mint a királynak és amikor a szamár meghalt a fazekas a szamarat siratta. Amikor tehát ezt meghallották az emberek, azt hitték hogy a király halt meg. Azért meséltem el ezt a történetet, hogy szemléltessem, mennyire elbutítják az embert a pletykák és mindenféle hiresztelések. Az ember elveszíti a józan eszét, nem ismeri az igazságot és nem képes felismerni, hogy valójában mit is akar.
Tanuljátok meg tehát a szívetekre hallgatni, mert bármit is mondanak mások, abban mindig ott rejlik egy adag hazugság. De amit belül hallasz, abban ott van egy adag igazság." (folyt.köv.) Sri Swami Vishwananda

2017. július 5., szerda

Gurupurnima, 3. rész

"Ha megnézitek kint a világot, mialatt itt bent ültök és Bhajan-t énekeltek", folytatja Paramahamsza Vishwananda "az emberek kint biztos azt mondják, hogy "Ezek megbolondultak!"
Amikor elindultok egy spirituális ösvényen, az emberek ujjal mutogatnak rátok és azt mondják: "Miért követsz egy utat? Gyere velünk és élvezzük az életet." Ez így van, amikor kint vagytok a világban, sok barátotok van, de amint spiriuálissá váltok, meg fogjátok tapasztalni, hogy hányan maradnak az úgy nevezett barátokból. Hogy ez miért van így? Mert úgy tartják, hogy aki spirituális úton van, 'az egy kicsit bolond.'
Valójában ezek az emberek a spiritualitást az utolsó helyre teszik az életükben, pedig pont fordítva van: a spirituális ösvény a legmagasabb. Ezért tudják csak kevesen elérni. Csak kevesen részesülnek ebben az áldásban. Pedig az ember elmével áldott, mégis kevesen használják azt.
A Védákban az áll, ha az ember nem használja az elméjét, akkor nem különb az állatnál. És ezzel emberkénti inkarnációjának célját elvesztegeti." (folyt.köv.Sri Swami Vishwananda

2017. július 4., kedd

Gurupurnima, 2. rész

Szwámidzsi így folytatja:
"Gondoljátok csak meg, micsoda kegyelemben részesít bennetek Isten. Először is, mert emberi testbe születhettetek meg, azután pedig hogy spirituális emberek vagytok, akik keresik az élet értelmét és szeretnék Istent megélni. Micsoda kiváltság!
8,4 millió életforma létezik a Földön és Isten titeket ajándékozott meg emberi testtel. Tudjátok, hogy a 8,4 millió életformából az emberi létforma a legmagasabb? Miért? Mert csak az ember rendelkezik elmével, neki van meg a gondolkodásra való képessége. Sajnos manapság szomorú látni, hogy az emberek ezt a képességet is elveszítik.
Az elme, az ész csak az embereknek adatott meg. Ha egy lény egy állattestbe születik, úgy a tehenet tarjuk az állatfajok közül a legfejletebb lénynek de a tehén sem képes Istenmegvalósulásra. Milyen mértékű lehet egy tehén Bhakti-ja? Mennyi odaadásra képes? Egy tehén kizárólag a kötelességét képes elvégezni, az elme működése csakis emberi kiváltság.
Ha használjátok az elméteket és önértékelést végeztek, akkor ismerni fogjátok életetek célját. Tudni fogjátok, hogy merre tartsatok, máskülönben olyanok lesztek mint egy bábu, mint egy játékbaba. Azt fogjátok tenni, amit az emberek elvárnak tőletek. Mert így működik a világban a társadalom. Ha az ember a társadalom rabszolgájává válik, akkor bábuvá lesz. Ha azt várja el tőled a társadalom, hogy jobbra tarts, akkor jobbra mész. Ha pedig azt akarják, hogy balra menj, akkor balra fogsz tartani. De mi történik veled ezalatt? Ha belemész ebbe, önmagadat veszíted el." (folyt.köv.) Sri Swami Vishwananda

