2016. február 28., vasárnap

Shiva - a Pusztító

Szrí Szwámi Vishwananda beszélt a Shivaratri alkalmával arról, hogy mit is ünneplünk ezen az éjszakán: "Megkérdeztem töletek, hogy ki valójában Shiva? Néhányan azt válaszolták, hogy "A Pusztító". Van aki azt mondta, hogy "A Pusztító és a "Megújító". "Igaz", folytatja Szwámi Vishwananda. "A Háromságban (trinity), a Hindu Háromságban, van a Termetö Brahma, a Védelmező, vagy Fenntartó Vishnu és Shiva a Pusztító. Mint tudjuk, ebben a világban mindaz amit látunk, annak van kezdete és van vége. De amit mi tulajdonképpen végnek nevezünk, az valójában nem a vég, hanem valami újnak a kezdete, valami, ami megszületik. Tehát Shiva ennek az apektusnak a megjelenítője. Ő az, aki felold minden régit, hogy helyet adjon az újnak." Sri Swami Vishwananda

2016. február 24., szerda

'Mi mind fivérek és nővérek vagyunk...'

Szrí Szwámi Vishwananda Mauriciusi Szentéjében egy OM Chanting-ot szemlél, 2016, február 23.-án készült a felvétel

Mi mind fivérek és nővérek vagyunk, és ugyanattól az Istentől származunk. Hogy minden fivérünkkel és nővérünkkel egységet képezhessünk, magunkban kell elérnünk a test, a szellem és a lélek egységét. El kell fogadnunk és szeretnünk kell magunkat, amilyenek most vagyunk, fizikai testünkkel, érzéseinkkel, gondolatainkkal, és ugyanakkor igyekezzünk lelkünkre koncentrálni. Az emberiségnek emlékeznie kell arra, hogy ugyanabból a forrásból származunk, és ugyanabba a forrásba térünk vissza.“
  1. - Szrí Szwámi Vishwananda


2016. február 23., kedd

Részlet egy Szatszangból

Részlet Szrí Szwámi Vishwananda egy Satsangja-ból:

Meg kell tanulnuk mindent örömmel csinálni, vagy csak azt csináljuk, ami örömet szerez? 

Olykor olyan dolgokat is tennünk kell, ami nem okoz örömet, de mindig próbáljuk meg mindenben, amit teszünk örömünket lelni. 

Hogyan segíthetünk másoknak imánk által?
Imádkozz, de ne koldulj.

Szolgáljak akkor is, ha kihasználnak?
Ha az ember elkötelezi magát a szolgálatra, mindegy hogy kihasználják, vagy sem. De ha az ember azt érzi, hogy annak dacára, hogy teljes erejével a másikat szolgálja, ő viszont ezt nem értékeli és nincs meg benne a késztetés arra, gogy elfogadja a szolgálatot, akkor jobb, ha az ember visszavonul. Ilyen esetben a szolgálatot csökkenteni kell,  s így a másik idővel majd elkezdi értékelni a segítséget.

2016. február 21., vasárnap

A Szeretetről

A Szeretet olyan mint a ragyogó Nap - amikor a szív tele van szeretettel, minden csodálatosnak és örömtelinek tetszik és a szeretet ragyog, hogy mindenki láthassa. - Sri Swami Vishwananda