2017. július 3., hétfő

Gurupurnima, 1. rész

Paramahamsza Vishwananda egy Darshan alkalmával a Guru Purnima jelentőségéről beszél. Több részben, több napon át lesz szó e nap jelentéséről, melyet idén július 8..-án ünneplünk világszerte.
"Mint ahogy azt valamennyien tudjátok, a Gurupurnima egy különleges nap. Az ember felteszi magában a kérdést, hogy miért van szükség egy Guru-ra. Sokan azt mondják: 'Nekem nincs szükségem rá, nincs szükségem tanítóra. Nincs szükségem senkire, hogy vezessen.' De ha nincs szükséged tanítóra, ha nincs szükséged egy vezetőre, akkor miért van az, hogy iskolába jársz? Szükség van az iskolára, nem igaz?
Ugyanígy van ez a spirituális úton is. Isten két világot teremtett, gondolok itt most erre a világra. Az egyik a spirituális világ, a másik pedig az anyagi világ. Az anyagi világ csupán néhány dolgot kínál. Az ember ezeket kergeti, ilyen a jólét, a hírnév, a hatalom. Végsősoron az ember azokat a dolgokat keresi, amik csak ebben a világban léteznek és a fizikai szintre korlátozódnak. És amikor elveszik ezeket a dolgokat, mi marad ? Semmi. Nulla. Amikor megkérdik, hogy 'Mit értél el az életben?' , azt fogod válaszolni, hogy 'Semmit.' Vagy elkezdesz valamit felsorolni, ami földi korlátokhoz kötődik. Ezzel szemben a spirituális élet, a spirituális világ az ellentéte mindennek, mert az ember arra vágyik, hogy megismerje Istent, arra vágyik, hogy megértse Istent és Ő utánna vágyakozik. Azonban cél nélkül, hogy tudná az ember merre akar tartani. Így bizony nagyon nehéz elérni a célt. És manapság az emberek nem igen tudják, hogy hogyan érhetik el céljukat és ezt a tudást csak egy Paramguru, egy Szatguru képes átadni. Minden egyéb csak egy bizonyos pontig fog elvezetni benneteket, ezeknek pedig megvannak a korlátai és ezért mi történik végül is? Az ember bent reked ebben a körforgásban." (folyt.köv.) Sri Swami Vishwananda

2017. július 2., vasárnap

Szatszáng és Darshan Paramahamsza Vishwananda-val augusztusban Sibiu-ban (RO)

Kedves Mindenki,

Paramahamsza Vishwananda most augusztus 26.-27.-én (szombat-vasárnap) Sibiu-ban (RO-Nagyszebeny) ad Szatszángot és Darshant. Ritka alkalom és lehetőség, hogy Szwámidzsi Magyarországgal határos orzságba látogat, épp ezért szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel és szervezünk egy közös kiutat ebből az alkalomból. A jelentkezők létszámától tesszük függővé, hogy busszal való közös útat szervezünk-e, vagypedig több személyautóval megyünk. Ahhoz, hogy ezt mielőbb eldönthessük és el tudjuk kezdeni a szervezést, kérünk legkésőbb július 15.-íg jelezd vissza, ha biztosan tudod, hogy velünk tartasz. Ehhez az alábbi információkra van szükségünk:
1) busszal szeretnék kiutazni
2) autóval utazom (betársulhatnak hozzád és ha igen, hány fő?; az indulás és visszautazás napját is add meg! )
A busszal való utazást péntektől-hétfőig tervezzük, azaz augusztus 25.-28.
Mivel a szervezők információja alapján ebben az időszakban több kulturális rendezvényre, fesztiválra kerül sor a városban, ezért a szálláshelyeket is mielőbb le kell foglalni.
Ha eldöntötted hogy jössz, az alábbi linken regisztrálj be a programokra:


A részvétel a programokra ingyenes, adományt szívesen elfogadnak a költségek fedezésére.
Jelentkezz mielőbb és a további részleteket megbeszéljük!

Sok szeretetettel,
Márta Padmakshi
E-Mail: marthaboehm@gmx.net
padmakshi108@gmail.com

Mi a Darshan?
                                                                                                                                                             Részlet egy Darshanból:

https://www.youtube.com/watch?v=fH3J834gcb0

A Darshan egy megvalósult mesterrel való személyes találkozást jelent.Paramahamsza Vishwananda a világ minden részén ad darshant. A darshan szanszkrit eredetű szó jelentése "látni". ParamahamszaVishwananda a Darshan során mindenkit személyesen megáld, tiszta tekintetében és mosolyában elmerülve mindenki átélheti a feltétel nélküli szeretet ajándékát. A képsorok magukért beszélnek... 

A Mestertől kapott Darshan illetve áldás segít, de nem vezet "megvilágosodáshoz". Nem helyettesíti a meditációt vagy a napi spirituális gyakorlatokat. Jelentős segítség lehet azonban a spirituális fejlődés útján a Darshan alatt megtapasztalható béke ereje, amihez a zene és Isten nevének zengetése is hozzájárul.
"Jézus azt mondta: "Én vagyok az Út, az Igazság és a Fény". A tudatosság énjéről van szó, a Krisztustudatról, ami vezeti az emberiséget. Igen, minden egyes embert. Ez a tudat mindannyiotokban megvan. Arra vár, hogy aktívvá váljon. Nagyon jó, ha eljöttök Darshanra, nagyon jó, hogy leültök és meditáltok. De ezt ne csak ilyenkor tegyétek, hanem mindíg!  Amikor részesülsz az áldásban – prana hooti-nak hívják– fényt fogadsz magadba és egyben a benned lévő fény válik aktívvá. Ez az, amit én tudok tenni értetek,  a többi rajtatok múlik. Veszem az ételt, az összeaprítom, lepürézem, a szádba adom, de helyetted nem tudom lenyelni. Tudjátok, azt is boldogan megtenném. De a folyamat ezen része rajtatok áll.  Gyakran felmerül a kérdés: "Próbálkozunk, de nem történik semmi". Emlékezzetek arra, amit azt imént mondtam - amikor gyakoroltok és próbálkoztok, de közben elvárás van bennetek, akkor soha nem fog tudni sikerülni! Mert elmédet teljesen ki kell űríteni. Gondolatok felmerülnek, hagyd, hogy jöjjenek és el is menjenek - ne tápláld őket.   Te nem az elme vagy, te nem a gondolataid vagy - te ennél több vagy! " Paramahamsza Vishwananda 
"A küldetésem, hogy megnyissam az emberek szívét és ráébresszem őket arra, hogy a Végtelen Szeretet bennük van és hogy milyen egyszerű ezt a szeretetet másoknak feltétel nélkül átadni." - Paramahamsza Vishwananda
 

2017. július 1., szombat

Részlet egy Szatszángból

Részlet Paramahamsza Vishwananda egyik Szatszáng-jából:

Meg kell tanulnuk mindent örömmel csinálni, vagy csak azt csináljuk, ami örömet szerez? 

Olykor olyan dolgokat is tennünk kell, ami nem okoz örömet, de mindig próbálj meg mindenben amit teszel örömet lelni. 

Hogyan segíthetünk másoknak imánk által?
Imádkozz, de ne koldulj.

Szolgáljak akkor is, ha kihasználnak?
Ha az ember elkötelezi magát a szolgálatra, mindegy hogy kihasználják, vagy sem. De ha  azt érzed, hogy annak dacára, hogy teljes erőddel a másikat szolgálod, ő viszont ezt nem értékeli és nincs meg benne a késztetés arra, gogy elfogadja a szolgálatot, akkor jobb, ha visszavonulsz. Ilyen esetben a szolgálatot csökkenteni kell,  s így a másik idővel majd elkezdi értékelni a segítséget.