2016. február 20., szombat

A Shivaratri ünnepéröl. 2. rész

Shivaratri ünnepém Shiva-nak nem annyira a romboló megjelenése áll a középpontban, hanem elsősorban a megváltóé. Mig a Vishnu-i tradició szerint Vishnu a Legfelsőbb, addig a Shiva követők Shivát tekintik a Legfelsőbb megtestesülésnek.  A Puranas egyik népszerű története ezt beszéli el: 
Brahma és Vishnu azon vitatkoztak, hogy ki a Legnagyobb Istenség kettőjük közül, amikor is egy fénylő Lingam, mint egy tűzoszlop megjelent előttük. Mivel egyikőjük sem tudta abban sem elejét sem végét felfedezni, Shivát dicsőitették a Legfelsőként. Shiva kilépett a tűzoszlopból és igy szólt: " Az, ki a jövőben böjtöl, virraszt és engem tisztel, megszabadul minden bűnétől és elnyeri a megszabadulást." Shiva megváltó mivolta és a vétkekből való feloldás ezen az ünnepnapon (Shivaratri) különös szerepet kap, mint ahogy azt számos történet elbeszéli. Számos hivő virraszt ezen a szent éjszakán, együtt imádkoznak és énekelnek, ahogy azt az Shiva az Irásokban maga előirja:  "A Hold sötér felének tizennegyedik éjjelén (Újhold) a Kali Yuga.ban (a jelenlegi korszak) a Földön fogok vándorolni. Teljes bizonyossággal minden Lingam-ban jelen leszek, úgy a mozgathatókban, mint a nem mozgathatókbam, hogy eltávolitsak minden vétket, melyeket az emberek ez elmúlt évben elkövettek. Ezért az, aki ezen az éjszakán mantrákkal engem tisztel, a vétkeiből feloldást nyer". (Nagar Khanda)

2016. február 17., szerda

Atma Kriya Jóga Tanfolyam Budapesten, március 5-6Mi az Atma Kriya Jóga?
„Atma Kriya Jóga Istennel való egység megtapasztalásának legerőteljesebb és leggyorsabb útja.”
Mahavatar Babaji
Az Atma Kriya Jóga szépsége egyszerűségében rejlik. Azok, akik még sohasem meditáltak, könnyen megértik a gyakorlatot, míg a tapasztalt meditálók még jobban elmélyülhetnek benne.
Az Atma Kriya Jóga eredetéről
Szrí Szwámi Vishwananda, megvilágosult mester, a Kriya Jóga tudását magában hordozza születésétől kezdve. Egyetlen kívánsága, hogy mindenki megtapasztalja úgyanazt a szabadságot és Isteni Szeretetet, melyet ő elért. Mahavatar Babaji 2007-ben megbízta, hogy a világnak átadja ezt az ősrégi tudást. Lényegében ugyanazokat a gyakorlatokat ta...rtalmazza, melyeket az Úr Krishna adott át tanítványának, Arjunának 5000 évvel ezelőtt, s mely a hinduizmus híres spirituális szövegében a Bhagavad Gitában olvasható.

Miért érdemes elsajátítani az Atma Kriya Jógát?
sok élet karmáját (negativitás) elégeti;
vezet bennünket igaz önvalónk megvalósulásához (ön- és Istenmegvalósulás);
megébreszti benned az Isteni Szeretetet;
mindenki elsajátíthatja;
már napi rövid gyakorlás is elegendő ahhoz, hogy mindennapjaidban változást hozzon;

Milyen gyakorlatokat tartalmaz az Atma Kriya Jóga?
Japát, pranayamát, ászanákat, mudrákat és más ősi gyakorlatokat, melyek megemelik és megtisztítják a finomabb testben lévő energiaközpontokat (csakrák).

A Shaktipat beavatásról
Megébreszti a rejtett energiákat és a potenciális erőt (kundalini), valamint a csakrákban szunnyadó Isteni fényt. Biztosítja a gyakorlás sikerét és biztonságosságát a Kriya Sadhak (gyakorló) számára. Segíti a Kriya gyakorlót abban, hogy gyors eredményt érjen el a gyakorlatok végzése során.

Időpont és Helyszín
2016, március 5-6,, Villa Shanti, 1013 Budapest, Lánchíd utca 13, http://www.villashanti.hu/index.php

A tanfolyam ára: HUF 40.000
(Tartalamazza a 2 napos intenziv tanfolyamot, kézikönyvet, Shaktipath beavatást).
Bejelentkezés:
Villa Shanti, Szilvia: +6 70 325 80 42, vagy közvetlenül az oktatónál Márta Padmakshi
E-Mail: padmakshi108@gmail.com, +43/699 11 63 67 68
www.atmakriya.org

2016. február 16., kedd

A Shivaratri Ünnepéről, 1. rész

A közelgő Shivaratri Ünnepre való tekintettel az elmúlt és az elkövetkezendő napokban több leírás is meg fog jelenni a magyar blog oldalon. Jó böngészést és olvasást!
A hindu istenségek világában a Legvégső egyik igen jelentős megnyilvánulási formája Shiva. Nevének jelentése "A Jóságos" vagy "az Áldásos". Míg a hinduizmusban a formanélküli Brahman Vishnu alakjában újra meg újra testet ölt és számos manifesztációként megjelenik, addig Shiva kizárólag a nem formát öltött istenség. Shiva feladata a hindu háromság (Trimurti) szerint a pusztítás, míg Brahma a Teremtő és Vishnu a Világegyetem Fenntartója. Shiva mint pusztító a világ mulandóságára utal. Minden, ami teremtődött, az mulandó! Úgyanúgy mint női oldala, Káli, ő maga Kala, az idő, ami mindent létrehoz és könyörtelenül azután mindent ismét elpusztít. De Ő, aki végül Formanélküli, magában hordozza Isten valamennyi megnyilvánulási formáját, s ezért tekintik Őt a hívők a üdvözítőjüknek. Nilakhanta alakjában például megmenti a világot a pusztulástól, amikor a misztikus őstenger mérgét kiissza.  

Bár Shivának számos képi illetve szobor alakjában létezik megjelenési formája, a hivők mindig a tudatában vannak, hogy Shiva formanélküli. A tisztelet középpontjában legtöbbször egy Linga vagy valamelyik attributja, így például a háromágú szigony áll. Lingam szószerint azt jelenti, hogy "jel". Indiában a Lingám tisztelete már ősidők óta elterjedt és mai napig is a Lingámban tisztelik Őt.  A Lingamot a Mindenható legtisztább jelképének tekintik.
A természetben gyakran spontán keletkeznek Lingámok, melyeket a hívők ugyanúgy tisztelnek. Ennek egyik ismert példája a Himalayában található Armanath-ban egy jégbarlangban, ahol a jéglingam rendszerességgel növekvő Hold idején nő és a fogyó Hold idején kisebb lesz. Ime egy felvétel:2016. február 14., vasárnap

Szent Bálint Napi üzenet Szrí Szwámi Vishwanandatól

'A szívembe zárlak titeket és magamat a ti szívetekbe. Olyan közel vagyunk egymáshoz, hogy Isten szeretetének illata mindenkit eltölt. Csak  a Szeretet, a Szeretet mindig csak a Szeretet létezik.' Sri Swami Vishwananda

2016. február 12., péntek

A szenvedés természetéről és az Atma Kriya Jógáról

"Amikor mélyen magadban azt érzed, hogy nem vagy elégedett, amikor azt érzed, hogy szíved vágya nem teljesült, akkor a vágy tovább él benned. A vágy újra meg újra előjön, a kívánságok véget nem érnek, ezt fájdalom követi és szenvedés. Addig, amíg vannak kívánságaid - ami természetes -, addíg amíg véges dolgokra vágysz, természetes, hogy szenvedni fogsz. Ki akar szenvedni? Van aki tényleg szenvedni akar ebben a világban? Senki sem akar szenvedni, még az sem, aki öngyilkosságot követ el. Miért lesz valaki öngyilkos? Mert menekülni akar a szenvedés elöl. Van aki Istenhez imádkozik, reggeltől estig meditál. Mit gondolsz, miért teszi? Hogy kilépjen a világ szenvedéséből. Tehát az élet célja, hogy boldogok legyünk, hogy elérjük az örök boldogságot. S az emberiség ezért van itt. A többi csak másodlagos. De manapság az emberek Istent tették a második helyre, sőt a harmadik helyre, miután a világi dolgok beteljesülése vált oly csodálatossá, hogy így ez került az első helyre! A szenvedés csodálatos ruhát ölt, s így könnyen csapdába esel. S abban a pillanatban, ahogy belekerülsz, ő boldog. A Maya Dévi-nek (istennő) nagy hatalma van, mert mindenki beleesik a csapdájába. Még a szentek is, de ők tisztában vannak életük céljával. A jógik, a szadúk, azok, a megvilágosult emberek ismerik a céljukat, ők tudják hogy mit akarnak. Felismerik, hogy mi a valós és tisztában vannak, hogy belül mire vágynak. Mi a valóság?  Megmutatni magadnak, hogy mi az, amit igazán akarsz, amit a szíved akar; mélyen befelé hallgatni, hogy megszabadulj a világ szenvedésétől. Nem arra gondolik, hogy meg kell halnod. Jivan Mukti-vá válhatsz (jiva mukti az, aki még földi élete során megvilágosodik - a ford.megj.) Élhetsz ebben a világban, de ugyakkor légy a világ része, s így fogsz tudni szert tenni boldogságra. Fel fogod fedezni ezt az érzést, élvezni fogod és ismerni. Ahhoz, hogy ezt elérd, ennek számos módja van. Az imádság segít elcsendesíteni az elmét. A bhajan éneklés áldásban részesít; amikor énekelsz, megfeledkezel magadról és ez segít hogy kifejleszd magadban a bhakti-t (ami önátadást, odaadást jelent- ford. megj.). De még ez sem a beteljesülés. A végső beteljesülés erejére a meditáció réven teszel szert. " Sri Swami Vishwananda
Mahavatar Babaji és Szrí Szwámi Vishwananda egy olyan jógarendszert adott át a világnak, ami segít felébreszteni bennünk a feltételnélküli szeretet képességet, a Bhakti-t, az odaadást. Az Atma Kriya jóga technikájáról az alábbi honlapon olvashatsz: www.atmakriya.org
Legközelebb 2016 március 5.-6.-án és március 19.-20.-án lesz tanfolyam Budapesten. Részletes információk az oktatónál:
Márta Padmakshi, hungary@bhaktimarga.org
Mindenkit szeretettel várunk!

2016. február 11., csütörtök

Az Atma kriya Jógáról a Bhakti (odaadás) tükrében

Kérdés: a legtöbb jóga tradició nem fektet nagy hansúlyt a Bhakti-ra (devotion, odaadás), inkább az elme elcsendesítésére összpontositanak. Meg tudnád mondani nekünk, hogy az Atma Kriya miért követi ugyanazt a hagyományt, mint a Bhakti Jóga?
Szwámiji: Tudod, a mai korban az emberek inkább arra figyelnek, hogy vidámak és örömteliek legyenek, arra figyelnek, ami kifelé irányul. Kevesebb figyelmet szentelnek az Atma-ra (lélek). Pedig valójában ez a legfontosabb dolog! Míg technikák, - nem mondom, hogy azok nem jók, mint például Hatha Jóga, ami elsősorban a kifelé irányul, a  fizikai aspektusra és azon keresztül próbálja megérteni, ami pusztán az elmével felfogható. Kevésbé fokuszál az Atma-ra, amiről oly gyakran beszélünk, hogy nem a test vagyunk, hanem a lélek és ezt mutatja meg neked az Atma Kriya. S ezen van a főhangsúly, mert ha tényleg meg akarod valósítani inkarnációd célját és a megvalósulásra törekszel - mert a megvalósulás nem lehet csak egy szó, amiről beszélünk! Nem! Meg is kell hogy történjen! Fel kell hogy ébredj! De ha azt választod, hogy alszol, hát erre sokféle gyakorlat van. Csak kevés olyan gyakorlat létezik, ami az Atma-ról beszél.
Az emberek valójában szívesebben beszélnek arról, ami boldoggá és örömtelivé teszi őket, ami világi értelemben könnyen megérthető. Az Atma Kriya viszont feltárja elötted azt a mélységet, aki te valójában vagy! Ez a különbség a kettő között. Sri Swami Vishwananda
www,atmakriya.org

2016. február 10., szerda

Vallás és spiritualitás

"Lépj túl a valláson, hogy a spiritualitás megébredhessen benned. Csak ekkor érted meg a Feltételnélküli Szeretetet és fogsz Isten Szeretében részesülni." Sri Swami Vishwananda

2016. február 9., kedd

'Isten ott van a szívedben...'

Isten ott van a szívedben. Az egyetlen dolog, amit tenned kell, hogy megteszed az első lépést irányába. Akarnod kell Őt teljes lelkedből és teljes szívedből.“
- Szrí Szwámi Vishwananda


2016. február 8., hétfő

A meditációról

"Amikor meditálsz, ne tudj a külvilágról. Csak befelé figyelj, mélyülj el a belső csendben, a belső békében. S amikor elmerültél ebben a belső békében, megfeledkezel a nagy "Én"- és Enyém"-ről, nem ragaszkodsz külső elismerésekhez. 
Automatikusan megébred benned az intuició, tudni fogod, hogy mit kell tenned és hogyan és nem fogsz félni. Teljes bizalommal leszel." Sri Swami Vishwananda

2016. február 4., csütörtök

Magyarországot látja vendégül Szrí Szwámi Vishwananda

Február 6.-án szombaton lesz ismét Darshan, ahol többek között a Magyarországról érkezett csapatot látja vendégül Szri Szwámi Vishwananda. a darsahn du. 4 órakor kezdödik. Ha lesz élő közvetítés, az alábbi linken követheted a darshant. Kapcsolódj be:

http://www.bhaktimarga.org/livestream
Magyarul is fogunk énekelni! (ha közben megszakadna az adás, lépj ki és nyisd meg újra)2016. február 3., szerda

Változni akarni kell

"Krishna azt mondotta: 'Egy millióból csak néhányan fognak velem eggyé válni.' Hallasz ugyan, de még mindig süket vagy. Hogy miért? Mert nem akarsz változni. Mondod ugyan, hogy: 'de igen, változni akarok!', de valójában nagyon kevesen, tényleg csak nagyon nagyon nagyon kevesen akarnak komolyan megváltozni." Sri Swami Vishwananda

2016. február 2., kedd

Az elengedésről

Volt egyszer egy veréb. Elkapott egy halat és a hallal a csőrében az mondta magának: "Most hazarepülök és odahazam szépen megeszem a zsákmányomat". Amikor rászállt egy ágra, egy sereg varjú megkörnyékezte. Amikor felrepült, a varjak is felrepültek. Hol balra vette útját, hol jobbra, de a varjak csak követték. Végül csőrét eltátotta és a földre pottyantotta a halat. A varjak persze nekiestek a halnak. A veréb ezt gondolta magában: "Hát csak a halat akarták, ezért nem hagytak békén." Hasonlóképpen, ha mi is elengedjük az elmét, akkor a dolgok is elengednek bennünket és el fognak szállni.          
A Sadhana ( a rendszeresen végzett spirituális gyakorlatok) segítenek nekünk, hogy elménkben "úszkáló halakat" elengedjük. Ha befejezted a lelki, spirituális gyakorlataidat, ne azzonal siess vissza napi világi teendőid elvégzésére. Igaz, hogy vannak dolgok, amiket nap mint nap kötelességed elvégezni a világban, de ha befejezted az imádat és a gyakorlataidat, próbáld meg a gyakorlásból nyert benned lévő energiát magadban integrálni és magadban elmélyülve a forrásra összpontosítani." Sri Swami Vishwananda